Rotterdammer mogen meepraten over mobiliteitsoplossingen

Stadsregio Rotterdam is gestrart met de burgerraadpleging van het project Rotterdam Vooruit. Dit project moet leiden tot een duurzame bereikbaarheid van de Rotterdamse regio op de middellange (2020) en de lange termijn (2040).
Burgers uit de Rotterdamse regio kunnen via www.rotterdamvooruit.nl in een digitale ideeënbus aangeven welke knelpunten zij ervaren bij het reizen met auto, fiets en openbaar vervoer en mogelijke oplossingen aandragen. De uitkomsten van deze burgerraadpleging worden verwerkt in een Masterplan dat dit najaar gereed zal zijn.
De verkeersprognoses voor de snelwegen rond Rotterdam geven aan dat, ondanks alle maatregelen die al zijn voorzien, de files in 2040 niet tot het verleden behoren. Daarom hebben minister Eurlings en portefeuillehouder Baljeu een contract ondertekend om een totaalplan te maken voor de Rotterdamse regio. De ontwikkeling van dit plan wordt uitgevoerd door de projectorganisatie Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT), Verkenning Regio Rotterdam en Haven duurzaam bereikbaar, kortweg Rotterdam Vooruit genoemd. In Rotterdam Vooruit werken Rijk, provincie Zuid-Holland, stadsregio Rotterdam en gemeente Rotterdam samen. Het project Rotterdam Vooruit maakt deel uit van het programma Randstad Urgent, waarin kabinet, provincies, gemeenten en stadsregio’s gezamenlijk de bereikbaarheidsproblemen in de Randstad aanpakken.

De projectorganisatie Rotterdam Vooruit is sinds de zomer van 2008 bezig met het in kaart brengen van regionale bereikbaarheidsknelpunten. In februari en maart worden de bewoners en reizigers in de regio geraadpleegd. Op www.rotterdamvooruit.nl kan iedereen naast ideeën en oplossingen ook  vermelden welke uitgangspunten zij belangrijk vinden: mobiliteit, milieu of economie. Rotterdam Vooruit organiseert verder in februari en maart inloopsessies voor burgers, bedrijfsleven, belangenorganisaties en lokale overheden. Ook gaat een Reizende Ideeënbus op pad om reizigers onderweg en op markten en in winkelcentra te raadplegen.

Uiteindelijk moet Rotterdam Vooruit in het najaar van 2009 een zogenaamd Masterplan opleveren. Dit Masterplan bevat een duidelijke visie met bijbehorende maatregelen waarover zowel rijk als regio het eens zijn. Het plan is mede gebaseerd op de input van burgers, belangenorganisaties, bedrijfsleven en lokale overheden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.