Finse Transport Code als model voor Nederland

Foto: taina / 123RF

De Finse overheid werkt aan een nieuwe Transport Code. Een plan om de schotten tussen de verschillende vervoerwijzen en tussen goederen- en personentransport op te ruimen. Minister Schultz ziet zoiets ook voor Nederland wel zitten.

Moeten we voor iedere nieuwe vorm van vervoer steeds nieuwe regelgeving bedenken? Steeds nieuwe uitzonderingen maken, ontheffingen verlenen? Wordt het niet tijd voor regelgeving waarbij de schotten tussen de vormen van vervoer wegvallen? En we nieuwe vormen van services kunnen faciliteren. Deze vraag stelde minister Schultz tijdens de eerste EU Conference on connected and automated driving. ‘Ik weet dat Finland met een interessante ‘transportcode’ bezig is. Wellicht kan dit model staan voor een next-step’, aldus de minister.

Kern van de Finse Transport Code is verregaand digitalisering en openbaarmaking van transportgerelateerde data. Bij het personenvervoer gaat het dan bijvoorbeeld om routes, halteinformatie, dienstregelingen en in de toekomst ook realtime data. Verder wil men belemmeringen uit de weg ruimen die verhinderen dat bijvoorbeeld personenvervoerders ook pakjes vervoeren. Niet dat dit nu verboden is, maar in de praktijk blijkt dat er door de sectorgerichte regelgeving toch veel drempels bestaan.

Ook wil men het makkelijker maken om een vergunning te krijgen voor bijvoorbeeld taxidiensten. Dat zou het leven van bijvoorbeeld Uber-chauffeurs een stuk makkelijk maken. Iets dergelijke zou moeten gebeuren voor de pakjesvervoerders, waardoor een soort Uber voor pakjes mogelijk wordt.

De gedachte achter dit alles is dat het dure transportsysteem dat we nu hebben de meeste tijd inefficiënt wordt gebruikt. Auto’s worden minder dan 5% van de tijd benut en het opruimen van de schotten en uitwisselen van data zal leiden tot intensiever gebruik van de middelen en het bovendien makkelijker maken voor nieuwe toetreders tot de mobiliteitsmarkt. Ook het Mobility as a Service (Maas) concept sluit hier op aan.

Behalve de Transport Code staat ook een herziening van de Postwet op stapel in Finland. Hiermee wil men partijen verplichten klantengegevens uit te wisselen zoals nu al tot op zekere hoogte het geval is bij telecomoperators. Ook dit moet leiden tot een efficiënter bezorgsysteem en meer mogelijkheden voor nieuwe aanbieders.

De Finse Transport Code zal deze zomer in het parlement aan de orde komen.


Mail de redactie