Meeste verkeersdoden vallen in Emmen

emmenIn Emmen werden vorig jaar de meeste dodelijke verkeersslachtoffers per 100.000 inwoners geregistreerd van Nederland, gevolgd door Arnhem en Venlo. Steden als Dordrecht, Zaanstad en Amersfoort scoren relatief het gunstigste.

Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van IenM die minister Schultz heeft verstrekt in antwoord op Kamervragen. De grafiek betreft verkeersdoden voor gemeenten met meer dan 100.000 inwoners van 2012. CBS mag vanwege privacy geen data van kleinere gemeenten vrijgeven.

verkeerdoden_gemeenten
Aantal verkeersdoden 100.000-plus gemeenten (klik voor groter beeld).

In de brief aan de Kamer zegt de minister dat de uitvoering van de maatregelen uit de beleidsimpuls verkeersveiligheid inmiddels in volle gang is. De eerste effecten zullen in de cijfers over 2013 en 2014 zichtbaar worden. De SWOV heeft het effect van de maatregelen doorgerekend. Het pakket nieuwe maatregelen in de Beleidsimpuls kan zorgen voor een extra reductie van maximaal 50 verkeersdoden en 1.000 tot 2.500 ernstig verkeersgewonden per jaar. Gezien de focus van de maatregelen op de risicogroepen ouderen en fietsers is een groot deel van de veiligheidswinst in die groepen te verwachten.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.