Lessen geleerd van Shared Space Onderdendam

onderdendamIedereen is het er wel over eens dat het centrum van Onderdendam in de provincie Groningen er na de herinrichting mooier op is geworden. Maar lang niet iedereen vindt het er ook veiliger. Wel valt er het nodige te leren van de aanpak die heeft geleid tot de Shared Space-inrichting. Misschien zijn de deskundigen wel iets te enthousiast geweest?

Omdat ook het procesmatige aspect van het inrichtingsconcept een belangrijke rol speelt bij het slagen van Shared Space-inrichtingen heeft het Kenniscentrum Shared Space van NHL Hogeschool samen met de provincie Groningen vooral die aspecten geëvalueerd van de herinrichting van het centrum van Onderdendam. Daarbij heeft men ook onderzocht hoe de bewoners tegen het proces én het uiteindelijke resultaat aankijken. Wat de laatste betreft: volgens het grootste deel van de ondervraagden is de verkeersveiligheid na de herinrichting gelijk gebleven of afgenomen. Ook is volgens de meeste mensen de overzichtelijkheid van de verkeerssituatie gelijk gebleven of afgenomen. Slechts een deel van de ondervraagden heeft het idee dat de nieuwe inrichting heeft geleid tot een lagere rijsnelheden van het autoverkeer, ondanks de verlaging van de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur. Verder geeft de meerderheid aan dat de verkeersdoorstroming na de herinrichting is afgenomen. Uit het rapport van het Kenniscentrum blijkt overigens dat deskundigen van mening zijn dat meespeelt dat er in Onderdendam op sommige punten is afgeweken van het Shared Space-concept, bijvoorbeeld door het afscheiden van de voetpaden met paaltjes.

Wat wellicht ook een rol heeft gespeeld is dat de keuze voor een Shared Space-aanpak al bij voorbaat vaststond, zo geeft het rapport aan, waardoor er niet echt sprake was van een open proces. ‘Dit heeft tot gevolg dat bewoners overtuigd moeten worden van het nut en de noodzaak.’  Het is één van de lessen die uit het project zijn te leren. Om bewoners enthousiast te maken voor Shared Space pleit het rapport voor een reclameachtige strategie.  Kies bijvoorbeeld een aantrekkelijke projectnaam: ‘Geef Wolverdijk weer terug aan de bewoners’ en laat voordelen zien: mooie uitstraling, nieuwe mogelijkheden voor activiteiten en recreatie, enzovoort. En laat ook de financiële voordelen zien: ‘een aantrekkelijk straat laat de waarde van uw huis stijgen’.
Wanneer de bewoners zich georganiseerd hebben in een goed functionerend dorpsbelang, ligt het voor de hand om met hen in gesprek te gaan. Probeer echter altijd de representativiteit vast te stellen, aldus tipt het rapport verder. En niet alle bewoners zijn om uiteenlopende reden geneigd te participeren: velen participeren weinig en weinigen participeren veel.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.