Verkeersdrukte neemt toe, reizigerskilometers op het spoor groeien

Het reistijdverlies loopt de komende jaren fors op: met 35 procent in vergelijking met 2017. Ook de reizigerskilometers op het spoor groeien in dat tijdsbestek: met 14 procent. Dat blijkt uit toekomstbeeld 2018-2023, onderdeel van het rapport kerncijfers mobiliteit van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Het KiM raamt de totale toename van het wegverkeer in dit jaar op 1,7 procent en die van de voertuigverliesuren op 7,3 procent. Dit op basis van de observatie dat het sinds maart lijkt dat de congestie weer sterker toeneemt dan het wegverkeer. Het KiM verwacht voor 2019 een toename van de congestie met circa 7,0 procent.

Voertuigverliesuren of het reistijdverlies van voertuigen wordt berekend door het rijden in files (snelheden tot 50 km/uur) en langzaam rijden (tussen 50 en 100 km/uur) af te zetten tegen een referentiesnelheid van 100 km/uur. Deze snelheid is een benadering van de gemiddelde snelheid bij de vrije afwikkeling van het verkeer.

Het KiM verwacht dat het wegverkeer op het hoofdwegennet in 2019 toeneemt met 2,2 procent. Het kennisinstituut rekent dit uit in het aantal voertuigkilometers. Voor de periode 2020-2023 wordt voor dit verkeer een groei verwacht van gemiddeld 1,5 procent per jaar. In vergelijking met 2017 worden er in 2023 op het hoofdwegennet 10 procent meer voertuigkilometers afgelegd.

Brandstofprijs

De toename heeft volgens het KiM te maken met de groei van de economie. De onderzoekers wijzen op cijfers van het CPB. Volgens het onderzoeksbureau groeit de economie in 2018 met 2,8 procent. Voor 2019 wordt een iets lagere economische groei verwacht van 2,6 procent. De brandstofprijs speelt volgens het KiM ook mee. In 2018 wordt de verkeersgroei nog enigszins gedempt door een hogere brandstofprijs, maar de verwachting is dat de reële brandstofprijs vanaf 2019 weer daalt.

Tot en met 2023 wordt de verwachte groei van het wegverkeer slechts voor een deel opgevangen door een uitbreiding van de wegcapaciteit, ziet het KiM. Het reistijdverlies kan hierdoor in totaal toenemen met 35 procent in vergelijking met 2017. Omdat de congestiecijfers behoorlijk kunnen fluctueren, kan de groei ook enkele procentpunten hoger of lager uitvallen, benadrukken de onderzoekers.

OV

Het KiM verwacht dat de groei van het aantal treinreizigerskilometers van de laatste jaren ook in de komende jaren zal doorzetten, en wel met 14 procent tussen 2017 en 2023. Dat komt volgens het kennisinstituut onder meer omdat de trein en alles daar omheen verbetert, maar ook met de groei van de bevolking en het reële inkomen en de toename van de congestie op het hoofdwegennet.

De dynamiek bij het openbaar vervoer met bus, tram en metro is kleiner dan die bij het spoor, ziet het KiM. Er is volgens de onderzoekers geen vastgesteld beleid met grootschalige kwaliteitsverbeteringen bij bus, tram en metro. Daardoor ramen ze de groei in reizigerskilometers tussen 2017 en 2023 op een toename van 6 procent.

Compact

Deze verwachtingen staan in het toekomstbeeld 2018-2023, onderdeel van het rapport Kerncijfers mobiliteit van het KiM. Hierin zet het kennisinstituut compact de belangrijke ontwikkelingen rond de mobiliteit in Nederland op een rij.

Naast het toekomstbeeld maakt een overzicht van de periode 2005-2017 deel uit van het rapport. Het Mobiliteitsbeeld 2017 blijft volgens het KiM de bron voor wie meer verdieping en verklaring achter de ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar zoekt. Vanaf nu wisselen het Mobiliteitsbeeld en Kerncijfers Mobiliteit elkaar jaarlijks af.

Auteur: Jan Pieter Rottier

1 reactie op “Verkeersdrukte neemt toe, reizigerskilometers op het spoor groeien”

Michiel van Bokhorst|01.11.18|11:18

Laten we de term ‘voertuigverliesuren’ eens veranderen. Lijkt wel of het het einde van de wereld is, als we in de file staan omdat we allemaal tegelijk de weg op willen. Het is gewoon onderdeel van het dagelijkse leven. Economie draait goed en meer mensen hebben weer werk, dus ja.
Beetje op de NS-manier: u bent er over 10 min.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.