ASVV 2012 op papier verschenen

ASVV 2012 heeft meer aandacht voor duurzaamheid en milieu en de ontwikkelingen op het gebied van basiskenmerken voor het wegontwerp. Ook zijn de parkeerkencijfers geheel vernieuwd en gecombineerd met de verkeersgeneratiecijfers.

ASVV 2012 is nu ook in print uitgebracht, nadat het eerder dit jaar al in digitale vorm beschikbaar was. Het verkeerskundig standaardwerk vervangt de oude ASVV uit 2004.
De samenstellers van de ASVV hebben de voorzieningen zoveel mogelijk gerubriceerd naar de twee binnen de bebouwde kom voorkomende wegcategorieën: gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Ook is er aandacht voor de overgangen van de ene naar de andere categorie en van buiten naar binnen de bebouwde kom, de zogenaamde komgrenzen.
De digitale versie van ASVV 2012 is opgenomen in de digitale kennisbank van CROW, die kan worden geraadpleegd via internet. De digitale versie wordt regelmatig actueel gehouden.
Meer informatie over de ASVV is te vinden op www.crow.nl/asvv.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

ASVV 2012 op papier verschenen - VerkeersNet

ASVV 2012 op papier verschenen

ASVV 2012 heeft meer aandacht voor duurzaamheid en milieu en de ontwikkelingen op het gebied van basiskenmerken voor het wegontwerp. Ook zijn de parkeerkencijfers geheel vernieuwd en gecombineerd met de verkeersgeneratiecijfers.

ASVV 2012 is nu ook in print uitgebracht, nadat het eerder dit jaar al in digitale vorm beschikbaar was. Het verkeerskundig standaardwerk vervangt de oude ASVV uit 2004.
De samenstellers van de ASVV hebben de voorzieningen zoveel mogelijk gerubriceerd naar de twee binnen de bebouwde kom voorkomende wegcategorieën: gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Ook is er aandacht voor de overgangen van de ene naar de andere categorie en van buiten naar binnen de bebouwde kom, de zogenaamde komgrenzen.
De digitale versie van ASVV 2012 is opgenomen in de digitale kennisbank van CROW, die kan worden geraadpleegd via internet. De digitale versie wordt regelmatig actueel gehouden.
Meer informatie over de ASVV is te vinden op www.crow.nl/asvv.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.