Appende fietser. FOTO FLICKR/FaceMePLS

Appen straks verboden voor alle bestuurders, ook fietsers

Het vasthouden van een telefoon, tablet of navigatieapparaat tijdens het rijden wordt verboden voor iedereen achter het stuur zit. Dus ook voor fietsers en bestuurders van trams en gehandicaptenvoertuigen zonder motor – groepen die lang de dans ontsprongen. Het besluit moet met ingang van 1 juli volgend jaar in werking treden.

Dat staat in een wetsvoorstel van de ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Het verbod voor iedereen moet duidelijkheid scheppen en moet voor minder verkeerslachtoffers zorgen, stellen ze.

Wie een motorvoertuig, bromfiets of gehandicaptenvoertuig bestuurt, mag geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het rijden. Daarover is het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 sinds 2002 klip en klaar. Zeven jaar later zijn ook bestuurders van snorfietsen hier onder gaan vallen. Voor bestuurders van trams en gehandicapenvoertuigen zonder motor en voor fietsers bestonden zulke regels nooit. Het risico op ongelukken is niet zo groot, was het idee.

Drukker

Maar tijden veranderen, benadrukken Grapperhaus en Van Nieuwenhuizen. Het aantal mobiele telefoons is toegenomen, net als het aantal apps. Verder is het op fietspaden veel drukker geworden en zijn de snelheidsverschillen toegenomen, onder meer door de komst van de elektrische fiets. Voor een algeheel verbod is bovendien veel draagvlak, stellen de bewindslieden.

Vandaar dat zij ervoor pleiten om artikel 61a van het RVV aan te passen en daarin het volgende vast te leggen: “Het is degene die een voertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vast te houden. Onder een mobiel elektronisch apparaat wordt in elk geval verstaan een mobiele telefoon, een tabletcomputer of een mediaspeler.”

Duidelijk

De norm is consistent en duidelijk, stellen de bewindslieden. Er is dus geen uitzondering. Overigens: wie stilstaat mag wel een mobiele telefoon vasthouden. Maar dat gold ook al voor bestuurders van de andere voertuigen.

Opvalt dat de term ‘mobiele telefoon’ is veranderd in ‘mobiel elektronisch apparaat’. Grapperhaus en Van Nieuwenhuizen wijzen erop dat mobiele navigatieapparaten, tabletcomputers en laptops veelvuldig gebruikt worden onderweg en net zo afleiden als een mobiele telefoon. Daarom zijn ook die apparaten verboden. Verder is ‘mobiel elektronisch apparaat’ een algemene term, zodat er ook apparaten onder kunnen vallen die nu nog niet bestaan.

Op dit moment zijn er niet veel fietsers die ernstig gewond raken of zelfs overlijden door telefoongebruik op de fiets, erkennen de bewindspersonen. Maar elk ongeval is er wat hen betreft een teveel. Ze wijzen er ook op dat telefoongebruik in het verkeer afleidt van de rijtaak en daarmee de verkeersveiligheid in gevaar kan brengen.

LEES OOK: Minister zet appverbod voor fietsers door

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.