TNO pleit voor inhaalstroken voor racefietsers

racefietsDe veiligheid op fietspaden kan sterk worden vergroot als racefietsen en gewone fietsers worden gescheiden door ‘snelle fietsstroken’ aan te leggen in het midden van het fietspad. En in de stad kunnen fiets-invoegstroken voor fietsers voorkomen dat smalle fietspaden aanleiding vormen voor fietsbotsingen. Dat stelt TNO op basis van een onderzoek op opdracht van Rijkswaterstaat naar de noodzakelijke breedte van fietspaden.

Voor het onderzoek bestudeerde TNO met camera’s het gedrag van fietsers op enkele drukke fietspaden in de stad en in recreatiegebieden. Met behulp van de zogenaamde DOCTOR-methode (Dutch Objective Conflict Technique for Operation and Research) werden zo de aard en ernst van conflicten tussen fietspadgebruikers in kaart gebracht. Op basis van de bevindingen concludeert TNO dat een fietspad in de stad van 2.25 meter breed relatief weinig ernstige conflicten laat zien. Maar op basis van de geobserveerde conflicten met snorfietsers wordt een fietspadbreedte van 2,50 meter aanbevolen als er snorfietsers van het pad gebruik maken. Waar invoegende fietsers voor problemen zorgen, is het van belang extra ruimte te creëren. Als het niet mogelijk is een heel fietspad te verbreden, is het aanleggen van een fietsers-invoegstroken een oplossing. De meeste ernstige conflicten zijn door TNO geobserveerd op recreatieve fietspaden in het weekend. Uit de camerabeelden is af te leiden dat een pad van minimaal 4.00 m (2.00 m breed voor elke richting) de veiligheid te goede komt, ook als het gaat om conflicten tussen fietsers in tegenovergestelde richting. Verder zou de veiligheid sterk vergroot kunnen worden als verschillende snelheden op de recreatieve paden van elkaar worden gescheiden, door middel van bijvoorbeeld een twee ‘snelle fietsstroken’ in het midden van het pad, voor beide fietsrichtingen, aldus TNO.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.