Binnenstad Utrecht vanaf 2030 verboden voor vervoer met uitstoot

Vanaf 2030 mag er alleen nog vervoer zonder uitstoot de milieuzone in. En bovendien wordt de zone uitgebreid. Dat zijn twee van de wensen van het nieuwe stadsbestuur, dat bestaat uit GroenLinks, D66 en ChristenUnie. De partijen presenteerden vrijdag het nieuwe coalitieakkoord ‘Utrecht – Ruimte voor iedereen’.

De coalitie wil de eisen aan de huidige milieuzone nog strenger maken: vanaf 2030 mag er alleen nog vervoer zonder uitstoot in. Ook is het de bedoeling dat die groter wordt, maar hoe groot is nog niet bekend. De sloopregeling wordt hierop aangepast. De partijen nemen het initiatief voor een coalitie met andere gemeenten om dit alles concrete invulling te geven.

Een andere wens is dat de Oudegracht, het Stadshuisplein en het Janskerkhof autovrij worden. De eerste stap is het verminderen van het aantal parkeerplaatsen aan de Oudegracht en op het Janskerkhof. Hier moeten toegankelijke looproutes, fietsparkeerplekken, bankjes en groen voor terugkomen. Komende termijn wil de coalitie onderzoeken hoe dit gerealiseerd kan worden – ook voor omwonenden en mensen met een beperking.

Parkeren

GroenLinks, D66 en ChristenUnie willen ook een nieuwe parkeernota opstellen. Maatwerk per wijk, buurt of gebied is hierbij belangrijk – niet overal spelen namelijk dezelfde problemen. Zodra het wettelijk mogelijk is, willen de partijen starten met differentiatie van parkeertarieven op basis van milieucategoristering.

Ook is het de bedoeling om het verschil in prijs tussen straatparkeren en parkeren in een garage te verkleinen. Dit moet parkeren in garages stimuleren en parkeren op de straat terugdringen – daar is immers de druk op de openbare ruimte het grootst. Met hetzelfde argument gaan de parkeertarieven voor bezoekers omhoog.

Nieuwe mobiliteit

De coalitie ziet veel in de komst van nieuwe mobiliteitsdiensten zoals deelauto’s, zelfrijdende auto’s en mobiliteitsabonnementen voor bewoners en of werknemers – onder andere als wisselgeld voor het autoluw maken van de binnenstad.

Verkeersveiligheid staat ook hoog op de prioriteitenlijst. De partijen willen onder andere zo veel mogelijk straten inrichten als 30 km-zone. Ze kijken specifiek naar straten in Overvecht en Kanaleneiland, want daar zou de opgave het grootst zijn.

20 miljoen euro

Voor fietsers is ook veel aandacht in het coalitieakkoord. Tot en met 2030 investeren de partijen zo’n 20 miljoen euro in het fietsnetwerk. Ze willen zoveel mogelijk doorgaande fietsroutes en houden rekening met diverse fietssnelheden en aansluitingen op regionale fietsroutes. Ze willen barrières van snelwegen, kanalen en sporen wegnemen en investeren in ondertunneling. Ook willen de partijen investeren in fietsparkeren en steken ze geld in een fonds om knelpunten als drempels en paaltjes op fietspaden op te lossen.

Tenslotte stimuleren GroenLinks, D66 en ChristenUnie fietslessen voor statushouders en andere inwoners die (nog) niet hebben leren fietsen.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Binnenstad Utrecht vanaf 2030 verboden voor vervoer met uitstoot - VerkeersNet

Binnenstad Utrecht vanaf 2030 verboden voor vervoer met uitstoot

Vanaf 2030 mag er alleen nog vervoer zonder uitstoot de milieuzone in. En bovendien wordt de zone uitgebreid. Dat zijn twee van de wensen van het nieuwe stadsbestuur, dat bestaat uit GroenLinks, D66 en ChristenUnie. De partijen presenteerden vrijdag het nieuwe coalitieakkoord ‘Utrecht – Ruimte voor iedereen’.

De coalitie wil de eisen aan de huidige milieuzone nog strenger maken: vanaf 2030 mag er alleen nog vervoer zonder uitstoot in. Ook is het de bedoeling dat die groter wordt, maar hoe groot is nog niet bekend. De sloopregeling wordt hierop aangepast. De partijen nemen het initiatief voor een coalitie met andere gemeenten om dit alles concrete invulling te geven.

Een andere wens is dat de Oudegracht, het Stadshuisplein en het Janskerkhof autovrij worden. De eerste stap is het verminderen van het aantal parkeerplaatsen aan de Oudegracht en op het Janskerkhof. Hier moeten toegankelijke looproutes, fietsparkeerplekken, bankjes en groen voor terugkomen. Komende termijn wil de coalitie onderzoeken hoe dit gerealiseerd kan worden – ook voor omwonenden en mensen met een beperking.

Parkeren

GroenLinks, D66 en ChristenUnie willen ook een nieuwe parkeernota opstellen. Maatwerk per wijk, buurt of gebied is hierbij belangrijk – niet overal spelen namelijk dezelfde problemen. Zodra het wettelijk mogelijk is, willen de partijen starten met differentiatie van parkeertarieven op basis van milieucategoristering.

Ook is het de bedoeling om het verschil in prijs tussen straatparkeren en parkeren in een garage te verkleinen. Dit moet parkeren in garages stimuleren en parkeren op de straat terugdringen – daar is immers de druk op de openbare ruimte het grootst. Met hetzelfde argument gaan de parkeertarieven voor bezoekers omhoog.

Nieuwe mobiliteit

De coalitie ziet veel in de komst van nieuwe mobiliteitsdiensten zoals deelauto’s, zelfrijdende auto’s en mobiliteitsabonnementen voor bewoners en of werknemers – onder andere als wisselgeld voor het autoluw maken van de binnenstad.

Verkeersveiligheid staat ook hoog op de prioriteitenlijst. De partijen willen onder andere zo veel mogelijk straten inrichten als 30 km-zone. Ze kijken specifiek naar straten in Overvecht en Kanaleneiland, want daar zou de opgave het grootst zijn.

20 miljoen euro

Voor fietsers is ook veel aandacht in het coalitieakkoord. Tot en met 2030 investeren de partijen zo’n 20 miljoen euro in het fietsnetwerk. Ze willen zoveel mogelijk doorgaande fietsroutes en houden rekening met diverse fietssnelheden en aansluitingen op regionale fietsroutes. Ze willen barrières van snelwegen, kanalen en sporen wegnemen en investeren in ondertunneling. Ook willen de partijen investeren in fietsparkeren en steken ze geld in een fonds om knelpunten als drempels en paaltjes op fietspaden op te lossen.

Tenslotte stimuleren GroenLinks, D66 en ChristenUnie fietslessen voor statushouders en andere inwoners die (nog) niet hebben leren fietsen.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.