Met zeven speerpunten speelt Noord-Brabant in op mobiliteit van de toekomst

Noord-Brabant moet klaargestoomd worden voor de zelfrijdende auto, voor Mobility as a Service (MaaS) en voor een duurzaam mobiliteitssysteem. Deze en nog drie speerpunten op het gebied van mobiliteit heeft de provincie Noord-Brabant onlangs opgesteld.

Inspelen op de toekomst, dat wil de provincie met de speerpunten. Ze zijn een samenvatting van alle input die inwoners, marktpartijen, kennisinstellingen en andere overheden afgelopen jaar leverden. De punten zijn geen uitgewerkt beleid, maar moeten richting geven, benadrukt de provincie. Zo zullen ze in ieder geval meegenomen worden bij het opstellen van een nieuwe Omgevingsvisie.

Zelfrijdende auto

Noord-Brabant klaarmaken voor de zelfrijdende auto en voor coöperatief rijden, is het eerste speerpunt. Zo wil de provincie onderzoeken hoe haar rol als wegbeheerder gaat veranderen. Daarbij kijkt ze ook naar samenwerking met marktpartijen. Verder wil de provincie zich blijven inzetten voor Europese standaardisatie van wet- en regelgeving voor testen en toelating van autonome voertuigen op de openbare weg.

De provincie wil ook het openbaar vervoer voorbereiden op MaaS. Onder andere door het huidige OV-beleid aan te scherpen. En ook door actief te blijven experimenteren. Daarnaast wil de provincie logistiek en stedelijke distributie slimmer maken, bijvoorbeeld door testen met truck patooning te stimuleren.

100.000 elektrische voertuigen

Streven naar een duurzaam mobiliteitssysteem is speerpunt nummer vier. Voor 2020 wil de provincie vijf snelfietsroutes aangelegd hebben én een begin gemaakt hebben met de aanleg van nog vier. In 2020 moeten er 100.000 elektrische voertuigen in Noord-Brabant zijn en vijf jaar later moet het volledige openbaar vervoer er emissie-vrij zijn, is het streven. Verder is het de bedoeling dat beheer en onderhoud van infrastructuur uiterlijk in 2050 volledig CO2-neutraal gebeurt.

Speerpunt vijf is het toegankelijk maken van data én luisteren naar de reisbehoeften van Brabanders. De provincie wil volgend jaar een regionale datastrategie opstellen. Ook start ze met een datadashboard voor de logistieke sector, waarin verschillende bedrijven en overheden onderling data delen. En ze gaat verder onderzoek doen naar de behoeftes en motivaties van Brabantse reizigers. Tenslotte, en dat is speerpunt zes, wil de provincie minder gefragmenteerd werken. Het zo snel mogelijk ‘ontschotten’ van het mobiliteitsbudget draagt hier aan bij, is het idee.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Met zeven speerpunten speelt Noord-Brabant in op mobiliteit van de toekomst - VerkeersNet

Met zeven speerpunten speelt Noord-Brabant in op mobiliteit van de toekomst

Noord-Brabant moet klaargestoomd worden voor de zelfrijdende auto, voor Mobility as a Service (MaaS) en voor een duurzaam mobiliteitssysteem. Deze en nog drie speerpunten op het gebied van mobiliteit heeft de provincie Noord-Brabant onlangs opgesteld.

Inspelen op de toekomst, dat wil de provincie met de speerpunten. Ze zijn een samenvatting van alle input die inwoners, marktpartijen, kennisinstellingen en andere overheden afgelopen jaar leverden. De punten zijn geen uitgewerkt beleid, maar moeten richting geven, benadrukt de provincie. Zo zullen ze in ieder geval meegenomen worden bij het opstellen van een nieuwe Omgevingsvisie.

Zelfrijdende auto

Noord-Brabant klaarmaken voor de zelfrijdende auto en voor coöperatief rijden, is het eerste speerpunt. Zo wil de provincie onderzoeken hoe haar rol als wegbeheerder gaat veranderen. Daarbij kijkt ze ook naar samenwerking met marktpartijen. Verder wil de provincie zich blijven inzetten voor Europese standaardisatie van wet- en regelgeving voor testen en toelating van autonome voertuigen op de openbare weg.

De provincie wil ook het openbaar vervoer voorbereiden op MaaS. Onder andere door het huidige OV-beleid aan te scherpen. En ook door actief te blijven experimenteren. Daarnaast wil de provincie logistiek en stedelijke distributie slimmer maken, bijvoorbeeld door testen met truck patooning te stimuleren.

100.000 elektrische voertuigen

Streven naar een duurzaam mobiliteitssysteem is speerpunt nummer vier. Voor 2020 wil de provincie vijf snelfietsroutes aangelegd hebben én een begin gemaakt hebben met de aanleg van nog vier. In 2020 moeten er 100.000 elektrische voertuigen in Noord-Brabant zijn en vijf jaar later moet het volledige openbaar vervoer er emissie-vrij zijn, is het streven. Verder is het de bedoeling dat beheer en onderhoud van infrastructuur uiterlijk in 2050 volledig CO2-neutraal gebeurt.

Speerpunt vijf is het toegankelijk maken van data én luisteren naar de reisbehoeften van Brabanders. De provincie wil volgend jaar een regionale datastrategie opstellen. Ook start ze met een datadashboard voor de logistieke sector, waarin verschillende bedrijven en overheden onderling data delen. En ze gaat verder onderzoek doen naar de behoeftes en motivaties van Brabantse reizigers. Tenslotte, en dat is speerpunt zes, wil de provincie minder gefragmenteerd werken. Het zo snel mogelijk ‘ontschotten’ van het mobiliteitsbudget draagt hier aan bij, is het idee.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.