Nationale Bewegwijzeringdienst in aantocht

De koepels van de gezamenlijke wegbeheerders hebben afgesproken een Nationale Bewegwijzeringdienst (NBD) in het leven te roepen die wordt opgehangen binnen Rijkswaterstaat . De NBD wordt verantwoordelijk voor de publieke aspecten rondom de bewegwijzering, zoals de coördinatie en afstemming tussen wegbeheerders, het maken en vaststellen van bewegwijzeringplannen en het beheer van de database voor alle wegwijzers in ons land.

Dat staat in het een concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet. Aanleiding voor het voorstel is het feit dat Rijkswaterstaat en een aantal provincies en gemeenten de laatste zelf hun bewegwijzering zijn gaan aanbesteden, waar dat voordien vrijwel uitsluitend door de ANWB werd verzorgd. Dat ging ten koste van de samenhang van de bewegwijzering.
Het wetsvoorstel legt het accent vooral op de uniformiteit en continuïteit van de bewegwijzering. Daartoe wordt een landelijke database van de bewegwijzering in ons land in het leven geroepen waar ieder wegbeheerder aan moet meewerken. Het wetsvoorstel regelt niets over de feitelijke realisering en instandhouding van de bewegwijzering, zoals het produceren, plaatsen en onderhouden van de bewegwijzering. Iedere wegbeheerder en eigenaar van een weg kan zelf de keuze maken of hij deze activiteiten zelf wil laten uitvoeren via eigen aanbesteding óf dat hij dit geheel overlaat aan de NBD.
Nieuw is dat de minister nu formeel de bewegwijzeringsplannen maakt, hoewel in de praktijk het voortouw zal liggen bij de wegbeheerders. Bewegwijzering voor voetgangers en tijdelijke bewegwijzering valt buiten het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel voorziet in een overgangsregeling voor de bestaande en reeds besloten bewegwijzering.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Nationale Bewegwijzeringdienst in aantocht - VerkeersNet

Nationale Bewegwijzeringdienst in aantocht

De koepels van de gezamenlijke wegbeheerders hebben afgesproken een Nationale Bewegwijzeringdienst (NBD) in het leven te roepen die wordt opgehangen binnen Rijkswaterstaat . De NBD wordt verantwoordelijk voor de publieke aspecten rondom de bewegwijzering, zoals de coördinatie en afstemming tussen wegbeheerders, het maken en vaststellen van bewegwijzeringplannen en het beheer van de database voor alle wegwijzers in ons land.

Dat staat in het een concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet. Aanleiding voor het voorstel is het feit dat Rijkswaterstaat en een aantal provincies en gemeenten de laatste zelf hun bewegwijzering zijn gaan aanbesteden, waar dat voordien vrijwel uitsluitend door de ANWB werd verzorgd. Dat ging ten koste van de samenhang van de bewegwijzering.
Het wetsvoorstel legt het accent vooral op de uniformiteit en continuïteit van de bewegwijzering. Daartoe wordt een landelijke database van de bewegwijzering in ons land in het leven geroepen waar ieder wegbeheerder aan moet meewerken. Het wetsvoorstel regelt niets over de feitelijke realisering en instandhouding van de bewegwijzering, zoals het produceren, plaatsen en onderhouden van de bewegwijzering. Iedere wegbeheerder en eigenaar van een weg kan zelf de keuze maken of hij deze activiteiten zelf wil laten uitvoeren via eigen aanbesteding óf dat hij dit geheel overlaat aan de NBD.
Nieuw is dat de minister nu formeel de bewegwijzeringsplannen maakt, hoewel in de praktijk het voortouw zal liggen bij de wegbeheerders. Bewegwijzering voor voetgangers en tijdelijke bewegwijzering valt buiten het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel voorziet in een overgangsregeling voor de bestaande en reeds besloten bewegwijzering.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.