Hoeveel verkeer genereert een bouwmarkt?

Hoeveel verkeer genereert een bioscoop, fitnesscentrum, kunstijsbaan, hotel, tandarts of een basisschool? De antwoorden zijn te vinden op een nieuwe website. Aan de hand van kengetallen kan men op een relatief eenvoudige wijze becijferen hoeveel gemotoriseerd verkeer samenhangt met het realiseren van een bepaalde voorziening of de ontwikkeling van een bepaald gebied.

De berekeningen worden gemaakt aan de hand van de kengetallen zoals deze in CROW-publicaties 256 ‘Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden’ en 272 ‘Verkeersgeneratie voorzieningen’ zijn opgenomen.  De website is gemaakt door bureau Goudappel Coffeng BV. Die aas eind 2006 op eigen initiatief gestart met het samenstellen van een handboek met kengetallen om de verkeersgeneratie te bepalen ten gevolge van het realiseren van bepaalde voorzieningen. In 2007 is in overleg met CROW besloten deze kengetallen in een CROW-publicatie te verzamelen en uit te geven. Dit heeft geleid tot CROW-publicatie 272 ‘Verkeersgeneratie voorzieningen’.
De website is bedoeld om op korte termijn te komen tot een toegankelijk systeem van vuistregels, kengetallen en/of voorbeeldprojecten om verkeerskundige effecten van projecten en/of ontwikkelingen nader te onderbouwen en/of te valideren. Op dit moment ziet Goudappel het nog een instrument/hulpmiddel in ontwikkeling.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.