Kabinet: twee vervoerregio’s in Randstad en opheffing WGR-plusregio’s

Het kabinet heeft besloten de Wgr-plusregio’s met ingang van 1 januari 2013 op te heffen. De verkeer- en vervoertaken worden overgeheveld naar de provincies. Dit past bij het profiel van de provincies, die zich toeleggen op taken op ruimtelijk-economisch gebied.

Dat staat in de brief die minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Schultz Van Haegen aan de Tweede Kamer hebben gezonden. Voor de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad wordt gekozen voor twee vervoerregio’s (voorheen infrastructuurautoriteiten). De twee vervoerregio’s hebben de taak de bereikbaarheid in de Randstad te verbeteren. In het noorden gaat het om een betere bereikbaarheid op de as Schiphol-Amsterdam-Almere. In het zuiden om een betere aansluiting van de vervoerssytemen van de agglomeraties Rotterdam en Den Haag. De twee vervoerregio’s ontvangen de specifieke uitkering van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de verkeer- en vervoertaak, waar ook de concessies voor openbaar vervoer toe behoren. De opheffing van de Wgr-plusregio’s past in het streven van het kabinet om de bestuurlijke drukte terug te dringen. Samen met de voorgenomen opheffing van deelgemeenten, ontstaan zo twee bestuurlijke niveaus naast het Rijk.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Kabinet: twee vervoerregio’s in Randstad en opheffing WGR-plusregio’s - VerkeersNet

Kabinet: twee vervoerregio’s in Randstad en opheffing WGR-plusregio’s

Het kabinet heeft besloten de Wgr-plusregio’s met ingang van 1 januari 2013 op te heffen. De verkeer- en vervoertaken worden overgeheveld naar de provincies. Dit past bij het profiel van de provincies, die zich toeleggen op taken op ruimtelijk-economisch gebied.

Dat staat in de brief die minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Schultz Van Haegen aan de Tweede Kamer hebben gezonden. Voor de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad wordt gekozen voor twee vervoerregio’s (voorheen infrastructuurautoriteiten). De twee vervoerregio’s hebben de taak de bereikbaarheid in de Randstad te verbeteren. In het noorden gaat het om een betere bereikbaarheid op de as Schiphol-Amsterdam-Almere. In het zuiden om een betere aansluiting van de vervoerssytemen van de agglomeraties Rotterdam en Den Haag. De twee vervoerregio’s ontvangen de specifieke uitkering van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de verkeer- en vervoertaak, waar ook de concessies voor openbaar vervoer toe behoren. De opheffing van de Wgr-plusregio’s past in het streven van het kabinet om de bestuurlijke drukte terug te dringen. Samen met de voorgenomen opheffing van deelgemeenten, ontstaan zo twee bestuurlijke niveaus naast het Rijk.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.