Vlaamse overheid stelt onderwijsdata beschikbaar

Waar gaan jongeren uit onze gemeente naar school? Waar wonen de jongeren die in onze gemeente naar school lopen? De Vlaamse overheid biedt inzicht in de mobiliteit van leerlingen. Dat gebeurt via Dataloep. Dat is een project waarbij een schat aan gegevens over onderwijs gedeeld worden.

Het project werd voorjaar 2016 gelanceerd en stelt op een gebruiksvriendelijke manier gegevens over onderwijs ter beschikking op maat van de gebruiker.

De eerste thema’s die aan bod kwamen, zijn de inschrijvingsaantallen van het kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs. Maar nu zijn ook gegevens over mobiliteit van leerlingen en de aantrekkingskracht van scholen per gemeente beschikbaar. Op een eenvoudige manier krijgt de gebruiker via tabellen, grafieken of kaarten antwoorden op vragen zoals: Waar gaan de leerlingen die in mijn gemeente wonen naar school? of Waar wonen de leerlingen die naar school gaan in mijn gemeente?

Het gaat om gegevens over het kleuteronderwijs, het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs, het secundair onderwijs en het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Ook kan de gebruiker de trends over verschillende schooljaren raadplegen om na te gaan of er een stijging of een daling van leerlingen is.

Lokale besturen kunnen met de informatie aan de slag in het kader van openbaar vervoer, verkeersveiligheid, de aantrekkelijkheid van het onderwijs, om slim samen te werken, om te zien of de investeringen in het gemeentelijk onderwijs voldoende renderen, enzovoort.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.