Oost-Nederland wil met actieagenda inspelen op mobiliteit van de toekomst

Aantrekkelijke transferlocaties bouwen aan de rand van stadscentra, fietsen inzetten om data te verzamelen en een vraaggericht openbaar vervoerssysteem opzetten. Deze en nog zes suggesties doet Go Voort, een nieuw samenwerkingsverband tussen de provincies Gelderland, Overijssel en 23 regionale partners. Doel is inspelen op mobiliteit van de toekomst én de regio’s op de kaart zetten.

De behoeftes van reizigers veranderen en de techniek schrijdt voort. Maar wat betekent dat voor de bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en de economische kracht van en in de regio Oost-Nederland? Daarover praat het deze week in het leven geroepen Go Voort, een partnerschap van de provincies Gelderland en Overijssel, verschillende gemeentes en kennisinstellingen daar en Rijkswaterstaat. Centraal staat een speciale actieagenda. Negen concrete acties noemen de in totaal 25 partners. De provincie Brabant deed onlangs iets vergelijkbaars.

Klein kastje

Een platform Slimme Mobiliteit oprichten is het eerste punt van Go Voort. Doel is kennis en ervaring delen. Actie twee is het ontwikkelen van aantrekkelijke transferlocaties aan de rand van stadscentra. Slimme en milieuvriendelijke verbindingen met de centra staan hierbij centraal. Fietsen van burgers gebruiken als databron is streven nummer drie. Tal van fietsen moeten uitgerust worden met een klein kastje dat bijvoorbeeld de luchtkwaliteit en geluidshinder meet, is het idee.

Een ander plan is verschillende regionale wegen verbouwen en zo het comfort, de doorstroming en verkeersveiligheid verhogen. Logistieke processen in de regio verbeteren wordt ook genoemd. Een van de mogelijkheden is om vrachtwagens en verkeersregelinstallaties met elkaar te laten communiceren. Actie zes is het ontwikkelen van een openbaar vervoerssysteem dat niet aanbod- maar vraaggericht is.

Emissie-vrij

Twee punten moeten de verkeersveiligheid verbeteren. Zo moeten er intelligente snelheidsadaptatie-systemen ontwikkeld worden en beschikbaar komen. Zo’n systeem gaat ervoor zorgen dat mensen zich beter aan de maximumsnelheid houden, is de verwachting. Het andere plan dat de veiligheid op de weg moet verbeteren: nadenken over hoe automobilisten veiliger rijtaakondersteunende systemen in de auto kunnen gebruiken. Actie negen is het verduurzamen van OV-bussen. Het doel is dat deze bussen in 2030 volledig emissie-vrij zijn.

De actieagenda is hier te lezen.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Oost-Nederland wil met actieagenda inspelen op mobiliteit van de toekomst - VerkeersNet

Oost-Nederland wil met actieagenda inspelen op mobiliteit van de toekomst

Aantrekkelijke transferlocaties bouwen aan de rand van stadscentra, fietsen inzetten om data te verzamelen en een vraaggericht openbaar vervoerssysteem opzetten. Deze en nog zes suggesties doet Go Voort, een nieuw samenwerkingsverband tussen de provincies Gelderland, Overijssel en 23 regionale partners. Doel is inspelen op mobiliteit van de toekomst én de regio’s op de kaart zetten.

De behoeftes van reizigers veranderen en de techniek schrijdt voort. Maar wat betekent dat voor de bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en de economische kracht van en in de regio Oost-Nederland? Daarover praat het deze week in het leven geroepen Go Voort, een partnerschap van de provincies Gelderland en Overijssel, verschillende gemeentes en kennisinstellingen daar en Rijkswaterstaat. Centraal staat een speciale actieagenda. Negen concrete acties noemen de in totaal 25 partners. De provincie Brabant deed onlangs iets vergelijkbaars.

Klein kastje

Een platform Slimme Mobiliteit oprichten is het eerste punt van Go Voort. Doel is kennis en ervaring delen. Actie twee is het ontwikkelen van aantrekkelijke transferlocaties aan de rand van stadscentra. Slimme en milieuvriendelijke verbindingen met de centra staan hierbij centraal. Fietsen van burgers gebruiken als databron is streven nummer drie. Tal van fietsen moeten uitgerust worden met een klein kastje dat bijvoorbeeld de luchtkwaliteit en geluidshinder meet, is het idee.

Een ander plan is verschillende regionale wegen verbouwen en zo het comfort, de doorstroming en verkeersveiligheid verhogen. Logistieke processen in de regio verbeteren wordt ook genoemd. Een van de mogelijkheden is om vrachtwagens en verkeersregelinstallaties met elkaar te laten communiceren. Actie zes is het ontwikkelen van een openbaar vervoerssysteem dat niet aanbod- maar vraaggericht is.

Emissie-vrij

Twee punten moeten de verkeersveiligheid verbeteren. Zo moeten er intelligente snelheidsadaptatie-systemen ontwikkeld worden en beschikbaar komen. Zo’n systeem gaat ervoor zorgen dat mensen zich beter aan de maximumsnelheid houden, is de verwachting. Het andere plan dat de veiligheid op de weg moet verbeteren: nadenken over hoe automobilisten veiliger rijtaakondersteunende systemen in de auto kunnen gebruiken. Actie negen is het verduurzamen van OV-bussen. Het doel is dat deze bussen in 2030 volledig emissie-vrij zijn.

De actieagenda is hier te lezen.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.