50 miljoen voor veiliger maken N-wegen deels naar Rijk, deels naar provincies

De 50 miljoen die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beschikbaar stelt voor het veiliger maken van N-wegen is concreet ingevuld. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. De ene helft van het geld gaat direct naar de N-wegen waar het Rijk wegbeheerder is, de andere helft gaat in de vorm van subsidies naar de provincies.  Zij kunnen voorstellen doen voor maatregelen op de N-wegen die zij beheren, waarna het Rijk tot 25 procent van de kosten bijdraagt.

Het geld zal grotendeels gaat naar maatregelen om bermen veiliger in te richten, laat de minister weten. Het aandeel dodelijke bermongevallen blijft volgens haar namelijk hoog. Op korte termijn kunnen bijvoorbeeld obstakels verwijderd worden of juist afgeschermd worden met een geleiderail. Op de rijks-N-wegen bereidt Rijkswaterstaat dit al voor. De wegbeheerder liet SWOV onlangs onderzoeken hoe bermen het veiligst ingericht kunnen worden.

Dat de minister 50 miljoen beschikbaar stelt, schreef ze afgelopen december in een brief aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen MIRT. Deze week stuurde ze de kamer een brief over de concrete invulling van het bedrag.

Prioriteiten

25 miljoen euro komt ten goede aan de rijks-N-wegen, waar het Rijk zelf als wegbeheerder verantwoordelijk is. De overige 25 miljoen is in de vorm van subsidie beschikbaar voor de provincies. Dit in aanvulling op de bredere middelen die provincies reeds beschikbaar hebben en waarbinnen zij zelf hun prioriteiten stellen.

De provincies kunnen voorstellen doen voor veiligheidsmaatregelen op ‘hun’ wegennet. Vervolgens kan het Rijk tot 25 procent van de kosten bijdragen. In eerste instantie zullen de subsidiemiddelen worden verdeeld op basis van de lengte van het N-wegennet per provincie. Indien deze budgetten voor bepaalde provincies in eerste instantie onbenut blijven, dan komen deze daarna beschikbaar voor de overige provincies. Van Nieuwenhuizen zal de hiervoor benodigde subsidieregeling op zo kort mogelijke termijn opstellen. Ze nodigt de provincies uit om alvast hun plannen voor te bereiden.

Zeer verheugd

De provincies zeer verheugd met het initiatief van de minister. “Deze minister zet krachtig in op verkeersveiligheid en daar ben ik blij mee”, zegt gedeputeerde Harry van der Maas (Zeeland), portefeuillehouder verkeersveiligheid bij het Interprovinciaal Overleg, namens de twaalf provincies in een verklaring. “Het aantal verkeersslachtoffers moet naar beneden en met deze maatregelen zetten we weer een stap in de goede richting.”

De provincies gaan graag in gesprek met het Rijk om tot een goede bestemming van de middelen te komen, stelt Van der Maas. “De minister geeft aan dat wij aan de lat staan voor 75 procent cofinanciering. Dat vraagt behoorlijk wat investeringsruimte van provincies. Die uitdaging gaan we graag aan, want door deze investeringen zal de verkeersveiligheid van de provinciale N-wegen toenemen.”

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

50 miljoen voor veiliger maken N-wegen deels naar Rijk, deels naar provincies - VerkeersNet

50 miljoen voor veiliger maken N-wegen deels naar Rijk, deels naar provincies

De 50 miljoen die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beschikbaar stelt voor het veiliger maken van N-wegen is concreet ingevuld. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. De ene helft van het geld gaat direct naar de N-wegen waar het Rijk wegbeheerder is, de andere helft gaat in de vorm van subsidies naar de provincies.  Zij kunnen voorstellen doen voor maatregelen op de N-wegen die zij beheren, waarna het Rijk tot 25 procent van de kosten bijdraagt.

Het geld zal grotendeels gaat naar maatregelen om bermen veiliger in te richten, laat de minister weten. Het aandeel dodelijke bermongevallen blijft volgens haar namelijk hoog. Op korte termijn kunnen bijvoorbeeld obstakels verwijderd worden of juist afgeschermd worden met een geleiderail. Op de rijks-N-wegen bereidt Rijkswaterstaat dit al voor. De wegbeheerder liet SWOV onlangs onderzoeken hoe bermen het veiligst ingericht kunnen worden.

Dat de minister 50 miljoen beschikbaar stelt, schreef ze afgelopen december in een brief aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen MIRT. Deze week stuurde ze de kamer een brief over de concrete invulling van het bedrag.

Prioriteiten

25 miljoen euro komt ten goede aan de rijks-N-wegen, waar het Rijk zelf als wegbeheerder verantwoordelijk is. De overige 25 miljoen is in de vorm van subsidie beschikbaar voor de provincies. Dit in aanvulling op de bredere middelen die provincies reeds beschikbaar hebben en waarbinnen zij zelf hun prioriteiten stellen.

De provincies kunnen voorstellen doen voor veiligheidsmaatregelen op ‘hun’ wegennet. Vervolgens kan het Rijk tot 25 procent van de kosten bijdragen. In eerste instantie zullen de subsidiemiddelen worden verdeeld op basis van de lengte van het N-wegennet per provincie. Indien deze budgetten voor bepaalde provincies in eerste instantie onbenut blijven, dan komen deze daarna beschikbaar voor de overige provincies. Van Nieuwenhuizen zal de hiervoor benodigde subsidieregeling op zo kort mogelijke termijn opstellen. Ze nodigt de provincies uit om alvast hun plannen voor te bereiden.

Zeer verheugd

De provincies zeer verheugd met het initiatief van de minister. “Deze minister zet krachtig in op verkeersveiligheid en daar ben ik blij mee”, zegt gedeputeerde Harry van der Maas (Zeeland), portefeuillehouder verkeersveiligheid bij het Interprovinciaal Overleg, namens de twaalf provincies in een verklaring. “Het aantal verkeersslachtoffers moet naar beneden en met deze maatregelen zetten we weer een stap in de goede richting.”

De provincies gaan graag in gesprek met het Rijk om tot een goede bestemming van de middelen te komen, stelt Van der Maas. “De minister geeft aan dat wij aan de lat staan voor 75 procent cofinanciering. Dat vraagt behoorlijk wat investeringsruimte van provincies. Die uitdaging gaan we graag aan, want door deze investeringen zal de verkeersveiligheid van de provinciale N-wegen toenemen.”

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.