15 procent verkeersborden onvoldoende onderhouden

Een onderzoek van TNO in Utrecht leert dat 15 procent van de onvoldoende onderhouden verkeersborden mogelijk verkeersonveilige situaties oplevert.

TNO Human Factors uit Soesterberg deed een onderzoek op basis van honderd gefotografeerde situaties om na te gaan hoe het staat met de beheer- en onderhoudssituatie. De foto’s zijn geanalyseerd en specifiek beoordeeld op de gevolgen voor de verkeersveiligheid. De conclusie luidde dat 15% van de onderzochte situaties leidde tot mogelijk onveilige en gevaarlijke verkeerssituaties. Zo waren op sommige plekken oversteekplaatsen voor kinderen slecht aangegeven en was het mogelijk om met de auto op een fietspad terecht te komen.

Het onderzoek was gekoppeld aan een quickscan tijdens een gemeentebrede inventarisatie op het gebied van verkeersveiligheid binnen de gemeente Utrecht.

De oorzaak voor een slechte staat van verkeersborden heeft in veel gevallen te maken met knelpunten bij inventarisatie en onderhoud door wegbeheerders. Ook geven gemeenten soms onvoldoende prioriteit aan onderhoud van verkeersborden of hebben zij te weinig budget beschikbaar.

Gemeenten zijn vaak wel aansprakelijk voor de gevolgen van slecht onderhoud aan verkeerstekens. Daarnaast valt er voor gemeenten op onderhoudskosten aanzienlijk te besparen met effectieve en efficiënte inzet van budgetten. CROW, het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte, schat deze besparing op vijftien procent.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.