9,9 miljard voor infrastructuur, verkeersveiligheid, waterveiligheid en leefomgeving

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu investeert in 2013 € 9,9 miljard in knelpunten op het gebied van infrastructuur, verkeersveiligheid, waterveiligheid, milieu en leefomgeving. Om de bezuiniging uit het Begrotingsakkoord te realiseren kiest minister Schultz van Haegen ervoor volgend jaar een pas op de plaats te maken met de verdere uitwerking van een aantal plannen voor wegen en vaarwegen.
Er gaat in 2013 circa € 2,8 miljard in het hoofdwegennet (aanleg, beheer en onderhoud). Wegen die eind 2012 en in 2013 worden opengesteld zijn de A12 Bunnik-Veenendaal, de A2 Den Bosch-Eindhoven, de A28 Utrecht-Amersfoort, de A10/A5 Coentunnel-Westrandweg en de eerste delen van het project Schiphol-Amsterdam-Almere (A1 Watergraafsmeer-Diemen en A10 Amstel-Watergraafsmeer).

In 2013 wordt gestart met de uitvoering van de Lange Termijn Spooragenda. Hierin worden keuzes gemaakt over de programmering van spoorprojecten en -programma’s en de samenhang daartussen. Daarnaast staan de ordening van spoorsector en de aansturing van ProRail (beheer) en NS (vervoer) centraal. Komende winter zullen NS en ProRail eerder een aangepaste dienstregeling gebruiken om te voorkomen dat de treindienst ontregeld raakt. Ook start ProRail met een Zwitserse aanpak van wissels op de emplacementen Amsterdam, Schiphol en Utrecht. Deze wissels zijn cruciaal voor de treindienst. Daarnaast zet ProRail komende winter meer storingsploegen in om eventuele storingen sneller te verhelpen. Dit staat in het winterweerprogramma dat het kabinet met ProRail en NS heeft opgesteld.
Om de betrouwbaarheid en kwaliteit van het spoorvervoer op lange termijn te vergroten is € 4,4 miljard beschikbaar voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Hierdoor kunnen reizigers vanaf 2020 iedere 10 minuten een trein pakken tussen de grote steden in de Randstad, Brabant en Gelderland.

Het ministerie gaat in 2013 door met de uitwerking van zijn nieuwe visie op ruimtelijk beleid. De acties die horen bij de dertien nationale belangen zijn opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, zoals uitwerking per gebied (o.a. Zuidas) en thema (o.a. Wind op land, Ondergrond) worden doorgezet. In de gebiedsagenda’s wordt de inhoudelijke samenhang tussen nationale ruimtelijke projecten, verstedelijking, infrastructuur en (openbaar) vervoer in kaart gebracht.

De Omgevingswet, die het complex aan ruimtelijke wet- en regelgeving aanpakt en de besluitvorming sneller en doelmatiger moet maken, wordt verder voorbereid. IenM biedt het voorstel voor de 1e tranche van de Omgevingswet in 2013 aan de Tweede Kamer aan.
In 2013 werkt het ministerie verder aan de modernisering en vereenvoudiging van de geluidwetgeving rond wegen en spoorlijnen, rekening houdend met de volksgezondheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. In het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) zal het Rijk samen met gemeenten en provincies voor de sectoren transport, industrie en landbouw gerichte maatregelen nemen om pieken in luchtvervuiling verder terug te dringen. Ook wordt de aanschaf van de schoonst mogelijke voertuigen met een aankoopsubsidie bevorderd. Dit geldt zowel voor vrachtauto’s (€ 32 miljoen voor trucks en bussen die aan de Euro VI-norm voldoen) als voor het binnenstedelijk taxi- en distributievervoer (€ 20 miljoen voor elektrische of zeer schone taxi’s en bestelwagens).
Naast de Rijksbrede taakstelling, die voor IenM neerkomt op € 98 miljoen en een inkooptaakstelling van € 38 miljoen per jaar, geldt specifiek voor het Infrastructuurfonds een structurele korting van € 200 miljoen. In 2013 is de totale bezuinigingsopgave op het Infrafonds ruim € 500 miljoen. Om dit op te vangen heeft minister Schultz van Haegen ervoor gekozen uitgaven voor voorbereidende werkzaamheden voor aantal projecten te faseren. Bij het spoor, regionale en lokale investeringen is het mogelijk om de gevolgen voor vastgelegde mijlpalen of politiek bestuurlijke afspraken zo veel mogelijk te beperken. Bij wegen en vaarwegen worden een deel van de geplande uitgaven voor planuitwerking en aanlegprogramma’s uitgesteld.
In lijn met de aankondiging in de begroting van 2012 wordt in 2013 bezuinigd op beheer en onderhoud. Om te zorgen dat de wegen en vaarwegen ook in de toekomst beschikbaar, betrouwbaar en veilig blijven, voert Rijkswaterstaat het beheer en onderhoud efficiënter en versoberd uit. Alleen bij wegwerkzaamheden die grote hinder veroorzaken, worden weggebruikers naast het internet voortaan ook met bouwborden en (kleine) advertenties in regionale en lokale bladen geïnformeerd. Voor overige werkzaamheden kunnen weggebruikers terecht op vanAnaarBeter.nl. Daarnaast kunnen zij via de nieuwe vanAnaarBeter-app controleren of ze te maken krijgen met hinder door werkzaamheden.

In het MIRT Projectenboek 2013 is een overzicht te vinden van ruimtelijke opgaven en programma’s en projecten van nationaal belang. Op IenM in Kaart is het geheel nog een keer overzichtelijk op een kaart weergegeven.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

9,9 miljard voor infrastructuur, verkeersveiligheid, waterveiligheid en leefomgeving - VerkeersNet

9,9 miljard voor infrastructuur, verkeersveiligheid, waterveiligheid en leefomgeving

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu investeert in 2013 € 9,9 miljard in knelpunten op het gebied van infrastructuur, verkeersveiligheid, waterveiligheid, milieu en leefomgeving. Om de bezuiniging uit het Begrotingsakkoord te realiseren kiest minister Schultz van Haegen ervoor volgend jaar een pas op de plaats te maken met de verdere uitwerking van een aantal plannen voor wegen en vaarwegen.
Er gaat in 2013 circa € 2,8 miljard in het hoofdwegennet (aanleg, beheer en onderhoud). Wegen die eind 2012 en in 2013 worden opengesteld zijn de A12 Bunnik-Veenendaal, de A2 Den Bosch-Eindhoven, de A28 Utrecht-Amersfoort, de A10/A5 Coentunnel-Westrandweg en de eerste delen van het project Schiphol-Amsterdam-Almere (A1 Watergraafsmeer-Diemen en A10 Amstel-Watergraafsmeer).

In 2013 wordt gestart met de uitvoering van de Lange Termijn Spooragenda. Hierin worden keuzes gemaakt over de programmering van spoorprojecten en -programma’s en de samenhang daartussen. Daarnaast staan de ordening van spoorsector en de aansturing van ProRail (beheer) en NS (vervoer) centraal. Komende winter zullen NS en ProRail eerder een aangepaste dienstregeling gebruiken om te voorkomen dat de treindienst ontregeld raakt. Ook start ProRail met een Zwitserse aanpak van wissels op de emplacementen Amsterdam, Schiphol en Utrecht. Deze wissels zijn cruciaal voor de treindienst. Daarnaast zet ProRail komende winter meer storingsploegen in om eventuele storingen sneller te verhelpen. Dit staat in het winterweerprogramma dat het kabinet met ProRail en NS heeft opgesteld.
Om de betrouwbaarheid en kwaliteit van het spoorvervoer op lange termijn te vergroten is € 4,4 miljard beschikbaar voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Hierdoor kunnen reizigers vanaf 2020 iedere 10 minuten een trein pakken tussen de grote steden in de Randstad, Brabant en Gelderland.

Het ministerie gaat in 2013 door met de uitwerking van zijn nieuwe visie op ruimtelijk beleid. De acties die horen bij de dertien nationale belangen zijn opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, zoals uitwerking per gebied (o.a. Zuidas) en thema (o.a. Wind op land, Ondergrond) worden doorgezet. In de gebiedsagenda’s wordt de inhoudelijke samenhang tussen nationale ruimtelijke projecten, verstedelijking, infrastructuur en (openbaar) vervoer in kaart gebracht.

De Omgevingswet, die het complex aan ruimtelijke wet- en regelgeving aanpakt en de besluitvorming sneller en doelmatiger moet maken, wordt verder voorbereid. IenM biedt het voorstel voor de 1e tranche van de Omgevingswet in 2013 aan de Tweede Kamer aan.
In 2013 werkt het ministerie verder aan de modernisering en vereenvoudiging van de geluidwetgeving rond wegen en spoorlijnen, rekening houdend met de volksgezondheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. In het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) zal het Rijk samen met gemeenten en provincies voor de sectoren transport, industrie en landbouw gerichte maatregelen nemen om pieken in luchtvervuiling verder terug te dringen. Ook wordt de aanschaf van de schoonst mogelijke voertuigen met een aankoopsubsidie bevorderd. Dit geldt zowel voor vrachtauto’s (€ 32 miljoen voor trucks en bussen die aan de Euro VI-norm voldoen) als voor het binnenstedelijk taxi- en distributievervoer (€ 20 miljoen voor elektrische of zeer schone taxi’s en bestelwagens).
Naast de Rijksbrede taakstelling, die voor IenM neerkomt op € 98 miljoen en een inkooptaakstelling van € 38 miljoen per jaar, geldt specifiek voor het Infrastructuurfonds een structurele korting van € 200 miljoen. In 2013 is de totale bezuinigingsopgave op het Infrafonds ruim € 500 miljoen. Om dit op te vangen heeft minister Schultz van Haegen ervoor gekozen uitgaven voor voorbereidende werkzaamheden voor aantal projecten te faseren. Bij het spoor, regionale en lokale investeringen is het mogelijk om de gevolgen voor vastgelegde mijlpalen of politiek bestuurlijke afspraken zo veel mogelijk te beperken. Bij wegen en vaarwegen worden een deel van de geplande uitgaven voor planuitwerking en aanlegprogramma’s uitgesteld.
In lijn met de aankondiging in de begroting van 2012 wordt in 2013 bezuinigd op beheer en onderhoud. Om te zorgen dat de wegen en vaarwegen ook in de toekomst beschikbaar, betrouwbaar en veilig blijven, voert Rijkswaterstaat het beheer en onderhoud efficiënter en versoberd uit. Alleen bij wegwerkzaamheden die grote hinder veroorzaken, worden weggebruikers naast het internet voortaan ook met bouwborden en (kleine) advertenties in regionale en lokale bladen geïnformeerd. Voor overige werkzaamheden kunnen weggebruikers terecht op vanAnaarBeter.nl. Daarnaast kunnen zij via de nieuwe vanAnaarBeter-app controleren of ze te maken krijgen met hinder door werkzaamheden.

In het MIRT Projectenboek 2013 is een overzicht te vinden van ruimtelijke opgaven en programma’s en projecten van nationaal belang. Op IenM in Kaart is het geheel nog een keer overzichtelijk op een kaart weergegeven.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.