Ondersteuning bij elektronisch publiceren verkeersbesluiten

Vanaf 1 januari 2013 moeten wegbeheerders verkeersbesluiten elektronisch bekend maken in de Staatscourant en hoeft dit niet meer in een plaatselijk dag- of weekblad. Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) gaat wegbeheerders ondersteunen bij het elektronisch publiceren.
Door de centrale ontsluiting van alle verkeersbesluiten kunnen wijzigingen in de verkeerssituaties sneller en eenduidiger worden ingevoerd in routeplanners en navigatiesystemen. Dit komt ten goede aan de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van het totale wegennet. Voor wegbeheerders betekent dit bovendien (op termijn) een kostenbesparing.
In opdracht van het Ministerie van IenM gaat het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) de voorziening realiseren die elektronische publicatie van verkeersbesluiten mogelijk maakt. KOOP bouwt een invoermodule waarmee wegbeheerders verkeersbesluiten kunnen aanmaken en vervolgens met één druk op de knop kunnen publiceren. Vanaf 2013 zijn ze dan raadpleegbaar via: www.officielebekendmakingen.nl.
KOOP zorgt ook voor de ondersteuning bij het in gebruik nemen van de applicatie voor verkeersbesluiten. Tijdens regiobijeenkomsten kunnen wegbeheerders kennismaken met de applicatie en worden de aansluitmogelijkheden toegelicht.
In totaal zijn in de maand september acht regionale bijeenkomsten gepland, verspreid over het hele land. Men kan zich daarvoor aanmelden bij het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Ondersteuning bij elektronisch publiceren verkeersbesluiten - VerkeersNet

Ondersteuning bij elektronisch publiceren verkeersbesluiten

Vanaf 1 januari 2013 moeten wegbeheerders verkeersbesluiten elektronisch bekend maken in de Staatscourant en hoeft dit niet meer in een plaatselijk dag- of weekblad. Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) gaat wegbeheerders ondersteunen bij het elektronisch publiceren.
Door de centrale ontsluiting van alle verkeersbesluiten kunnen wijzigingen in de verkeerssituaties sneller en eenduidiger worden ingevoerd in routeplanners en navigatiesystemen. Dit komt ten goede aan de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van het totale wegennet. Voor wegbeheerders betekent dit bovendien (op termijn) een kostenbesparing.
In opdracht van het Ministerie van IenM gaat het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) de voorziening realiseren die elektronische publicatie van verkeersbesluiten mogelijk maakt. KOOP bouwt een invoermodule waarmee wegbeheerders verkeersbesluiten kunnen aanmaken en vervolgens met één druk op de knop kunnen publiceren. Vanaf 2013 zijn ze dan raadpleegbaar via: www.officielebekendmakingen.nl.
KOOP zorgt ook voor de ondersteuning bij het in gebruik nemen van de applicatie voor verkeersbesluiten. Tijdens regiobijeenkomsten kunnen wegbeheerders kennismaken met de applicatie en worden de aansluitmogelijkheden toegelicht.
In totaal zijn in de maand september acht regionale bijeenkomsten gepland, verspreid over het hele land. Men kan zich daarvoor aanmelden bij het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.