Waterbus Zuid-Holland. Foto: provincie Zuid-Holland

Zuid-Holland wil door met personenvervoer over water

De provincie Zuid-Holland wil ook na 2021 door met het personenvervoer over water tussen Rotterdam en Dordrecht en binnen het Drechtsteden-gebied. Eind 2021 loopt het contract met de huidige exploitant van de waterbus af.

Hoewel dat contract dus over bijna drie jaar afloopt, gaat de provincie nu al “concrete stappen zetten om het voortbestaan van een vorm van personenvervoer over water vanaf 2022 veilig te stellen.” Daarbij is het onlangs vastgestelde beleidskader ‘Naar duurzaam en optimaal personenvervoer over water’ het uitgangspunt. Het Programma van Eisen wordt dit voorjaar vastgesteld.

Snel en comfortabel reizen

Een goede aansluiting op de fiets, auto en overig openbaar vervoer blijft ook de insteek voor het waterbus-vervoer vanaf 2022. Door uit te gaan van vraaggericht vervoer, kan het vervoer per waterbus flexibel en fijnmazig zijn. Met knooppunten waar de verschillende modaliteiten samenkomen, ontstaan optimale verbindingen in en tussen dorpen en steden in het gebied. Dat alles moet weer leiden tot snel en comfortabel reizen, ook voor grotere groepen mensen. Verder wordt er ingezet op duurzaam, innovatief en uiteindelijk uitstootvrij vervoer over water.

Gedeputeerde Rik Janssen: “De regio Drechtsteden biedt met zijn vele waterwegen uitstekende kansen voor personenvervoer over water. We hebben geïnvesteerd in goede verbindingen met andere vormen van vervoer en we zien dat mensen daardoor de weg naar het water goed weten te vinden.”

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.