Pilot Wegwerkzaamheden Actueel in Noord-Holland van start

In Noord-Holland is de Pilot Wegwerkzaamheden Actueel van start gegaan met het verzenden van een eerste bericht. In dit bericht stond op de minuut nauwkeurig hoe laat de aannemer is begonnen met de reconstructie van de N504. Deze melding wordt gebruikt om weggebruikers nauwkeuriger te informeren over wegafsluitingen bij werkzaamheden.

De info over de N504 werd via een centrale databank doorgestuurd naar de ANWB en de andere aanbieders van verkeersinformatie die deelnemen aan de Pilot Wegwerkzaamheden Actueel. De Pilot Wegwerkzaamheden Actueel gaat antwoord geven op de vraag of het mogelijk is om weggebruikers exact te informeren over het tijdstip van het afsluiten en weer openstellen van een weg bij wegwerkzaamheden en evenementen. Op dit moment is de informatie op basis van planningsgegevens. Maar als de uitvoering niet volgens de planning verloopt is deze informatie niet correct.
De nieuwe werkwijze, die in de pilot wordt getest, geeft een belangrijke rol aan de aannemer van de werken. Zodra de aannemer de weg op gaat of de weg weer vrijgeeft, wordt dit gemeld in het systeem van de betrokken wegbeheerder. Het aan- en afmelden is heel eenvoudig. De uitvoerder drukt op de aan- of afmeldknop in een toegezonden e-mail op de smartphone. De melding wordt vastgelegd in het registratiesysteem van de wegbeheerder en direct doorgegeven aan NDW voor verspreiding van deze informatie naar de aanbieders van verkeersinformatie.
De pilot is een initiatief van een groot aantal wegbeheerders. Die werken daartoe samen met aanbieders van verkeersinformatie, aannemers, Andes BV en de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Zij gaan ervaring opdoen met het proces van inwinnen en distribueren van actuele gegevens over wegwerkzaamheden en evenementen. Aan het einde van de pilot (december 2012) wordt advies uitgebracht aan de overige wegbeheerders of een landelijke uitrol haalbaar is.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.