Stint. FOTO: Stint

Dilemma’s bij aanscherpen toelatingseisen voertuigen zoals de Stint

Worden de toelatingseisen voor voertuigen als de Stint zwaarder, zoals de SWOV en de RDW in een voorlopig advies bepleiten, dan brengt dat een aantal dilemma’s met zich mee. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer. Een van de voorbeelden die ze noemt: het aanscherpen van de technische eisen kan innoveren minder aantrekkelijk maken voor fabrikanten.

De Stint is toegelaten als een zogenoemde bijzondere bromfiets, net als zestien andere voertuigen. De eisen zijn zeker streng, maar zijn tegelijk wel minder strikt dan voor andere voertuigen. Reden daarvoor is dat de voordelen van dit soort voertuigen zwaarder wegen en dat het ministerie innovatie wil stimuleren. Na het dodelijke ongeval met de Stint gaf Van Nieuwenhuizen de SWOV en de RDW opdracht om deze ‘alternatieve’ toelatingseisen tegen het licht te houden. De partijen hebben inmiddels de voorlopige conclusies gepresenteerd, schrijft ze.

Onzekerheid

Die conclusies leveren volgens haar wel wat dilemma’s op. Het aanscherpen van de (technische) toelatingseisen kan het gevolg hebben dat innoveren minder aantrekkelijk wordt voor fabrikanten. Voldoen aan de eisen zou ze onevenredig veel inspanning kosten. Worden bijzondere voertuigen tijdelijk toegelaten, bijvoorbeeld om extra zekerheid op het vlak van verkeersveiligheid te krijgen, dan heeft dat weer onzekerheid voor de fabrikant tot gevolg.

Ook het eisen stellen aan infrastructuur en snelheidslimieten roept dilemma’s op. Bijzondere bromfietsen alleen toelaten op fietspaden en 30 km/u-wegen, gescheiden van auto’s, is niet makkelijk te realiseren op korte termijn. Bovendien wringt het met het beoogde doel van het voertuig en met de verdere ontwikkelingsmogelijkheden.

“Bovenstaande dilemma’s illustreren dat het herijken van het toelatingskader geen zwart-wit-vraagstuk is”, schrijft Van Nieuwenhuizen. “Het vraagt keuzes tussen belangen die niet altijd (makkelijk) met elkaar te verenigen zijn.” Bij deze afweging, schrijf de minister, wil ze verschillende stakeholders actief betrekken.

Aanpassingen doorgeven

Ze wil in de loop van februari een eerste aanzet doen tot het aanpassen van de toelatingseisen. Wanneer een tweede aanzet volgt, hangt af van wanneer de RDW, de SWOV, maar ook de andere organisaties die rapporten opstellen over de Stint, met hun definitieve conclusies komen.

Na het dodelijke ongeluk met de Stint ontstond ook discussie over de vraag of, wanneer en op welke manier fabrikanten van bijzondere voertuigen het ministerie moeten vertellen als hun voertuig aangepast wordt. Van Nieuwenhuizen erkent dat hier onduidelijkheid over is en “zal bekijken of het specifieker definiëren van marges voor aanpassingen onderdeel zou moeten zijn” van de nieuwe toelatingseisen.

Auteur: Jan Pieter Rottier

2 reacties op “Dilemma’s bij aanscherpen toelatingseisen voertuigen zoals de Stint”

Jan de Groot|10.12.18|14:48

Ik vind dat de veiligheid voorop moet staan.

Remko Zeven|10.12.18|11:55

Aanscherpen toelatingseisen staat innovatie in de weg …

een typische uitspraak van een VVD minister.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Dilemma's bij aanscherpen toelatingseisen voertuigen zoals de Stint - VerkeersNet
Stint. FOTO: Stint

Dilemma’s bij aanscherpen toelatingseisen voertuigen zoals de Stint

Worden de toelatingseisen voor voertuigen als de Stint zwaarder, zoals de SWOV en de RDW in een voorlopig advies bepleiten, dan brengt dat een aantal dilemma’s met zich mee. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer. Een van de voorbeelden die ze noemt: het aanscherpen van de technische eisen kan innoveren minder aantrekkelijk maken voor fabrikanten.

De Stint is toegelaten als een zogenoemde bijzondere bromfiets, net als zestien andere voertuigen. De eisen zijn zeker streng, maar zijn tegelijk wel minder strikt dan voor andere voertuigen. Reden daarvoor is dat de voordelen van dit soort voertuigen zwaarder wegen en dat het ministerie innovatie wil stimuleren. Na het dodelijke ongeval met de Stint gaf Van Nieuwenhuizen de SWOV en de RDW opdracht om deze ‘alternatieve’ toelatingseisen tegen het licht te houden. De partijen hebben inmiddels de voorlopige conclusies gepresenteerd, schrijft ze.

Onzekerheid

Die conclusies leveren volgens haar wel wat dilemma’s op. Het aanscherpen van de (technische) toelatingseisen kan het gevolg hebben dat innoveren minder aantrekkelijk wordt voor fabrikanten. Voldoen aan de eisen zou ze onevenredig veel inspanning kosten. Worden bijzondere voertuigen tijdelijk toegelaten, bijvoorbeeld om extra zekerheid op het vlak van verkeersveiligheid te krijgen, dan heeft dat weer onzekerheid voor de fabrikant tot gevolg.

Ook het eisen stellen aan infrastructuur en snelheidslimieten roept dilemma’s op. Bijzondere bromfietsen alleen toelaten op fietspaden en 30 km/u-wegen, gescheiden van auto’s, is niet makkelijk te realiseren op korte termijn. Bovendien wringt het met het beoogde doel van het voertuig en met de verdere ontwikkelingsmogelijkheden.

“Bovenstaande dilemma’s illustreren dat het herijken van het toelatingskader geen zwart-wit-vraagstuk is”, schrijft Van Nieuwenhuizen. “Het vraagt keuzes tussen belangen die niet altijd (makkelijk) met elkaar te verenigen zijn.” Bij deze afweging, schrijf de minister, wil ze verschillende stakeholders actief betrekken.

Aanpassingen doorgeven

Ze wil in de loop van februari een eerste aanzet doen tot het aanpassen van de toelatingseisen. Wanneer een tweede aanzet volgt, hangt af van wanneer de RDW, de SWOV, maar ook de andere organisaties die rapporten opstellen over de Stint, met hun definitieve conclusies komen.

Na het dodelijke ongeluk met de Stint ontstond ook discussie over de vraag of, wanneer en op welke manier fabrikanten van bijzondere voertuigen het ministerie moeten vertellen als hun voertuig aangepast wordt. Van Nieuwenhuizen erkent dat hier onduidelijkheid over is en “zal bekijken of het specifieker definiëren van marges voor aanpassingen onderdeel zou moeten zijn” van de nieuwe toelatingseisen.

Auteur: Jan Pieter Rottier

2 reacties op “Dilemma’s bij aanscherpen toelatingseisen voertuigen zoals de Stint”

Jan de Groot|10.12.18|14:48

Ik vind dat de veiligheid voorop moet staan.

Remko Zeven|10.12.18|11:55

Aanscherpen toelatingseisen staat innovatie in de weg …

een typische uitspraak van een VVD minister.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.