Files blijven teruglopen

filezwaarte
Meerjaren reeks filezwaarte (bron: Rijkswaterstaat)

Ook in de eerste vier maanden van dit jaar zijn er weer minder files geconstateerd. Tot eind april 2013 is de filezwaarte gedaald met bijna 6 procent, vergeleken met de eerste vier maanden van 2012.

Dit blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat schrijft de daling toe aan de combinatie van openstellingen, werkzaamheden en invloeden van buitenaf (zoals het weer en economische veranderingen).

Ten opzichte van 4 maanden geleden is het aantal afgelegde kilometers op jaarbasis licht gedaald met 0,5 procent. Het aantal afgelegde kilometers op jaarbasis komt op 64,4 miljard kilometers. De filezwaarte daalde met 5,6 procent tot 8,3 miljoen kilometerminuten op jaarbasis.

De hoeveelheid uren die alle weggebruikers gezamenlijk extra hebben moeten reizen, onder andere doordat ze in de file stonden, is gedaald met 5,1 procent. Hiermee komt het totale reistijdverlies op 43,7 miljoen uur op jaarbasis.
Inmiddels ligt de filezwaarte (de gemiddelde filelengte vermenigvuldigd met de duur van de file) al sinds april 2012 onder het niveau van het jaar 2000.

Tot 2007 is de filezwaarte sterk gegroeid door een toename van het verkeer. Alleen 2002 was hierop een uitzondering, door slechtere economische omstandigheden. In 2008 is de filezwaarte licht gedaald, met name in de daluren. Het reistijdverlies is in dat jaar nog wel gestegen.

De daling van de filezwaarte wordt gedeeltelijk verklaard door de opening van spitsstroken en kortere files aan het eind van een spitsstrook, omdat het verkeer van meer rijstroken gebruik maakt. Dit levert een kortere file op en dus een lagere filezwaarte. Dit heeft geen invloed op het totale reistijdverlies.

In 2009 heeft de economische crisis mede geleid tot een daling van de filezwaarte. Minder verkeer betekent minder filevorming. In 2010 hebben sneeuw en extra werkzaamheden in december voor de grootste stijging gezorgd. Over heel 2010 heeft er iets meer verkeer gereden. In 2011 zorgden de opening van nieuwe rijstroken en spitsstroken voor meer ruimte en daarmee minder files. Het ontbreken van sneeuw in december 2011 heeft in die maand een scherpe daling veroorzaakt.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.