Twents flex BEELD Gemeente Rijssen-Holten

Rijssen-Holten ontwikkelde eigen vervoersoplossingen

De gemeente Rijssen-Holten ontwikkelde haar eigen vervoersoplossingen met Taxi voor iedereen, TwentsFlex en vervoer op maat door zorginstellingen. Tijdens het MaaS Congres in Rotterdam werd verteld hoe deze aanpak tot stand kwam.

In de Regio Twente werken veertien gemeenten samen aan tal van thema’s. Ook voor het doelgroepenvervoer werd een gezamenlijke visie ontwikkeld. De gemeente Rijssen-Holten onderschreef die visie op doelgroepenvervoer. Maar voor de manier waarop dat in de praktijk moest uitpakken, was er minder steun.

“Het ging in onze ogen te weinig over verandering”, legt Marijke Wijchgel uit. “De mogelijkheid om doelgroepenvervoer en openbaar vervoer te integreren, ontbrak bijvoorbeeld.” Uiteindelijk besloot Rijssen-Holten, net als Borne, om niet mee te gaan in de gezamenlijke aanbesteding. “In plaats daarvan wilden we onze vervoersoplossingen helemaal zelf gaan organiseren. Dat was best spannend, want we begonnen eigenlijk weer op nul.”

Denktank

Het leerlingenvervoer was al op een andere manier geregeld, maar voor het anders aanpakken van het wmo-vervoer, dagbestedingsvervoer en Jeugdwetvervoer moest Rijssen-Holten aan de bak. Uitgangspunten: kwaliteit, efficiëntie en waar mogelijk de integratie van OV en doelgroepenvervoer. In een denktank verkenden taxibedrijven, de provincie Overijssel, OV-aanbieder Syntus, zorgaanbieders, gemeentelijke adviesraden en anderen de wensen en mogelijkheden. Het uiteindelijke vervoer moest voor elke inwoner iets te bieden hebben.

“Bij ons bleek 50 procent van al het vervoer binnen de gemeentegrenzen plaats te vinden. Maar in Borne was dat slechts 9 procent. Daarom zijn we allebei aan onze eigen vervoersvormen gaan werken, waarbij we ook hebben gekeken naar concepten en trends in andere delen van het land”, aldus Wijchgel. Uiteindelijk werden er voor Rijssen-Holten drie oplossingen bedacht: TwentsFlex, Taxi voor Iedereen en maatwerkvervoer door zorginstellingen. De gemeente besloot die laatste variant te behouden, terwijl andere Twentse gemeenten er juist van afstapten.

Combinaties van ritten

TwentsFlex is geen traditioneel openbaar vervoer. Het systeem werkt op bestelling via een app en kent geen vaste dienstregeling, maar er wordt wel met haltes gewerkt. De routes variëren en worden gebaseerd op boekingen en mogelijke combinaties van ritten. Om het systeem te laten werken, zijn er binnen de gemeente ruim 120 haltes toegevoegd. De vier busjes worden bestuurd door vrijwilligers; en een enkele rit kost de passagier 2 euro.

“Waar je ook woont in het binnengebied; binnen 200 meter van je huis is er altijd wel een opstapplaats. In het buitengebied zijn er haltes gecreëerd op nuttige plaatsen als zorglocaties, campings en sportaccomodaties. Momenteel worden er zo’n duizend ritten per maand gemaakt en dat aantal neemt toe.”

Geen vervoer van deur tot deur

Vanuit de zaal kwam ook de vraag of TwentsFlex eigenlijk geen taxivervoer is, maar Marijke Wijchgel gaf aan dat vanwege de haltes niet van deur tot deur-vervoer kan worden gesproken. Overigens is een deel van de gebruikers van het leerlingen- en wmo-vervoer ook gebruik gaan maken van TwentsFlex. Maar daarmee is het taxivervoer niet overbodig geworden. Jan ten Berge licht Taxi voor Iedereen toe.

“De klant moet iets te kiezen hebben, en als je het vervoer aan één aanbieder gunt dan valt er niets te kiezen. Daarom viel onze keus op de open house-constructie.” Bij deze aanpak wordt er niet aanbesteed. Een gemeente stelt voorwaarden waar aanbieders van in dit geval vervoer aan moeten voldoen. In de praktijk kunnen gebruikers dan hun keuze maken uit de beschikbare aanbieders.

Taxibedrijf en klant

Rijssen-Holten peilde via een uitgebreide marktconsultatie de bereidheid van de taximarkt om op deze manier te werken. “Teruggaan naar de essentie dat het om de relatie tussen taxibedrijf en klant gaat, daar kon iedereen zich in vinden”, aldus Ten Berge. “Maar de taxibedrijven uit andere plaatsen en steden zagen geen zakelijke mogelijkheden voor een constructie die alleen in Rijssen-Holten geldig is. Daarom doen er twee lokale taxibedrijven mee aan de pilot: Taxi Baan en Taxi Pas.”

Het proefproject is, zoals de naam al zegt, bedoeld voor iedereen. Uiteraard de gebruikers van wmo- en Jeugdwetvervoer, maar ook de andere inwoners van Rijssen-Holten die niet van TwentsFlex gebruik kunnen maken. Met een ‘lichte toets’ wordt bepaald wie in welke gebruikersgroep valt. Dan is er nog een groep voor wie beide vervoersoplossingen in de ogen van de gemeente niet passend zijn, zoals dementerende ouderen die niet zelfstandig kunnen reizen. Voor hen is het vervoer op maat door zorginstellingen in stand gehouden.

Klanten registreren

Wie gebruik wil maken van Taxi voor Iedereen, betaalt daarvoor een vaste eigen bijdrage. Die hangt onder meer af van het al dan niet buiten de gemeentegrenzen reizen. Voor de rit zelf bedraagt het starttarief 5 euro en kost elke gereden kilometer 1,95 euro. Voor de gemeente bracht dit alles nog een uitdaging met zich mee, vertelt Ten Berge.

“Als gemeente geven we mensen immers toestemming om met Taxi voor Iedereen te reizen. Maar dan moeten we ze wel op de juiste manier registreren. De deelnemende taxibedrijven moeten kunnen zien of iemand die een rit bestelt dat ook mag doen, onder welke condities die persoon mag reizen, hoe ver de reis mag gaan, enzovoorts. Dat hebben we in samenwerking met Korton opgelost. Met hun programma Korton Regie kun je elke klant met zijn of haar specifieke machtiging inbrengen.”

Jan ten Berge geeft een voorbeeld over de werking van het programma van Korton. “Voor een cliënt dagbesteding is een machtiging afgegeven voor ritten van zijn huisadres naar de dagbesteding. Het taxibedrijf van zijn keuze kan met die gegevens specifiek voor die klant een reis inboeken. Het systeem bewaakt ook het maximale aantal Taxi voor Iedereen-kilometers per jaar, dat varieert van 1.500 tot 2.000.”

Open voor andere taxibedrijven

Voor de vervoerders in kwestie, Taxi Pas en Taxi Baan, is Taxi voor Iedereen ook een soort sprong in het diepe, geeft Ten Berge aan: “Dit systeem is iets wat we als gemeente en taxibedrijven met elkaar moeten ontwikkelen. De pilot zal leiden tot een open house-constructie die dus ook openstaat voor andere taxibedrijven die tegen de vastgestelde tarieven kunnen reizen. Voor ons is het belangrijkste dat de klant iets te kiezen heeft, en omdat de prijzen vaststaan, geeft de kwaliteit de doorslag. Dat streven geeft de betrokken taxibedrijven juist de kans om het contact met de klant te optimaliseren.”

Rijssen-Holten is nu nog volop bezig om zijn vervoersoplossingen verder te ontwikkelen. Maar er wordt al verder vooruitgedacht. “Uiteindelijk hopen we dat alle verschillende mogelijkheden voor vervoer die er in Nederland bestaan aansluiting bij elkaar vinden, zodat elke reis in één app gepland, geboekt en betaald kan worden. Dat is een enorme uitdaging, maar samen met Korton gaan we die van harte aan”, aldus Ten Berge.

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Rijssen-Holten ontwikkelde eigen vervoersoplossingen - VerkeersNet
Twents flex BEELD Gemeente Rijssen-Holten

Rijssen-Holten ontwikkelde eigen vervoersoplossingen

De gemeente Rijssen-Holten ontwikkelde haar eigen vervoersoplossingen met Taxi voor iedereen, TwentsFlex en vervoer op maat door zorginstellingen. Tijdens het MaaS Congres in Rotterdam werd verteld hoe deze aanpak tot stand kwam.

In de Regio Twente werken veertien gemeenten samen aan tal van thema’s. Ook voor het doelgroepenvervoer werd een gezamenlijke visie ontwikkeld. De gemeente Rijssen-Holten onderschreef die visie op doelgroepenvervoer. Maar voor de manier waarop dat in de praktijk moest uitpakken, was er minder steun.

“Het ging in onze ogen te weinig over verandering”, legt Marijke Wijchgel uit. “De mogelijkheid om doelgroepenvervoer en openbaar vervoer te integreren, ontbrak bijvoorbeeld.” Uiteindelijk besloot Rijssen-Holten, net als Borne, om niet mee te gaan in de gezamenlijke aanbesteding. “In plaats daarvan wilden we onze vervoersoplossingen helemaal zelf gaan organiseren. Dat was best spannend, want we begonnen eigenlijk weer op nul.”

Denktank

Het leerlingenvervoer was al op een andere manier geregeld, maar voor het anders aanpakken van het wmo-vervoer, dagbestedingsvervoer en Jeugdwetvervoer moest Rijssen-Holten aan de bak. Uitgangspunten: kwaliteit, efficiëntie en waar mogelijk de integratie van OV en doelgroepenvervoer. In een denktank verkenden taxibedrijven, de provincie Overijssel, OV-aanbieder Syntus, zorgaanbieders, gemeentelijke adviesraden en anderen de wensen en mogelijkheden. Het uiteindelijke vervoer moest voor elke inwoner iets te bieden hebben.

“Bij ons bleek 50 procent van al het vervoer binnen de gemeentegrenzen plaats te vinden. Maar in Borne was dat slechts 9 procent. Daarom zijn we allebei aan onze eigen vervoersvormen gaan werken, waarbij we ook hebben gekeken naar concepten en trends in andere delen van het land”, aldus Wijchgel. Uiteindelijk werden er voor Rijssen-Holten drie oplossingen bedacht: TwentsFlex, Taxi voor Iedereen en maatwerkvervoer door zorginstellingen. De gemeente besloot die laatste variant te behouden, terwijl andere Twentse gemeenten er juist van afstapten.

Combinaties van ritten

TwentsFlex is geen traditioneel openbaar vervoer. Het systeem werkt op bestelling via een app en kent geen vaste dienstregeling, maar er wordt wel met haltes gewerkt. De routes variëren en worden gebaseerd op boekingen en mogelijke combinaties van ritten. Om het systeem te laten werken, zijn er binnen de gemeente ruim 120 haltes toegevoegd. De vier busjes worden bestuurd door vrijwilligers; en een enkele rit kost de passagier 2 euro.

“Waar je ook woont in het binnengebied; binnen 200 meter van je huis is er altijd wel een opstapplaats. In het buitengebied zijn er haltes gecreëerd op nuttige plaatsen als zorglocaties, campings en sportaccomodaties. Momenteel worden er zo’n duizend ritten per maand gemaakt en dat aantal neemt toe.”

Geen vervoer van deur tot deur

Vanuit de zaal kwam ook de vraag of TwentsFlex eigenlijk geen taxivervoer is, maar Marijke Wijchgel gaf aan dat vanwege de haltes niet van deur tot deur-vervoer kan worden gesproken. Overigens is een deel van de gebruikers van het leerlingen- en wmo-vervoer ook gebruik gaan maken van TwentsFlex. Maar daarmee is het taxivervoer niet overbodig geworden. Jan ten Berge licht Taxi voor Iedereen toe.

“De klant moet iets te kiezen hebben, en als je het vervoer aan één aanbieder gunt dan valt er niets te kiezen. Daarom viel onze keus op de open house-constructie.” Bij deze aanpak wordt er niet aanbesteed. Een gemeente stelt voorwaarden waar aanbieders van in dit geval vervoer aan moeten voldoen. In de praktijk kunnen gebruikers dan hun keuze maken uit de beschikbare aanbieders.

Taxibedrijf en klant

Rijssen-Holten peilde via een uitgebreide marktconsultatie de bereidheid van de taximarkt om op deze manier te werken. “Teruggaan naar de essentie dat het om de relatie tussen taxibedrijf en klant gaat, daar kon iedereen zich in vinden”, aldus Ten Berge. “Maar de taxibedrijven uit andere plaatsen en steden zagen geen zakelijke mogelijkheden voor een constructie die alleen in Rijssen-Holten geldig is. Daarom doen er twee lokale taxibedrijven mee aan de pilot: Taxi Baan en Taxi Pas.”

Het proefproject is, zoals de naam al zegt, bedoeld voor iedereen. Uiteraard de gebruikers van wmo- en Jeugdwetvervoer, maar ook de andere inwoners van Rijssen-Holten die niet van TwentsFlex gebruik kunnen maken. Met een ‘lichte toets’ wordt bepaald wie in welke gebruikersgroep valt. Dan is er nog een groep voor wie beide vervoersoplossingen in de ogen van de gemeente niet passend zijn, zoals dementerende ouderen die niet zelfstandig kunnen reizen. Voor hen is het vervoer op maat door zorginstellingen in stand gehouden.

Klanten registreren

Wie gebruik wil maken van Taxi voor Iedereen, betaalt daarvoor een vaste eigen bijdrage. Die hangt onder meer af van het al dan niet buiten de gemeentegrenzen reizen. Voor de rit zelf bedraagt het starttarief 5 euro en kost elke gereden kilometer 1,95 euro. Voor de gemeente bracht dit alles nog een uitdaging met zich mee, vertelt Ten Berge.

“Als gemeente geven we mensen immers toestemming om met Taxi voor Iedereen te reizen. Maar dan moeten we ze wel op de juiste manier registreren. De deelnemende taxibedrijven moeten kunnen zien of iemand die een rit bestelt dat ook mag doen, onder welke condities die persoon mag reizen, hoe ver de reis mag gaan, enzovoorts. Dat hebben we in samenwerking met Korton opgelost. Met hun programma Korton Regie kun je elke klant met zijn of haar specifieke machtiging inbrengen.”

Jan ten Berge geeft een voorbeeld over de werking van het programma van Korton. “Voor een cliënt dagbesteding is een machtiging afgegeven voor ritten van zijn huisadres naar de dagbesteding. Het taxibedrijf van zijn keuze kan met die gegevens specifiek voor die klant een reis inboeken. Het systeem bewaakt ook het maximale aantal Taxi voor Iedereen-kilometers per jaar, dat varieert van 1.500 tot 2.000.”

Open voor andere taxibedrijven

Voor de vervoerders in kwestie, Taxi Pas en Taxi Baan, is Taxi voor Iedereen ook een soort sprong in het diepe, geeft Ten Berge aan: “Dit systeem is iets wat we als gemeente en taxibedrijven met elkaar moeten ontwikkelen. De pilot zal leiden tot een open house-constructie die dus ook openstaat voor andere taxibedrijven die tegen de vastgestelde tarieven kunnen reizen. Voor ons is het belangrijkste dat de klant iets te kiezen heeft, en omdat de prijzen vaststaan, geeft de kwaliteit de doorslag. Dat streven geeft de betrokken taxibedrijven juist de kans om het contact met de klant te optimaliseren.”

Rijssen-Holten is nu nog volop bezig om zijn vervoersoplossingen verder te ontwikkelen. Maar er wordt al verder vooruitgedacht. “Uiteindelijk hopen we dat alle verschillende mogelijkheden voor vervoer die er in Nederland bestaan aansluiting bij elkaar vinden, zodat elke reis in één app gepland, geboekt en betaald kan worden. Dat is een enorme uitdaging, maar samen met Korton gaan we die van harte aan”, aldus Ten Berge.

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.