Inspraak nieuwe stijl moet procedures voorkomen

De ministerraad heeft ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een voorstel om inspraak opnieuw vorm te geven. Opzet is dat het publiek vanaf nu in een vroeg stadium actief en constructief meedenken met besluitvorming over infrastructuur en ruimtelijke inrichting.

Hiermee geeft het kabinet invulling aan een aantal acties uit het advies Sneller en Beter van de commissie Elverding.
Bij de huidige inspraakprocedures reageert het publiek op plannen of voorlopige besluiten van de overheid. Daardoor heeft het publiek weinig ruimte om actief te kunnen meedenken. Inspraak markeert dan vaak het begin van lange juridische procedures. Burgers zijn ontevreden over deze manier van inspraak en hebben er weinig vertrouwen in. Om het publiek beter en effectiever bij besluiten te betrekken heeft het Rijk in de afgelopen twee jaar in zeven projecten geëxperimenteerd met een nieuwe vorm van inspraak, de Inspraak Nieuwe Stijl. Uitgebreid onderzoek toont aan dat die nieuwe aanpak werkt. Inspraak wordt vervangen door publieksparticipatie. Dat betekent consultatie over nut en noodzaak, mogelijke oplossingen en voor- en nadelen. Maatwerk is het uitgangspunt: afhankelijk van de aard en impact van het plan wordt een passende vorm van participatie gekozen. De input stelt de politiek in staat om een goed afgewogen voorkeur te bepalen. Daarna volgt een formele toets van het voorgenomen besluit, waarbij een ieder de mogelijkheid heeft om te reageren.

Uit het onderzoek blijkt dat de nieuwe aanpak niet garandeert dat iedereen het altijd eens zal zijn met alle besluiten. Wel zorgt het voor meer bruikbare input, meer duidelijkheid en meer draagvlak bij betrokkenen, aldus V&W. Hierdoor zijn er minder beroepen tegen een besluit, waardoor de kans op vertragingen afneemt. Omdat bij een spitsstrook andere, veel minder intensieve participatie past dan bij de aanleg van geheel nieuwe infrastructuur zal de participatie daarop worden aangepast. Het net opgerichte Expertisecentrum Publieksparticipatie, waarvan het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat de basis vormt, adviseert bestuurders en projectorganisaties hoe zij invulling kunnen geven aan deze publieksparticipatie.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.