Centrum Zaandam gaat dicht voor auto’s

Het centrum van Zaandam is vanaf maandag 22 mei in de middag autoluw. Tussen 12.00 uur en 18.00 uur, en op koopavonden tot 21.00 uur, is het centrum dagelijks afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.

De afsluiting met pollers geldt voor auto’s en motoren, maar niet voor nood- en hulpdiensten, taxi’s en openbaar vervoer. Met deze maatregel wil de gemeente het centrum van Zaandam veiliger en aantrekkelijker maken voor fietsers en voetgangers.

Op de wegen naar het centrum wordt op borden aangegeven wanneer het centrum is afgesloten. De meeste bestemmingen en ook de parkeervoorzieningen blijven wel bereikbaar, zij het dat men soms flink moet omrijden.

Er staan bij de afsluitingen verkeersregelaars om automobilisten te wijzen op de alternatieve route om van de ene naar de andere kant van het centrum te komen.
Leveranciers kunnen tussen 06.00 uur en 12.00 uur laden en lossen in het centrum. Bedrijven die leveringen in het centrum verzorgen met een elektrisch voertuig kunnen een ontheffing aanvragen.


Mail de redactie

MEER OVER DIT ONDERWERP