App vervangt enquête in verplaatsingsonderzoek

Een app op een smartphone is in principe het meest kansrijke alternatief om het gedrag van reizigers te monitoren. Dat is de conclusie van een onderzoek van KiM naar de vraag of je met nieuwe technische middelen de kwaliteit van data voor het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) kunt verhogen.

KiM bekeek een aantal inwintechnieken. Bijvoorbeeld via de OV-chipkaart, het gebruik van de signalen van een smartphone zonder dat de ‘respondent’ hier een rol bij speelt, de inzet van social media als Twitter en het gebruik van GPS-loggers (een klein meetinstrument dat de respondent bij zich draagt) en tenslotte smartphonetechnologie (het gebruik van een app met achterliggende technologie).

Het gebruik van smartcards, data- en belverkeer en social media dekt slechts een beperkt deel van de informatiebehoefte af, aldus KiM. Zo biedt een OV-chipkaart bijvoorbeeld enkel inzicht in verplaatsingen met het openbaar vervoer. Ook leveren de drie genoemde technieken geen of weinig informatie over de onderzoekspersonen op en is er geen mogelijkheid om aanvullende informatie over de verplaatsingen te achterhalen.

Met GPS-loggers kom je al verder. Maar de distributie van GPS-loggers brengt hoge kosten met zich mee. En respondenten vinden zo’n logger ook niet echt handig in het gebruik. Bovendien worden bepaalde modaliteiten (zoals bus, tram en metro) en reismotieven nog vaak onjuist geregistreerd.

Met een  app op de smartphone kun je dergelijke problemen omzeilen. Je kunt de reisgedrag volgen en deelnemers om aanvullende informatie vragen. Nadeel is wel dat niet iedereen een smartphone heeft. Een ander aandachtspunt bij de mogelijke toepassing van smartphonetechnologie is de diversiteit aan smartphones en softwareversies waarvoor de technologie goed zal moeten functioneren.

Verschillende partijen zijn bezig met de doorontwikkeling en het grootschalig testen van smartphonetechnologie. Zo wordt er gewerkt aan de overstap van een testomgeving naar grootschalige toepassingen met alle praktische problemen van dien. Wanneer de doorontwikkeling en het grootschalig testen succesvol verlopen, biedt dit kansen voor de verzameling van verplaatsingsgegevens voor OViN met deze techniek, concludeert KiM.


Mail de redactie

MEER OVER DIT ONDERWERP