De RET-metro in Rotterdam

Van Veldhoven: busdiensten net zo goed als lightrail-verbinding

Lightrail is niet het ‘Ei van Columbus’, ondanks dat de markt, maatschappij en politiek de vervoersvorm een kansrijke oplossing noemen. Er zijn alternatieven die net zo goed zijn, zoals busdiensten. Maar ook sprinterdiensten, deelconcepten of zelfs de OV/fiets-combinaties kunnen een deel van de oplossing zijn. Dat stelt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer.

“Lightrailprojecten (hoogfrequente, metro-achtige verbindingen, red) vergen echter vaak grote investeringen, die van tevoren niet altijd in te schatten zijn”, schrijft Van Veldhoven. “Ook worden dergelijke projecten gekenmerkt door een hoge mate van bestuurlijke en technische complexiteit. Daar komt bij dat het veel tijd komst om dergelijke projecten te realiseren, waardoor ze geen oplossing op korte termijn bieden.”

Grote uitdagingen

Dat steden komende jaren flink groeien en dat dat grote uitdagingen qua bereikbaarheid met zich meebrengt, leidt volgens de staatssecretaris geen twijfel. De lightrail is alleen niet dé oplossing, vindt ze. Een nieuwe vervoersvorm of lijn moet betaalbaar zijn en bijdragen aan doelen als bereikbaarheid van economische centra, kwaliteit van openbare ruimte, verduurzaming en ruimtebeslag.

En zo bezien “kan een (bestaande) busdienst mogelijk een net zo goede reisoptie bieden als de aanleg van of ombouw naar een lightrailverbinding”, schrijft de bewindsvrouw. “Daarvoor zijn aanzienlijk minder forse investeringen in infrastructuur nodig, geldt dat de routering flexibeler aan te passen is en het aantal voertuigen makkelijker af is te stemmen met de vervoersvraag.” Daarbij verwijst ze naar hoogwaardige busverbindingen van en naar Eindhoven Airport en in de regio Groningen-Assen.

Veel potentie

Ze benadrukt dat ook de rol van andere modaliteiten zoals de fiets, lopen, auto, taxi en deelconcepten bij de uitwerking van oplossingen in beschouwing genomen moeten worden. Ze ziet ook veel potentie in OV/fiets-combinaties en sprinterdiensten.

Van Veldhoven is ook in gesprek met marktpartijen over alternatieve financiering en bekostiging van in het stedelijke OV, meldt Van Veldhoven in de Kamerbrief. Deze gesprekken bevinden zich volgens haar nog wel in een ‘verkennende fase’.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Van Veldhoven: busdiensten net zo goed als lightrail-verbinding - VerkeersNet
De RET-metro in Rotterdam

Van Veldhoven: busdiensten net zo goed als lightrail-verbinding

Lightrail is niet het ‘Ei van Columbus’, ondanks dat de markt, maatschappij en politiek de vervoersvorm een kansrijke oplossing noemen. Er zijn alternatieven die net zo goed zijn, zoals busdiensten. Maar ook sprinterdiensten, deelconcepten of zelfs de OV/fiets-combinaties kunnen een deel van de oplossing zijn. Dat stelt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer.

“Lightrailprojecten (hoogfrequente, metro-achtige verbindingen, red) vergen echter vaak grote investeringen, die van tevoren niet altijd in te schatten zijn”, schrijft Van Veldhoven. “Ook worden dergelijke projecten gekenmerkt door een hoge mate van bestuurlijke en technische complexiteit. Daar komt bij dat het veel tijd komst om dergelijke projecten te realiseren, waardoor ze geen oplossing op korte termijn bieden.”

Grote uitdagingen

Dat steden komende jaren flink groeien en dat dat grote uitdagingen qua bereikbaarheid met zich meebrengt, leidt volgens de staatssecretaris geen twijfel. De lightrail is alleen niet dé oplossing, vindt ze. Een nieuwe vervoersvorm of lijn moet betaalbaar zijn en bijdragen aan doelen als bereikbaarheid van economische centra, kwaliteit van openbare ruimte, verduurzaming en ruimtebeslag.

En zo bezien “kan een (bestaande) busdienst mogelijk een net zo goede reisoptie bieden als de aanleg van of ombouw naar een lightrailverbinding”, schrijft de bewindsvrouw. “Daarvoor zijn aanzienlijk minder forse investeringen in infrastructuur nodig, geldt dat de routering flexibeler aan te passen is en het aantal voertuigen makkelijker af is te stemmen met de vervoersvraag.” Daarbij verwijst ze naar hoogwaardige busverbindingen van en naar Eindhoven Airport en in de regio Groningen-Assen.

Veel potentie

Ze benadrukt dat ook de rol van andere modaliteiten zoals de fiets, lopen, auto, taxi en deelconcepten bij de uitwerking van oplossingen in beschouwing genomen moeten worden. Ze ziet ook veel potentie in OV/fiets-combinaties en sprinterdiensten.

Van Veldhoven is ook in gesprek met marktpartijen over alternatieve financiering en bekostiging van in het stedelijke OV, meldt Van Veldhoven in de Kamerbrief. Deze gesprekken bevinden zich volgens haar nog wel in een ‘verkennende fase’.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.