Europese databank moet inzicht bieden in kosteneffectiviteit verkeersveiligheidsmaatregelen

Hoe komt het dat ongevallen gebeuren en welke maatregelen kunnen we het beste nemen? Een Decision Support System ontwikkeld binnen het EU-project SafetyCube moet deze en andere vragen over verkeersveiligheid gaan beantwoorden.

Doel van het Decision Support System (DSS) is om beleidsmakers en andere stakeholders in staat te stellen de effectieve maatregelen te kiezen om het aantal verkeerslachtoffers te verminderen.

Er wordt gekeken naar risicofactoren en het te verwachten effect van maatregelen op het gebied van gedrag, infrastructuur en voertuigen. Ook moet het DSS inzicht geven in de kosten van maatregelen op basis waarvan kosten-batenanalyses zijn te maken.

Aan het project nemen 17 partners uit 12 Europese landen deel. Voor Nederland doet de SWOV mee.

Begin oktober wordt het DSS op een conferentie in Brussel gepresenteerd.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.