Toekomstige vervoersvormen hebben volle prioriteit van nieuwe kabinet

Het nieuwe kabinet zet vol in op Mobility as a Service (MaaS), schone en zelfrijdende auto’s en verkeersveiligheid. Dat blijkt uit het regeerakkoord dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dinsdag presenteerden.

Om de ontwikkeling van MaaS te stimuleren, past de nieuwe regering wet- en regelgeving aan. Daarnaast krijgen provincies en vervoerregio’s die met nieuwe vormen van doelgroepenvervoer, openbaar vervoer en deelsystemen willen experimenteren, alle ruimte. Ook wil het kabinet het aanbod van trein, tram, metro en bus regionaler maken. Daarom worden één of meer sprinterdiensten op het hoofdrailnet toegevoegd aan regionale ov-concessies. Bovendien maakt het afspraken met stedelijke regio’s over cofinanciering van de verdere uitbreiding van het openbaar vervoer, bijvoorbeeld via lightrailverbindingen.

Ook vormt de nieuwe regering het Infrastructuurfonds om tot een Mobiliteitsfonds. Het idee daarachter is dat niet langer de modaliteit, maar de mobiliteit centraal staat. Vanaf 2030 komt er een andere verdeling van de financiële middelen – een die beter aan zou sluiten op de plannen voor duurzame en slimme mobiliteit.

Open data

Ook voor de zelfrijdende auto heeft het nieuwe kabinet volle aandacht. Het houdt bij ontwerp, aanleg en onderhoud van infrastructuur rekening met dit soort voertuigen. Overheidsinformatie over verkeer wordt ook zoveel mogelijk beschikbaar gesteld via open data voor voertuigen, apps en reisplanners. Maar om ieders privacy te waarborgen, komen er wel duidelijke spelregels.

Auto’s moeten flink schoner, stellen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Ze streven ernaar dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Op verschillende manieren stimuleren ze de komst van die emissie-loze auto’s. Zo komen er voldoende oplaadpunten. En milieuzones worden versimpeld, zoals ook in Duitsland het geval is: er komt één systeem met eenduidige categorieën en borden. De bestaande maximumsnelheden blijven alleen wel in stand. Het nieuwe kabinet vindt fietsen een goed alternatief voor het ov en de auto en trekt daarom eenmalig 100 miljoen euro uit voor de investering in fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij ov-knooppunten.

Flink veiliger

Het moet flink veiliger worden, kondigt de nieuwe regering verder aan. Het investeert, samen met provincies, in veilige weginrichting, met name bij n-wegen. Daarnaast zorgt het ervoor dat de registratie van de oorzaken van verkeersongelukken verbetert. Daar waar verlichting op de snelwegen bijdraagt aan verhoging van de verkeersveiligheid, gaat deze ’s avonds en ’s nachts weer aan. Notoire verkeersovertreders worden bovendien harder aangepakt.

Veel wegen zijn dringend toe aan vervanging of uitbreiding, staat verder in het regeerakkoord. Om een inhaalslag te maken, komt 2 miljard euro beschikbaar in de eerstkomende drie jaar. Daarna wordt het structurele budget met 100 miljoen euro verhoogd. Specifiek de A4, A7, A15 in de randstad en de verkeersaders van en naar het zuiden, oosten en noorden worden aangepakt.

Het volledige regeerakkoord is hier te lezen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.