Nieuwe 80 km-bordjes moeten automobilist helpen met de nieuwe belijning

hectometerbord N739 9,8km 80km/uur provincie OverijsselOmdat de nieuwe wegmarkering voor weggebruikers nog niet duidelijk genoeg is, gaan provincies ertoe over om op 80 km/uur-wegen op grote schaal extra 80 km -bordjes te plaatsen. Deze maand plaatsen de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland zo’n 500 80km-bordjes langs wegen zonder middenstreep waar de toegestane snelheidslimiet 80 kilometer per uur is. Eerder deed de provincie Utrecht dat al.

In de nieuwe situatie zijn wegen waar de toegestane snelheid 80 kilometer per uur is te herkennen aan een dubbele middenstreep. Wegen waar 60 kilometer is toegestaan zijn te herkennen aan het ontbreken van de middenstreep.
Maar volgens de provincie Zeeland zijn daarmee de problemen niet uit de wereld.
Eerst zouden alle plattelandswegen 60 kilometer wegen worden, aldus de provincie. Dit bleek echter niet altijd een logische keus. Bijvoorbeeld in het geval van zogenaamde kernverbindende wegen, was er weinig draagvlak bij de bevolking voor een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. Daarom is in overleg besloten om een aantal plattelandswegen op 80 kilometer per uur te houden. Op een deel van deze wegen is echter al enige jaren geleden 60 kilometer markering aangebracht. Als in deze situatie een 60 kilometer of zone 60- bord ontbreekt, geldt de algemene regel dat buiten de bebouwde kom 80 kilometer per uur is toegestaan. Dit zorgt echter voor onduidelijkheid bij de weggebruikers.
Om verwarring te voorkomen hebben alle Zeeuwse wegbeheerders nu afgesproken dat de aangebrachte markering zoveel mogelijk overeen moet komen met het geldende snelheidsregime. Aanpassing van de wegen kost echter tijd en geld. Tot die tijd worden op wegen zonder middenstreep waar 80 kilometer per uur gereden mag worden, tijdelijk witte paaltjes in de berm geplaatst met daarop de maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Verspreid over de provincie worden in totaal 500 paaltjes geplaatst.

In Utrecht heeft de provincie 4000 hectometerbordjes voorzien van een maximumsnelheidsbordje om de weggebruikers een handje te helpen. Ook in Overijssel en Zuid-Holland duiken de bordjes op op 80-km wegen die nog zijn voorzien van de oude belijning.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Nieuwe 80 km-bordjes moeten automobilist helpen met de nieuwe belijning - VerkeersNet

Nieuwe 80 km-bordjes moeten automobilist helpen met de nieuwe belijning

hectometerbord N739 9,8km 80km/uur provincie OverijsselOmdat de nieuwe wegmarkering voor weggebruikers nog niet duidelijk genoeg is, gaan provincies ertoe over om op 80 km/uur-wegen op grote schaal extra 80 km -bordjes te plaatsen. Deze maand plaatsen de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland zo’n 500 80km-bordjes langs wegen zonder middenstreep waar de toegestane snelheidslimiet 80 kilometer per uur is. Eerder deed de provincie Utrecht dat al.

In de nieuwe situatie zijn wegen waar de toegestane snelheid 80 kilometer per uur is te herkennen aan een dubbele middenstreep. Wegen waar 60 kilometer is toegestaan zijn te herkennen aan het ontbreken van de middenstreep.
Maar volgens de provincie Zeeland zijn daarmee de problemen niet uit de wereld.
Eerst zouden alle plattelandswegen 60 kilometer wegen worden, aldus de provincie. Dit bleek echter niet altijd een logische keus. Bijvoorbeeld in het geval van zogenaamde kernverbindende wegen, was er weinig draagvlak bij de bevolking voor een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. Daarom is in overleg besloten om een aantal plattelandswegen op 80 kilometer per uur te houden. Op een deel van deze wegen is echter al enige jaren geleden 60 kilometer markering aangebracht. Als in deze situatie een 60 kilometer of zone 60- bord ontbreekt, geldt de algemene regel dat buiten de bebouwde kom 80 kilometer per uur is toegestaan. Dit zorgt echter voor onduidelijkheid bij de weggebruikers.
Om verwarring te voorkomen hebben alle Zeeuwse wegbeheerders nu afgesproken dat de aangebrachte markering zoveel mogelijk overeen moet komen met het geldende snelheidsregime. Aanpassing van de wegen kost echter tijd en geld. Tot die tijd worden op wegen zonder middenstreep waar 80 kilometer per uur gereden mag worden, tijdelijk witte paaltjes in de berm geplaatst met daarop de maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Verspreid over de provincie worden in totaal 500 paaltjes geplaatst.

In Utrecht heeft de provincie 4000 hectometerbordjes voorzien van een maximumsnelheidsbordje om de weggebruikers een handje te helpen. Ook in Overijssel en Zuid-Holland duiken de bordjes op op 80-km wegen die nog zijn voorzien van de oude belijning.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.