Effecten afschaffing onbelaste reiskostenvergoeding nog niet duidelijk

De onbelaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer wordt geheel afgeschaft. Volgens de opstellers van het begrotingsakkoord dat werd bereikt tussen CDA, VVD, D66, Groenlinks en de ChristenUnie levert dat niet alleen bijna 2 miljard euro op, het leidt ook tot vermindering van de milieu- en filedruk.

Mensen moeten dichter bij hun werk gaan wonen, aldus het begrotingsakkoord. Om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren, wordt de overdrachtsbelasting op woningen permanent verlaagd tot 2%. ‘De maatregel wordt gefinancierd uit de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding, inclusief het onbelaste privégebruik van lease-auto’s. Dit bevordert dat mensen dichterbij hun werk gaan wonen en vermindert de milieu- en filedruk.’
Of dit effect daadwerkelijk zal optreden, was in ieder geval begin januari nog onderwerp van studie. Staatssecretaris Frans Weeker liet toen in antwoord op Kamervragen weten samen met de minister van I&M de mogelijkheden te verkennen om langs fiscale weg een bijdrage te leveren aan het bestrijden van files. Weeker meldde toen – het ging toen nog om een mogelijke verlaging van 19 naar 13 cent – dat de vraag is hoe een werkgever zal reageren op een eventuele verlaging van de onbelaste reiskostenvergoeding. ‘Hij kan er namelijk zonder meer voor kiezen om zijn huidige kilometervergoeding van (stel) 19 cent per kilometer te blijven betalen. In dat geval zullen de gevolgen voor de werknemer beperkt zijn tot de belasting over de zes cent die de kilometervergoeding dan uitstijgt boven de tot 13 cent verlaagde onbelaste kilometervergoeding.’
‘Ik kan op dit moment niet vooruit lopen op het resultaat van de eerder genoemde verkenning. Dat betekent dat ik in deze fase ook geen antwoord kan geven op de vraag of een eventuele verlaging van de onbelaste reiskostenvergoeding ook gevolgen zal hebben op de kilometers die worden afgelegd met het openbaar vervoer, met elektrische of hybride auto’s dan wel met de fiets of de brommer’, aldus Weeker, die begin dit jaar ook aangaf dat de studie voor de zomer zou verschijnen.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Effecten afschaffing onbelaste reiskostenvergoeding nog niet duidelijk - VerkeersNet

Effecten afschaffing onbelaste reiskostenvergoeding nog niet duidelijk

De onbelaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer wordt geheel afgeschaft. Volgens de opstellers van het begrotingsakkoord dat werd bereikt tussen CDA, VVD, D66, Groenlinks en de ChristenUnie levert dat niet alleen bijna 2 miljard euro op, het leidt ook tot vermindering van de milieu- en filedruk.

Mensen moeten dichter bij hun werk gaan wonen, aldus het begrotingsakkoord. Om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren, wordt de overdrachtsbelasting op woningen permanent verlaagd tot 2%. ‘De maatregel wordt gefinancierd uit de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding, inclusief het onbelaste privégebruik van lease-auto’s. Dit bevordert dat mensen dichterbij hun werk gaan wonen en vermindert de milieu- en filedruk.’
Of dit effect daadwerkelijk zal optreden, was in ieder geval begin januari nog onderwerp van studie. Staatssecretaris Frans Weeker liet toen in antwoord op Kamervragen weten samen met de minister van I&M de mogelijkheden te verkennen om langs fiscale weg een bijdrage te leveren aan het bestrijden van files. Weeker meldde toen – het ging toen nog om een mogelijke verlaging van 19 naar 13 cent – dat de vraag is hoe een werkgever zal reageren op een eventuele verlaging van de onbelaste reiskostenvergoeding. ‘Hij kan er namelijk zonder meer voor kiezen om zijn huidige kilometervergoeding van (stel) 19 cent per kilometer te blijven betalen. In dat geval zullen de gevolgen voor de werknemer beperkt zijn tot de belasting over de zes cent die de kilometervergoeding dan uitstijgt boven de tot 13 cent verlaagde onbelaste kilometervergoeding.’
‘Ik kan op dit moment niet vooruit lopen op het resultaat van de eerder genoemde verkenning. Dat betekent dat ik in deze fase ook geen antwoord kan geven op de vraag of een eventuele verlaging van de onbelaste reiskostenvergoeding ook gevolgen zal hebben op de kilometers die worden afgelegd met het openbaar vervoer, met elektrische of hybride auto’s dan wel met de fiets of de brommer’, aldus Weeker, die begin dit jaar ook aangaf dat de studie voor de zomer zou verschijnen.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.