Toepassing kentekencamera’s vraagt om zorgvuldig plan van aanpak

Delft is een gemeente waar de bollards inmiddels zijn vervangen door camera’s.

Wie verzinkbare palen wil vervangen door kentekencamera’s, krijgt onder meer te maken met de daaraan verbonden privacy-aspecten. Een concept plan van aanpak dat is ontwikkeld door de Topsector Logistiek maakt een zorgvuldige aanpak mogelijk.

In steeds meer gemeenten bestaat de behoefte om toegangsbeleid te handhaven met behulp van kentekencamera’s. Dat speelt met name in de venstertijdgebieden; veelal winkelstraten waar de voetganger centraal staat en slechts beperkt – tijdens venstertijden – bevoorrading mogelijk is.
Een andere belangrijke trigger voor de opkomst van kentekencamera’s is de onvrede over het systeem van bollards of verzinkbare palen. Die zijn duur, zowel qua investering als qua exploitatie.
Het komt bovendien in de praktijk geregeld voor dat de bollard kapot wordt gereden. En een systeem van bollards in combinatie met een systeem waarbij pasjes worden gebruikt voor de toegangsverlening leidt tot administratieve lasten voor het bedrijfsleven.

Deze nadelen spelen niet of nauwelijks bij kentekencamera’s. De camera’s zijn daarnaast relatief eenvoudig verplaatsbaar wanneer de verkeersituatie verandert.
Wat de inzet van kentekencamera’s complex maakt, is het feit dat mogelijk persoonsgegevens worden verwerkt. Bij de inzet van camera’s kan bovendien sprake zijn van een inbreuk op het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Of dat een acceptabele inbreuk is, hangt af van het concrete geval en de noodzaak om ter plaatse kentekencamera’s in te zetten.
Daarom zal het Openbaar Ministerie voorafgaand goedkeuring moeten geven aan de inzet van kentekencamera’s en die zal onder meer toetsen of er geen minder ingrijpende middelen zijn om het doel te bereiken. De onderbouwing voor de handhaving door middel van camera’s is voor een gemeente dus cruciaal om van het Openbaar Ministerie akkoord te krijgen.
Om gemeenten te helpen bij de onderbouwing van de inzet van kentekencamera-handhaving voor toegangsbeleid heeft de Topsector Logistiek een conceptplan van aanpak voor gemeenten op laten stellen. Dat biedt een robuuste juridische basis en kan worden aangevuld met specifieke gemeentelijke gegevens om het (nog) beter te laten aansluiten op de lokale situatie.

Door het plan te volgen, vermijdt men de nodige valkuilen. Zo mogen bijvoorbeeld gegevens van niet-overtreders niet langer dan 72 uur bewaard worden. En op de foto moet het kenteken van het voertuig, de contouren van het voertuig, de datum en tijdstip en het C-bord goed zichtbaar zijn (zowel bij dag als nacht). En handhaving van C-borden met flitspalen HGV om redenen van verkeersveiligheid is niet toegestaan.
Het plan is na registratie hier te downloaden.


Mail de redactie

MEER OVER DIT ONDERWERP