Den Haag, Ministerie I&M zet in op doorstroming en schoner verkeer

Miljoenennota: miljard meer naar infrastructuur

Foto: archief Verkeersnet.nl

Het kabinet investeert komend jaar 7,3 miljard euro in infrastructuur. Dat is meer dan dit jaar: nu gaat er 6,2 miljard heen. Voor het hoofdwegennet is 3 miljard euro bestemd en voor spoor 2 miljard euro. De eerste post gaat er iets op vooruit, de tweede gaat er iets op achteruit. Dit jaar is er respectievelijk 2,6 miljard en 2,2 miljard voor vrijgemaakt. Naar regionale en lokale infrastructuur mag 193 miljoen. Ook dat is minder dan nu: 247 miljoen. Dat blijkt uit de miljoenennota die dinsdag is gepresenteerd.

De bedragen staan genoemd in de het infrastructuurfonds. Vanuit dat fonds worden uitgaven aan concrete investeringsprojecten en programma’s geraamd, evenals de uitgaven voor beheer, onderhoud en vervangingen van de infrastructuur.

Kijken we naar het hoofdwegennet, dan gaat de grootste smak geld naar aanleg van nieuwe wegen: 1,4 miljard. Komend jaar wordt onder andere gewerkt aan de A1 bij Apeldoorn, de A15 bij Papendrecht, de A16 bij Rotterdam en de N33 bij Appingedam. In 2019 wordt ook het traject Schiphol-Amsterdam-Almere opengesteld.

De post beheer, onderhoud en vervanging krijgt daarna het meeste geld: 675 miljoen. Het bedrag gaat onder meer naar het renoveren van bruggen en onderhoud van kunstwerken en dynamisch verkeersmanagement-systemen.

Onderhoud

Kijken we naar de spoorwegen, dan zien we dat het grootste bedrag op gaat aan beheer, onderhoud en vervanging: 1,3 miljard. Het betreft onder meer regulier beheer en onderhoud, zoals het inspecteren van infrastructuur, herstel bij verstoringen en het onderhouden en schoonmaken van stations. En het betreft ook groot onderhoud, waaronder het ‘seizoensbestendig’ houden van de sporen, als mede het vervangen van spoorstaven, dwarsliggers en wissels.

Voor het aanleggen van sporen is 460 miljoen euro gereserveerd. Komend jaar wordt gestart met aanpassingen in en om Geldermalsen. Daar is meer ruimte nodig omdat tussen Amsterdam en Eindhoven meer treinen rijden. Het spoortraject Veenendaal Klompersteeg is in 2019 klaar om meer en vaker treinen te laten rijden.

Leeuwendeel

Kijken we naar de post regionale en lokale infrastructuur, dan blijkt dat het leeuwendeel gaat naar grote regionale en lokale projecten: 151 miljoen. Het gaat om projecten waarvoor een subsidie is of wordt verleend. Een groot deel gaat naar de projecten Rotterdamse Baan en HOV-Net Zuid-Holland-Noord. Eerstgenoemde project moet de doorstroming van verkeer verbeteren op de A4 en de A12 bij Den Haag. Het tweede moet de reistijd verbeteren en moet bijdragen aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Zuid-Holland-Noord.

Opvallend is dat het kabinet flink meer geld vrijmaakt voor de post Megaprojecten Verkeer en Vervoer. Daar ging afgelopen periode 262 miljoen euro heen, nu 692 miljoen. Het meeste gaat op aan het treinbeveiligingssyseem ERTMS, de werkzaamheden rond de Amsterdamse Zuidas en het Programma Hoogfrequent Spoor.

Teleurgesteld

Reizigersorganisatie Rover is “teleurgesteld” in de plannen van het kabinet. Er komen geen nieuwe investeringen in het openbaar vervoer, terwijl die wel nodig zijn om de groei van het aantal reizigers op te vangen, zegt de organisatie.

Volgens Rover zijn de grenzen van het huidige openbaarvervoernetwerk bereikt. Er is te weinig geld beschikbaar voor nieuwe lightraillijnen en bussen hebben niet genoeg vrije busbanen. Rover vindt ook dat de geplande verhoging van de btw niet door mag gaan. Die zou openbaar vervoer duurder maken.

Haaks

De sector zelf deelt de kritiek. Er is meer geld nodig dan eenmalig 2 miljard euro, zegt de brancheorganisatie OV-NL. Dat bedrag staat in het regeerakkoord en is nodig om een “inhaalslag” te maken omdat veel wegen “dringend” toe zijn aan vervanging of uitbreiding. Grofweg kun je stellen dat het extra miljard voor infrastructuur dit jaar hiervan betaald wordt.

De koepel is ook bang dat openbaar vervoer minder aantrekkelijk wordt als de btw omhoog gaat. “De maatregel staat bovendien haaks op de keuze van dit kabinet om duurzaam vervoer te stimuleren, en werkt averechts op de klimaatdoelstellingen”, verklaart OV-NL. De organisatie vraagt het kabinet om vervoerders en reizigers te compenseren, of om de opbrengsten in het openbaar vervoer te steken.

Ook de ANWB is kritisch. Om de files te bestrijden is “fors meer geld” nodig dan het kabinet ervoor uittrekt, zegt de organisatie.

Auteur: Jan Pieter Rottier

2 reacties op “Miljoenennota: miljard meer naar infrastructuur”

Kek Mayn|31.08.20|17:51

Ik zou het waarderen als jullie de cookiewall weg zouden doen, het is immers niet toegestaan in de AVG (GDPR).

Pat Rick|19.09.18|16:52

De grenzen van het huidige OV-systeem zijn bereikt en capaciteitsuitbreiding vergt enorme investeringen. Het is beter om parallelle systemen te bouwen, zoals regio-metro rond A’dam ipv een 6-de spoor op A’dam-zuid.

De A4 bij Leiden gaat weer geld kosten, na verpruts te zijn met parallelrijbanen door onze vorige minister van Rijkswaterstaat.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.