GVVP nieuwe stijl moet SUMP-proof zijn

Het volgende GVVP zal duurzamer moeten zijn dan het vorige. Directe aanleiding is het Witboek van de Europese Unie. Daarin wordt gesteld dat gemeentelijke verkeersplannen moeten worden ontwikkeld volgens de SUMP-richtlijnen. Verplicht is het nog niet, maar wie Europese subsidie wil binnenhalen doet zal er in de toekomst waarschijnlijk niet aan ontkomen.

SUMP staat voor Sustainable Urban Mobility Plan. De EU definieert het aldus: ‘Een strategisch plan om aan de mobiliteitsbehoeften te voldoen voor een betere leefkwaliteit van mensen en bedrijven in steden en hun omgeving. Het bouwt voort op bestaande plannen en houdt rekening met afstemming, inspraak en evaluatie.’
SUMP streeft als doelen na het waarborgen van mobiliteit die iedereen ontplooiing biedt; het verbeteren van verkeers- en sociale veiligheid; verminderen van luchtverontreiniging, geluidhinder, CO2-uitstoot en energieverbruik; verbeteren van efficiency en kosteneffectiviteit van mobiliteit; bijdragen aan aantrekkelijk en hoogwaardig verblijfsklimaat in de stad. Maar het gaat niet alleen om het halen van doelstellingen, ook het proces is van belang.
De meest cruciale stap in het SUMPproces is het opstellen van een gezamenlijk startdocument met gedeelde uitgangspunten, aldus KpVV die in een KpVV-bericht de hoofdpunten op de rij zet: Betrek burgers en partijen tijdens het gehele proces (van visieontwikkeling tot uitvoering) en niet alleen bij bepaalde onderdelen. Een gedegen communicatieplan is hierbij essentieel. Zorg dat verschillende scenario’s zijn geanalyseerd en maak gevolgen van beleidskeuzes inzichtelijk inclusief het bijbehorend financiële plaatje.

Vanuit de EU is een handboek ontwikkeld, de Guidelines. Dit Engelstalig handboek staat boordevol beknopte checklists, praktijkvoorbeelden en instrumenten. Het KpVV zelf is bezig met een checklist voor de beleidsdocumententool. Hiermee is na te gaan hoeverre een beleid(splan) SUMP-elementen bevat. En KpVV heeft de tool ‘Kwaliteitswijzer Beleidsproces’ voor procesmanagement aangevuld met elementen uit SUMP.
Overigens heeft KpVV acht recente GVVP’s – van grote, kleine, stedelijke en landelijke gemeenten verspreid over het land – laten analyseren op ‘SUMP-bestendigheid’. Algemeen gezien bevatten de GVVP’s in Nederland veel SUMP-elementen, aldus luidde de uitkomst.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

GVVP nieuwe stijl moet SUMP-proof zijn - VerkeersNet

GVVP nieuwe stijl moet SUMP-proof zijn

Het volgende GVVP zal duurzamer moeten zijn dan het vorige. Directe aanleiding is het Witboek van de Europese Unie. Daarin wordt gesteld dat gemeentelijke verkeersplannen moeten worden ontwikkeld volgens de SUMP-richtlijnen. Verplicht is het nog niet, maar wie Europese subsidie wil binnenhalen doet zal er in de toekomst waarschijnlijk niet aan ontkomen.

SUMP staat voor Sustainable Urban Mobility Plan. De EU definieert het aldus: ‘Een strategisch plan om aan de mobiliteitsbehoeften te voldoen voor een betere leefkwaliteit van mensen en bedrijven in steden en hun omgeving. Het bouwt voort op bestaande plannen en houdt rekening met afstemming, inspraak en evaluatie.’
SUMP streeft als doelen na het waarborgen van mobiliteit die iedereen ontplooiing biedt; het verbeteren van verkeers- en sociale veiligheid; verminderen van luchtverontreiniging, geluidhinder, CO2-uitstoot en energieverbruik; verbeteren van efficiency en kosteneffectiviteit van mobiliteit; bijdragen aan aantrekkelijk en hoogwaardig verblijfsklimaat in de stad. Maar het gaat niet alleen om het halen van doelstellingen, ook het proces is van belang.
De meest cruciale stap in het SUMPproces is het opstellen van een gezamenlijk startdocument met gedeelde uitgangspunten, aldus KpVV die in een KpVV-bericht de hoofdpunten op de rij zet: Betrek burgers en partijen tijdens het gehele proces (van visieontwikkeling tot uitvoering) en niet alleen bij bepaalde onderdelen. Een gedegen communicatieplan is hierbij essentieel. Zorg dat verschillende scenario’s zijn geanalyseerd en maak gevolgen van beleidskeuzes inzichtelijk inclusief het bijbehorend financiële plaatje.

Vanuit de EU is een handboek ontwikkeld, de Guidelines. Dit Engelstalig handboek staat boordevol beknopte checklists, praktijkvoorbeelden en instrumenten. Het KpVV zelf is bezig met een checklist voor de beleidsdocumententool. Hiermee is na te gaan hoeverre een beleid(splan) SUMP-elementen bevat. En KpVV heeft de tool ‘Kwaliteitswijzer Beleidsproces’ voor procesmanagement aangevuld met elementen uit SUMP.
Overigens heeft KpVV acht recente GVVP’s – van grote, kleine, stedelijke en landelijke gemeenten verspreid over het land – laten analyseren op ‘SUMP-bestendigheid’. Algemeen gezien bevatten de GVVP’s in Nederland veel SUMP-elementen, aldus luidde de uitkomst.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.