Regeerakkoord: Geen kilometerheffing, OV-studentenkaart wordt kortingskaart

Er komt geen kilometerheffing, LPG wordt fors duurder en studenten gaan meer betalen voor het ov. Dat zijn enkele in het oog springende maatregelen op het gebied van mobiliteit uit het regeerakkoord van VVD en PvdA.

Het nieuwe kabinet wil bereikbaarheid en doorstroming verbeteren door te investeren in het aanpakken van fileknelpunten en de aanleg van ontbrekende schakels in hoofdverbindingen. En door de bestaande infrastructuur – weg, spoor en water – beter te benutten. Spoor en andere vormen van openbaar vervoer moeten beter op elkaar aansluiten. En de veiligheid op het spoor moet verder verbeteren, aldus het Regeerakkoord. Het kabinet wil verder de ontwikkeling van de mainports Schiphol en Rotterdam bevorderen vanwege hun grote belang voor de Nederlandse economie. Zij krijgen de ruimte om te groeien.

Enkele andere punten uit het Regeerakkoord:

  • We mogen meer publiek-private samenwerking verwachten bij de aanleg van infrastructuur.
  • Er komt geen kilometerheffing. In plaats daarvan wordt het programma Beter Benutten doorgezet.
  • De OV-studentenkaart wordt per 2016 omgezet in een studentenkortingskaart voor het openbaar vervoer. Deze kortingskaart wordt ook verstrekt aan mbo-studenten jonger dan 18 jaar. Hoe de korting eruit gaat zien staat niet in het Regeerakkkoord, maar er worden wel enkele tientallen miljoen euro’s aan bezuinigingen op doorgevoerd.
  • De accijns voor diesel wordt verhoogd met 3 cent per liter en komt daarmee op ongeveer 46 cent per liter. De accijns op LPG wordt verhoogd met 7 cent per liter en komt daarmee op ongeveer 18 cent per liter.
  • De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers komt te vervallen.
  • Voor de lange termijn streeft het kabinet naar samenvoeging van de provincies tot er vijf landsdelen overblijven. Gemeenten zullen worden samengevoegd tot een minimumomvang van 100.000 inwoners.
Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.