Invoering Omgevingswet uitgesteld

In een interview met Binnenlands Bestuur meldt minister Schultz dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld.

Ze gaf in het interview aan de invoering van de wet definitief uit te stellen wegens de benodigde complexe juridische aanpassingen.

Schultz doet geen uitspraak over een nieuwe invoeringsdatum. ’Je kunt zeggen: ik doe het zo krap mogelijk, maar dan moet je misschien over een tijdje wéér uitstellen. Maar als je het ruimer doet, gaan gemeenten wellicht achterover hangen’, aldus de minister. Deze zomer volgt een definitief besluit over de termijn. De reden voor het uitstel ligt in ‘de complexiteit van de ministeriële regelingen en de vier Aanvullingswetten. Wat we bedacht hadden, is te strak om het ook echt goed te doen. En ik heb het liever zorgvuldig dan snel.’ Het uitstel heeft volgens Schultz vooralsnog geen gevolgen voor de uiteindelijke einddatum van de transitie in 2029.


Mail de redactie

MEER OVER DIT ONDERWERP