Verkeersbesluit nodig voor bushaltebord

Voortaan is ook een verkeersbesluit nodig voor het plaatsen van een bushaltebord. Reden is dat bushaltes ook in routeplanners en navigatiesystemen moeten kunnen worden opgenomen.

De aanpassing van de BABW is meegenomen in de wijziging die overheden verplicht verkeersbesluiten voortaan elektronisch bekend te maken. Het ontwerpbesluit daartoe is naar de Kamer gestuurd. Aanleiding voor de aanpassing is dat makers van digitale kaarten vaak niet tijdig kunnen beschikken over de wijzigingen van weggegevens. Daarom moeten wegbeheerders elk verkeersbesluit bekend maken in de elektronische Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Voorheen moest dat in één of meer plaatselijke dag- of weekbladen. Daarvoor is een elektronische invoerapplicatie ontwikkeld waar overheden gebruik van kunnen maken. Alle wegbeheerders krijgen daar de beschikking over.
Nieuw is ook dat er een verkeersbesluit moet worden genomen voorafgaand aan plaatsing of verwijdering bushaltebord (L3). Dat is met name bedoeld opdat dergelijke gegevens kunnen worden opgenomen in de reisplanners voor ov-gebruikers en multimodale reizigers. Wegbeheerders hoeven niet alsnog verkeersbesluiten te nemen in verband met de plaatsing van L3-borden die zij vóór de inwerkingtreding van dit besluit hebben geplaatst.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Verkeersbesluit nodig voor bushaltebord - VerkeersNet

Verkeersbesluit nodig voor bushaltebord

Voortaan is ook een verkeersbesluit nodig voor het plaatsen van een bushaltebord. Reden is dat bushaltes ook in routeplanners en navigatiesystemen moeten kunnen worden opgenomen.

De aanpassing van de BABW is meegenomen in de wijziging die overheden verplicht verkeersbesluiten voortaan elektronisch bekend te maken. Het ontwerpbesluit daartoe is naar de Kamer gestuurd. Aanleiding voor de aanpassing is dat makers van digitale kaarten vaak niet tijdig kunnen beschikken over de wijzigingen van weggegevens. Daarom moeten wegbeheerders elk verkeersbesluit bekend maken in de elektronische Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Voorheen moest dat in één of meer plaatselijke dag- of weekbladen. Daarvoor is een elektronische invoerapplicatie ontwikkeld waar overheden gebruik van kunnen maken. Alle wegbeheerders krijgen daar de beschikking over.
Nieuw is ook dat er een verkeersbesluit moet worden genomen voorafgaand aan plaatsing of verwijdering bushaltebord (L3). Dat is met name bedoeld opdat dergelijke gegevens kunnen worden opgenomen in de reisplanners voor ov-gebruikers en multimodale reizigers. Wegbeheerders hoeven niet alsnog verkeersbesluiten te nemen in verband met de plaatsing van L3-borden die zij vóór de inwerkingtreding van dit besluit hebben geplaatst.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.