fiets, auto, snelweg

Provincie Overijssel investeert flink in bereikbaarheid en verkeersveiligheid

De Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel stellen voor dit jaar een bedrag van ruim 20 miljoen euro beschikbaar voor gemeentelijke mobiliteitsprojecten in Overijssel op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding. Dat maakten ze onlangs bekend. Het totale investeringsbedrag in de Overijsselse infrastructuur van provincie en gemeenten samen komt neer op circa 70 miljoen euro. 

De provincie en de gemeenten hebben in samenspraak de projecten uitgezocht. Deze projecten moeten zorgen voor een betere kwaliteit van fietsverbindingen, doorstroming van het verkeer en het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers.

In totaal zijn 46 projecten geselecteerd. Het gaat om projecten die volgens de partijen passen bij hun gezamenlijke plannen om het verkeer- en vervoernetwerk in Overijssel te verbeteren. De maatregelen richten zich onder meer op het veiliger inrichten van wegen, fietspaden en kruispunten op locaties waar relatief veel ongevallen gebeuren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het verruimen of wijzigingen van kruispunten.

Fietsprojecten

Daarnaast wordt een groot deel van de provinciale bijdrage aan fietsprojecten besteed. Deze zijn zowel gericht op de fietsveiligheid als op fietsstimulering. Voor de fiets valt te denken aan de aanpak van delen van de fietssnelweg F35 in Twente, verbetering van schoolfietsroutes en het veiliger maken van diverse (fiets)oversteekplaatsen.

Naast de infrastructurele projecten subsidieert de provincie Overijssel ook gedragsmaatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze projecten worden regionaal of lokaal uitgevoerd in samenwerking met scholen, politie en organisaties als VVN, ANWB en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid in Oost-Nederland. Hierbij gaat het onder andere om verkeerseducatie in het basis- en voortgezet onderwijs, cursussen voor oudere automobilisten en (e-)fietsers en lokale acties in aansluiting op landelijke speerpuntacties zoals de fietsverlichtingsactie en de ‘BOB’-campagne.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Provincie Overijssel investeert flink in bereikbaarheid en verkeersveiligheid - VerkeersNet
fiets, auto, snelweg

Provincie Overijssel investeert flink in bereikbaarheid en verkeersveiligheid

De Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel stellen voor dit jaar een bedrag van ruim 20 miljoen euro beschikbaar voor gemeentelijke mobiliteitsprojecten in Overijssel op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding. Dat maakten ze onlangs bekend. Het totale investeringsbedrag in de Overijsselse infrastructuur van provincie en gemeenten samen komt neer op circa 70 miljoen euro. 

De provincie en de gemeenten hebben in samenspraak de projecten uitgezocht. Deze projecten moeten zorgen voor een betere kwaliteit van fietsverbindingen, doorstroming van het verkeer en het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers.

In totaal zijn 46 projecten geselecteerd. Het gaat om projecten die volgens de partijen passen bij hun gezamenlijke plannen om het verkeer- en vervoernetwerk in Overijssel te verbeteren. De maatregelen richten zich onder meer op het veiliger inrichten van wegen, fietspaden en kruispunten op locaties waar relatief veel ongevallen gebeuren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het verruimen of wijzigingen van kruispunten.

Fietsprojecten

Daarnaast wordt een groot deel van de provinciale bijdrage aan fietsprojecten besteed. Deze zijn zowel gericht op de fietsveiligheid als op fietsstimulering. Voor de fiets valt te denken aan de aanpak van delen van de fietssnelweg F35 in Twente, verbetering van schoolfietsroutes en het veiliger maken van diverse (fiets)oversteekplaatsen.

Naast de infrastructurele projecten subsidieert de provincie Overijssel ook gedragsmaatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze projecten worden regionaal of lokaal uitgevoerd in samenwerking met scholen, politie en organisaties als VVN, ANWB en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid in Oost-Nederland. Hierbij gaat het onder andere om verkeerseducatie in het basis- en voortgezet onderwijs, cursussen voor oudere automobilisten en (e-)fietsers en lokale acties in aansluiting op landelijke speerpuntacties zoals de fietsverlichtingsactie en de ‘BOB’-campagne.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.