ASVV geheel vernieuwd online beschikbaar

Acht jaar na de lancering van de ASVV 2004 heeft CROW dit handboek volledig geactualiseerd. De herziene versie is online te raadplegen.

De meest opvallende ontwikkelingen in het verkeerskundig vakgebied tussen 2004 en nu zijn de toegenomen belangstelling voor duurzaamheid en milieu en de ontwikkelingen op het gebied van de Basiskenmerken Wegontwerp (BKW). Deze bewegingen zijn van grote invloed op de inhoud van de nieuwe ASVV. Ook de vernieuwde parkeerkencijfers gecombineerd met de kencijfers verkeersgeneratie zijn opgenomen in de nieuwe ASVV. De nieuwe ASVV is nu nog alleen online te raadplegen via de digitale kennisbank van CROW. Een abonnement kost €55. De papieren versie, het handboek, volgt begin volgend jaar.

Verder heeft CROW het Handboek Wegontwerp online geüpdatet. De belangrijkste verandering die het handboek heeft ondergaan is het toevoegen van Basiskenmerken Wegontwerp. Ook zijn alle functionele uitgangspunten die gebruikt worden bij het ontwerpen van wegen buiten de bebouwde kom in het deel Basiscriteria verzameld. Daarnaast is de structuur van het handboek aangepast. Het betreft hier een eerste fase als opmaat voor de tweede fase (2012-2013) die zich richt op een meer inhoudelijke herziening. Het boek zal na naar verwachting medio 2013 uitkomen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

ASVV geheel vernieuwd online beschikbaar - VerkeersNet

ASVV geheel vernieuwd online beschikbaar

Acht jaar na de lancering van de ASVV 2004 heeft CROW dit handboek volledig geactualiseerd. De herziene versie is online te raadplegen.

De meest opvallende ontwikkelingen in het verkeerskundig vakgebied tussen 2004 en nu zijn de toegenomen belangstelling voor duurzaamheid en milieu en de ontwikkelingen op het gebied van de Basiskenmerken Wegontwerp (BKW). Deze bewegingen zijn van grote invloed op de inhoud van de nieuwe ASVV. Ook de vernieuwde parkeerkencijfers gecombineerd met de kencijfers verkeersgeneratie zijn opgenomen in de nieuwe ASVV. De nieuwe ASVV is nu nog alleen online te raadplegen via de digitale kennisbank van CROW. Een abonnement kost €55. De papieren versie, het handboek, volgt begin volgend jaar.

Verder heeft CROW het Handboek Wegontwerp online geüpdatet. De belangrijkste verandering die het handboek heeft ondergaan is het toevoegen van Basiskenmerken Wegontwerp. Ook zijn alle functionele uitgangspunten die gebruikt worden bij het ontwerpen van wegen buiten de bebouwde kom in het deel Basiscriteria verzameld. Daarnaast is de structuur van het handboek aangepast. Het betreft hier een eerste fase als opmaat voor de tweede fase (2012-2013) die zich richt op een meer inhoudelijke herziening. Het boek zal na naar verwachting medio 2013 uitkomen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.