BP-elektrisch

Klimaatplannen: mobiliteit moet schoner, slimmer en anders

Mobiliteit in Nederland moet de komende jaren flink gaan veranderen in het kader van het Klimaatakkoord. Het moet schoner, slimmer en anders, blijkt uit de plannen van de Sectortafel Mobiliteit. En dat kan onder meer worden bereikt door in te zetten op elektrisch personenvervoer, duurzame brandstoffen en meer gebruik van fiets en openbaar vervoer.

De Sectortafel Mobiliteit vertegenwoordigt één van de bedrijfstakken die de laatste tijd hebben gewerkt aan deelplannen in het kader van het Klimaatakkoord. Daar zijn voorstellen uit voortgekomen die de komende tijd verder worden uitgewerkt. Dit alles moet in 2050 resulteren in “zorgeloze mobiliteit voor alles en iedereen.”

De aanpak die de sector voor ogen heeft kent acties die zich richten op drie punten. Het eerste is dat mobiliteit schoner moet. Daarbij staat de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame aandrijving centraal. Punt twee: mobiliteit moet slimmer door stromen te optimaliseren, vervoercapaciteit beter te benutten, voertuigen te delen en meer. Het derde punt is dat mobiliteit anders moet, wat staat voor een verandering van het gedrag: makkelijk wisselen tussen modaliteiten, minder en op rustige tijden reizen en zuinig rijden.

Alle partijen samenwerken

Met de genoemde maatregelen valt volgens de sectortafel ook op de kortere termijn al veel te bereiken in de reductie van CO2. Dat zal uiteraard niet vanzelf gaan. Zo moet er een meerjarig programma voor kennis en innovatie komen en is er een aanpak nodig waarbij alle partijen samenwerken. Ze moeten zich dan bezig gaan houden met zaken als kennisopbouw, monitoring en oordeelsvorming. Daarbij staan niet de modaliteiten centraal, maar de mobiliteit. Tot slot moet er ook gekeken worden naar de bekostiging van de nieuwe mobiliteit.

Daarnaast is het realiseren van de doelstellingen afhankelijk van bepaalde ontwikkelingen. Maar alle zaken die relevant zijn, staan niet bepaald stil. De elektrische auto zal bijvoorbeeld rond 2025 concurrerend zijn met auto’s op fossiele brandstoffen. Deze en andere technologische innovaties brengen ook veranderingen in het mobiliteitsgedrag binnen handbereik. Met Mobility as a Service wordt maatwerk mogelijk, dalen de kosten en groeit het comfort, zo denkt de mobiliteitssector.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia. Hij schrijft vooral over personenvervoer en mobiliteit.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.