IenM geeft onvoldoende info over reistijdwinst 130 km/h-maatregel vindt Rekenkamer

De minister van IenM heeft in haar jaarverslag niet duidelijk gemaakt dat de reistijdwinst door verhoging van de maximumsnelheid maar 1% bedraagt. Ter onderbouwing van het voorstel voor de snelheidsverhoging aan de Kamer werd 8% reistijdwinst genoemd. Dat stelt de Algemene Rekenkamer op grond van een onderzoek naar het jaarverslag van IenM.

‘De minister van IenM heeft relevante informatie over het gevoerde kabinetsbeleid voor de thema’s duurzaamheid en bereikbaarheid niet altijd in haar jaarverslag 2011 opgenomen’, zo zegt de Rekenkamer. ‘Zo geeft de minister aan dat de files op snelwegen met 18 % dalen door de ingebruikname van extra rijstroken. Daarentegen ontbreekt een verwijzing naar onderzoek van Rijkswaterstaat van november 2011 waaruit blijkt dat de reistijdwinst 1 % is door verhoging van de maximumsnelheid tot 130 km per uur, terwijl de minister begin 2011 nog verwachtte dat de reistijdwinst 8 % zou zijn.’
In reactie op dit verwijt van de Rekenkamer dat IenM niet duidelijk is over de gerealiseerde reistijden stelt de minister dat het realiseren van betrouwbare reistijden ook van andere zaken afhankelijk is, zoals weersomstandigheden en economische ontwikkelingen. Daarnaast verwijst de minister naar andere maatregelen die effect hebben op betrouwbare reistijden en die op andere artikelen in het jaarverslag worden verantwoord.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

IenM geeft onvoldoende info over reistijdwinst 130 km/h-maatregel vindt Rekenkamer - VerkeersNet

IenM geeft onvoldoende info over reistijdwinst 130 km/h-maatregel vindt Rekenkamer

De minister van IenM heeft in haar jaarverslag niet duidelijk gemaakt dat de reistijdwinst door verhoging van de maximumsnelheid maar 1% bedraagt. Ter onderbouwing van het voorstel voor de snelheidsverhoging aan de Kamer werd 8% reistijdwinst genoemd. Dat stelt de Algemene Rekenkamer op grond van een onderzoek naar het jaarverslag van IenM.

‘De minister van IenM heeft relevante informatie over het gevoerde kabinetsbeleid voor de thema’s duurzaamheid en bereikbaarheid niet altijd in haar jaarverslag 2011 opgenomen’, zo zegt de Rekenkamer. ‘Zo geeft de minister aan dat de files op snelwegen met 18 % dalen door de ingebruikname van extra rijstroken. Daarentegen ontbreekt een verwijzing naar onderzoek van Rijkswaterstaat van november 2011 waaruit blijkt dat de reistijdwinst 1 % is door verhoging van de maximumsnelheid tot 130 km per uur, terwijl de minister begin 2011 nog verwachtte dat de reistijdwinst 8 % zou zijn.’
In reactie op dit verwijt van de Rekenkamer dat IenM niet duidelijk is over de gerealiseerde reistijden stelt de minister dat het realiseren van betrouwbare reistijden ook van andere zaken afhankelijk is, zoals weersomstandigheden en economische ontwikkelingen. Daarnaast verwijst de minister naar andere maatregelen die effect hebben op betrouwbare reistijden en die op andere artikelen in het jaarverslag worden verantwoord.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.