Digitale maquettes geven beeld van ondertunneling A2

maastrichtIn Limburg wordt druk gestudeerd op de mogelijkheden een deel van de A2 te ondertunnelen. Hoe de toekomst eruit kan gaan zien, is goed te zien op een serie digitale maquettes die mede op basis van het microscopisch-dynamisch verkeersmodel VISSIM tot stand kwamen.

Voor het project wordt aan ‘de markt’ gevraagd wordt om zélf de beste totaaloplossing te ontwerpen voor verkeerskundige projectonderdelen (infrastructuur) én stedenbouwkundige onderdelen (vastgoed). Door een drietal marktpartijen (de consortia Avenue2, BA2M en de Unie van Maastricht) is een integraal gebiedsontwerp opgesteld. Het projectbureau maakt uiteindelijk een keuze uit één van deze ontwerpen, waarna de betreffende marktpartij de realisatie van het ontwerp voor zijn rekening neemt.
Om ervoor te zorgen dat de verschillende ontwerpen onderling goed vergelijkbaar zijn, heeft het projectbureau ervoor gekozen om de ontwerpen op een identieke wijze aan de buitenwereld te presenteren. Daarbij is gekozen voor een digitale visualisatie van het plangebied in 3D, waarin de verkeersafwikkeling op de ontworpen verkeersinfrastructuur zo realistisch mogelijk wordt weergegeven. Goudappel Coffeng heeft in opdracht van het projectbureau A2 Maastricht de drie verkeerskundige ontwerpen gesimuleerd met behulp van het microscopisch-dynamisch verkeersmodel VISSIM.
Het bedrijf 4Sight heeft vervolgens de 3D-omgeving van de drie ontwerpen gevisualiseerd met daarin alle stedebouwkundige en infrastructurele elementen. De output van de VISSIM-simulaties, dat wil zeggen alle bewegende voertuigen, zijn door 4Sight opgenomen in deze 3D-omgeving. Dit alles heeft geresulteerd in een 3D-beeld van de drie verschilllende ontwerpen, met daarin een realistische weergave van de infrastructuur, de stedebouwkundige omgeving en de verkeersafwikkeling. Ook van de autonome situatie in 2023 is een 3D-visualisatie gemaakt.
De beelden zijn ook in “virtual reality” te bekijken. Dat wil zeggen dat de gehele visualisatie op elk moment en vanaf elke gewenste positie bekeken kan worden en dat de gebruiker zelf vrij is om te navigeren door de omgeving, zowel over het maaiveld als in vogelvlucht. In de tweede helft van 2009 zal een keuze worden gemaakt voor het te realiseren ontwerp. De start van de bouwwerkzaamheden staat gepland in 2010. In 2016 wordt de verkeersinfrastructuur opgeleverd en in 2025 staat de oplevering van het laatste vastgoed gepland, zo meldt het bureau Goudappel Coffeng.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Digitale maquettes geven beeld van ondertunneling A2 - VerkeersNet

Digitale maquettes geven beeld van ondertunneling A2

maastrichtIn Limburg wordt druk gestudeerd op de mogelijkheden een deel van de A2 te ondertunnelen. Hoe de toekomst eruit kan gaan zien, is goed te zien op een serie digitale maquettes die mede op basis van het microscopisch-dynamisch verkeersmodel VISSIM tot stand kwamen.

Voor het project wordt aan ‘de markt’ gevraagd wordt om zélf de beste totaaloplossing te ontwerpen voor verkeerskundige projectonderdelen (infrastructuur) én stedenbouwkundige onderdelen (vastgoed). Door een drietal marktpartijen (de consortia Avenue2, BA2M en de Unie van Maastricht) is een integraal gebiedsontwerp opgesteld. Het projectbureau maakt uiteindelijk een keuze uit één van deze ontwerpen, waarna de betreffende marktpartij de realisatie van het ontwerp voor zijn rekening neemt.
Om ervoor te zorgen dat de verschillende ontwerpen onderling goed vergelijkbaar zijn, heeft het projectbureau ervoor gekozen om de ontwerpen op een identieke wijze aan de buitenwereld te presenteren. Daarbij is gekozen voor een digitale visualisatie van het plangebied in 3D, waarin de verkeersafwikkeling op de ontworpen verkeersinfrastructuur zo realistisch mogelijk wordt weergegeven. Goudappel Coffeng heeft in opdracht van het projectbureau A2 Maastricht de drie verkeerskundige ontwerpen gesimuleerd met behulp van het microscopisch-dynamisch verkeersmodel VISSIM.
Het bedrijf 4Sight heeft vervolgens de 3D-omgeving van de drie ontwerpen gevisualiseerd met daarin alle stedebouwkundige en infrastructurele elementen. De output van de VISSIM-simulaties, dat wil zeggen alle bewegende voertuigen, zijn door 4Sight opgenomen in deze 3D-omgeving. Dit alles heeft geresulteerd in een 3D-beeld van de drie verschilllende ontwerpen, met daarin een realistische weergave van de infrastructuur, de stedebouwkundige omgeving en de verkeersafwikkeling. Ook van de autonome situatie in 2023 is een 3D-visualisatie gemaakt.
De beelden zijn ook in “virtual reality” te bekijken. Dat wil zeggen dat de gehele visualisatie op elk moment en vanaf elke gewenste positie bekeken kan worden en dat de gebruiker zelf vrij is om te navigeren door de omgeving, zowel over het maaiveld als in vogelvlucht. In de tweede helft van 2009 zal een keuze worden gemaakt voor het te realiseren ontwerp. De start van de bouwwerkzaamheden staat gepland in 2010. In 2016 wordt de verkeersinfrastructuur opgeleverd en in 2025 staat de oplevering van het laatste vastgoed gepland, zo meldt het bureau Goudappel Coffeng.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.