Vergrijzing sterkst in Groningen, Drenthe, de Achterhoek, Limburg en Zeeland

vergrijzingIn 1995 was 13 procent van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder, op 1 januari 2016 was dat ruim 18 procent. Nederland is het sterkst vergrijsd in Groningen, Drenthe, de Achterhoek, Limburg en Zeeland. Stedelijke regio’s en Flevoland zijn relatief jong gebleven. Dit meldt CBS.

In de afgelopen twintig jaar zijn steeds meer 18- tot 25-jarigen vanuit perifeer gelegen regio’s naar de Randstad of naar steden daarbuiten verhuisd om er te gaan studeren of werken. Hierdoor neemt het percentage jongvolwassenen in de regio’s aan de randen van Nederland af.

Daarnaast blijven steeds meer dertigers die de grote steden verlaten binnen de Randstad wonen. Het wegtrekken van jongvolwassenen uit de perifeer gelegen regio’s versterkt daar ook indirect de vergrijzing, doordat zij hun kinderen elders krijgen.

Dit heeft ertoe bijgedragen dat in veel grensregio’s het aantal geboorten sinds 1995 met meer dan 20 procent is afgenomen, terwijl het in grote delen van de Randstad is toegenomen.

De regio met het grootste aandeel 65-plussers is Zeeuws-Vlaanderen, met ruim 24 procent. In grote delen van Groningen, Drenthe, de Achterhoek, Limburg en Zeeland is meer dan 21 procent van de bevolking 65 jaar of ouder.

Flevoland, waarvan een groot deel pas in de tweede helft van de vorige eeuw werd bebouwd en bewoond, is met ruim 12 procent 65-plussers nog altijd de minst vergrijsde provincie van Nederland.

Ook in de vier grootstedelijke regio’s (Groot-Amsterdam, Groot-Rijnmond, agglomeratie Den Haag en provincie Utrecht) ligt het percentage 65-plussers onder het landelijke gemiddelde, met name in Groot-Amsterdam (ruim 14 procent).

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.