Nieuwe coalitie Amsterdam wil stad autoluw maken

Amsterdam gaat autoparkeren zo veel mogelijk ontmoedigen, zal meer te investeren in fietsinfrastructuur, wil een voortrekkersrol spelen in de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsconcepten en zet fors in op het verbeteren van de luchtkwaliteit. Dat blijkt uit het coalitieakkoord dat de Amsterdamse fracties van GroenLinks, D66, PvdA en SP donderdag gepresenteerd hebben.

De partijen willen onderzoeken of de Grachtengordel parkeervrij en de binnenstad (zoveel mogelijk) autovrij gemaakt kan worden. Ook willen ze kijken of woonstraten parkeerluw kunnen worden, of fietsers en voetgangers meer ruimte kunnen krijgen in stadsstraten en of er ‘knips’ kunnen komen in het plus/hoofdautonet. Doel is dat er in 2025 7.000 tot 10.000 minder parkeerplekken in de stad zijn en dat de stad uitstootvrij is.

Concreet

Concreet kondigen de partijen al aan dat de parkeertarieven voor bezoekers omhoog gaan: het bedrag wordt maximaal 7,50 euro per uur. Dit moet jaarlijks netto 30 miljoen euro opleveren – wat de coalitie weer zal gebruiken voor investeringen in mobiliteit. Verder komen er alleen nog nieuwe parkeergarages dicht bij de A10 of daarbuiten en wordt het dubbelgebruik van reeds bestaande particuliere garages gestimuleerd.

De coalitie legt prioriteit bij het parkeervrij maken van smalle grachten en het parkeer- en autoluw maken van grachten met zwakke kades. Verder komt er een onderzoek naar de mogelijkheden en kosten voor het handhaven van ongeoorloofd parkeren op de stoep door Light Electric Vehicles, Biro’s en Canta’s.

Ook fietsers krijgen meer ruimte. GroenLinks, D66, PvdA en SP willen investeren in fietsinfrastructuur om fietsen aantrekkelijker en veiliger te maken en scherpen het meerjarenplan fiets aan.

Nieuwe mobiliteitsconcepten

Amsterdam neemt ook een voortrekkersrol in de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsconcepten zoals Mobility as a Service, als het aan de partijen ligt. Die concepten moeten autobezit verminderen en bereikbaarheid – ook in buitenwijken – vergroten. Een idee is dat er een gemeenschappelijk platform voor deelconcepten komt. Hier start een onderzoek naar.

In het akkoord is ook te lezen dat de bevoorrading van bedrijven in de stad verbeterd wordt. De partijen zetten in op bundeling van goederen, intensiever gebruik van water en cargo-hubs. Ze willen ook de milieuzones uitbreiden naar meer voertuigcategorieën en strengere normen. En ze willen de maximumsnelheid zoveel mogelijk verlagen: 30 kilometer per uur in woonstraten en 80 op de A10 moet de norm worden.

Verkeersveiligheid

Naast dat dit goed is voor het milieu, is dit ook goed voor de verkeersveiligheid, is de gedachte. En de partijen willen meer doen aan het verhogen van de verkeersveiligheid. De maximumsnelheid rond scholen wordt beperkt, de snorfets gaat van het fietspad en het ontheffingenbeleid voor afwijken van verkeersregels wordt aangescherpt.

GroenLinks, D66, PvdA en SP zetten tenslotte in op nieuwe metro’s en lightrail-verbindingen. Ze onderzoeken de Oost-Westlijn en het sluiten van de Ringlijn. Met de regio voeren ze gesprekken over het doortrekken van de Noord-Zuidlijn, zowel naar het noorden als naar het zuiden. We maken ze zich sterk voor tien sporen op Station Centraal en zes sporen op station Zuid.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Nieuwe coalitie Amsterdam wil stad autoluw maken - VerkeersNet

Nieuwe coalitie Amsterdam wil stad autoluw maken

Amsterdam gaat autoparkeren zo veel mogelijk ontmoedigen, zal meer te investeren in fietsinfrastructuur, wil een voortrekkersrol spelen in de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsconcepten en zet fors in op het verbeteren van de luchtkwaliteit. Dat blijkt uit het coalitieakkoord dat de Amsterdamse fracties van GroenLinks, D66, PvdA en SP donderdag gepresenteerd hebben.

De partijen willen onderzoeken of de Grachtengordel parkeervrij en de binnenstad (zoveel mogelijk) autovrij gemaakt kan worden. Ook willen ze kijken of woonstraten parkeerluw kunnen worden, of fietsers en voetgangers meer ruimte kunnen krijgen in stadsstraten en of er ‘knips’ kunnen komen in het plus/hoofdautonet. Doel is dat er in 2025 7.000 tot 10.000 minder parkeerplekken in de stad zijn en dat de stad uitstootvrij is.

Concreet

Concreet kondigen de partijen al aan dat de parkeertarieven voor bezoekers omhoog gaan: het bedrag wordt maximaal 7,50 euro per uur. Dit moet jaarlijks netto 30 miljoen euro opleveren – wat de coalitie weer zal gebruiken voor investeringen in mobiliteit. Verder komen er alleen nog nieuwe parkeergarages dicht bij de A10 of daarbuiten en wordt het dubbelgebruik van reeds bestaande particuliere garages gestimuleerd.

De coalitie legt prioriteit bij het parkeervrij maken van smalle grachten en het parkeer- en autoluw maken van grachten met zwakke kades. Verder komt er een onderzoek naar de mogelijkheden en kosten voor het handhaven van ongeoorloofd parkeren op de stoep door Light Electric Vehicles, Biro’s en Canta’s.

Ook fietsers krijgen meer ruimte. GroenLinks, D66, PvdA en SP willen investeren in fietsinfrastructuur om fietsen aantrekkelijker en veiliger te maken en scherpen het meerjarenplan fiets aan.

Nieuwe mobiliteitsconcepten

Amsterdam neemt ook een voortrekkersrol in de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsconcepten zoals Mobility as a Service, als het aan de partijen ligt. Die concepten moeten autobezit verminderen en bereikbaarheid – ook in buitenwijken – vergroten. Een idee is dat er een gemeenschappelijk platform voor deelconcepten komt. Hier start een onderzoek naar.

In het akkoord is ook te lezen dat de bevoorrading van bedrijven in de stad verbeterd wordt. De partijen zetten in op bundeling van goederen, intensiever gebruik van water en cargo-hubs. Ze willen ook de milieuzones uitbreiden naar meer voertuigcategorieën en strengere normen. En ze willen de maximumsnelheid zoveel mogelijk verlagen: 30 kilometer per uur in woonstraten en 80 op de A10 moet de norm worden.

Verkeersveiligheid

Naast dat dit goed is voor het milieu, is dit ook goed voor de verkeersveiligheid, is de gedachte. En de partijen willen meer doen aan het verhogen van de verkeersveiligheid. De maximumsnelheid rond scholen wordt beperkt, de snorfets gaat van het fietspad en het ontheffingenbeleid voor afwijken van verkeersregels wordt aangescherpt.

GroenLinks, D66, PvdA en SP zetten tenslotte in op nieuwe metro’s en lightrail-verbindingen. Ze onderzoeken de Oost-Westlijn en het sluiten van de Ringlijn. Met de regio voeren ze gesprekken over het doortrekken van de Noord-Zuidlijn, zowel naar het noorden als naar het zuiden. We maken ze zich sterk voor tien sporen op Station Centraal en zes sporen op station Zuid.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.