Automobilist niet enthousiast over pleidooi voor langzamer rijden binnen bebouwde kom

Fietsers zijn veel enthousiaster dan automobilisten over verlaging van de maximumsnelheid binnen de bebouwde naar 30 kilometer per uur, een voorstel waar de RAI Vereniging onlangs voor pleitte. Fietsers zeggen ook in groten getale dat ze zich veiliger voelen op een 30 dan op een 50 km/uur-weg. Veel automobilisten zijn het oneens met die stelling. Fietsers zijn bovendien veel optimistischer dan automobilisten over het slagen van de verlaging. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research naar aanleiding van het pleidooi van de RAI.

RAI Vereniging wil, zo meldde de branchevereniging voor de automotive sector afgelopen maart, dat 30 kilometer per uur de nieuwe snelheidsnorm wordt voor verkeer binnen de bebouwde kom. Volgens voorzitter Steven van Eijck levert verlaging van de maximumsnelheid niet alleen winst op voor de verkeersveiligheid, maar beperkt het ook de geluidsoverlast.

Aanleiding

Deze aankondiging is, samen met de vaststelling dat de meeste verkeersongevallen voortkomen uit menselijk gedrag, aanleiding geweest voor I&O Research om een reeks peilingen te doen naar het draagvlak onder Nederlanders voor verschillende maatregelen die de verkeersveiligheid moeten verbeteren. Het onderzoek ‘is 30 het nieuwe 50?’ is het eerste van die serie.

Fietsers en automobilisten staan tegenover elkaar

Iets minder dan de helft van de ondervraagden is voor of sterk voor het verlagen van de snelheidslimiet. Ongeveer een derde is (sterk) tegen. I&O Research voerde het landelijk representatief onderzoek uit onder 2.046 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Maak je een splitsing van fietsers en automobilisten, dan blijkt dat beide groepen in veel opzichten tegenover elkaar staan. Fietsers zijn gedefinieerd als degenen die minimaal één keer per week de fiets of elektrische fiets, maar géén auto gebruiken. Voor automobilisten geldt het tegenovergestelde: mensen die minimaal één keer per met de auto gaan, maar niet met de fiets of elektrische fiets.

Optimistischer

Onder fietsers is het draagvlak voor verlaging van de maximumsnelheid in de bebouwde naar 30 kilometer per uur een stuk groter: 71 procent is (sterk) voor. Dit in tegenstelling tot automobilisten. Van hen is 39 procent (sterk) voor. 48 procent is tegen.

Ook over de beleving van de gevaren op een 50-weg verschillen beide groepen van mening. Fietsers zeggen in groten getale (71 procent) dat ze zich veiliger voelen op een weg waar 30 wordt gereden dan op een weg waar 50 km/uur de maximum snelheid is. Automobilisten zijn het in meerderheid (67 procent) oneens met de stelling.

56 procent van de automobilisten denkt dat het verlagen van de maximumsnelheid geen zin heeft

Fietsers zijn ook optimistischer over het succes van de maatregel. 68 procent verwacht dat door de verlaging van de snelheidslimiet het aantal verkeersdoden zal worden teruggedrongen. Dit geldt voor 42 procent van de automobilisten. 56 procent van de automobilisten denkt bovendien dat het verlagen van de maximumsnelheid geen zin heeft omdat weggebruikers zich er niet aan zal houden. Van de fietsers heeft ‘maar’ 31 procent die mening.

Veiligheid versus kosten

De onderzoekers legden de ondervraagden ook verschillende dilemma’s voor. De eerste: ‘doorstroming of verkeersveiligheid’. Men kon kiezen uit verschillende gradaties. Het ene uiterste en het andere uiterste kunnen beide rekenen op zo’n 15 procent van de stemmen. Kijk je iets globaler, dan blijkt dat een hoge verkeersveiligheid de voorkeur heeft boven goede doorstroming: 46 om 35 procent. Fietsers hechten over het algemeen veel meer aan verkeersveiligheid dan automobilisten: 70 tegen 37 procent.

Geënquêteerden moeten ook een keuze maken tussen verkeersveiligheid en kosten. Ook hier konden ze kiezen tussen verschillende gradaties. De uitersten hebben beiden 13 procent. Zoom je ook hier iets uit, dan kiezen de meesten voor verkeersveiligheid (49 procent). 29 procent vindt het belangrijker om eerst naar de kosten te kijken. Fietsers vinden verkeersveiligheid belangrijker dan de kosten. Automobilisten ook, maar wel in veel minder hoge mate.

Snelheid móét omlaag

Wie de automobilist warm wil maken voor het verlagen van de maximum snelheid binnen de bebouwde kom, moet dus hard werken. Maar dat is niet anders, zou de RAI zeggen. De snelheid móét omlaag, vindt de brancheorganisatie. “Ons doel is daarom niet alleen nul verkeersdoden in 2050, maar ook om het letsel van gewonden te minimaliseren”, zei voorzitter Van Eijck destijds in zijn pleidooi. “Verlagen van de maximumsnelheid in gemeenten draagt daaraan bij.”

Het terugbrengen van de snelheidslimiet levert een aanzienlijke veiligheidswinst op

De doelstelling van nul verkeersdoden in 2050 bekrachtigde de sector vorig jaar juni al. Vertegenwoordigers van de Europese autofabrikanten (ACEA), de Europese auto-onderdelen leveranciers (CLEPA) en de automobielclubs (FIA), ondertekenden toen in Den Haag een verkeersveiligheidsakkoord. Hiermee wilden ze steun uitspreken aan de gezamenlijke verkeersveiligheidsdoelstelling van de Europese Commissie.

Minder doden

Het terugbrengen van de snelheidslimiet in een gebied van 50 km/uur naar 30 km/uur levert een aanzienlijke veiligheidswinst op, stelt de SWOV. “Hoe groter de daling van de feitelijke rijsnelheid, hoe groter het veiligheidseffect.” Eigen onderzoek uit 2009 laat volgens de organisatie zien dat er tussen 1998 en 2008 door de aanleg van 30km/uur-gebieden naar schatting in totaal 51 tot 77 doden minder zijn gevallen.

De Fietsersbond is er al lange groot voorstander van om van de bebouwde kom een 30-kilometerzone te maken. “Dan heb je meer mogelijkheden om verkeer te mengen”, zei Wim Bot, medewerker public affairs bij de Fietsersbond, eerder tegen deze site. “Dan kun je zeggen: fietspaden blijven voor meest kwetsbaren en de snelle fietsers kunnen dan met een gerust hart naar de rijbaan.”

Auteur: Jan Pieter Rottier

7 reacties op “Automobilist niet enthousiast over pleidooi voor langzamer rijden binnen bebouwde kom”

Lex Boersma|01.06.19|15:23

Rare kop: “automobilisten niet enthousiast over snelheidsverlaging”. Nee ha ha, anders deden we het al. Het gaat niet om het eigenbelang van de automobilist, maar van de samenleving, de verkeersveiligheid:minder doden en gehandicapten. Zou het helpen als Bram Meijer, zeg maar iedereen, uitgelegd wordt dat in stad en dorp auto en mens elkaar altijd een keer onverwachts kunnen tegenkomen en de kans op een dodelijk ongeluk bij autosnelheid 20 km/u 2 % is en bij 50 km/u 50% ?

Joost Christiaans|28.05.19|13:42

Persoonlijk denk ik dat 40 op doorvoerwegen bibeko het beste is. Op dat moment kunnen voertuigen met een haalbare- of constructiesnelheid van om en nabij de 40 meekomen, zoals SP’s, brommers, invalidenwagens, transportfietsen, velomobielen. De doorstroming is geborgd en je krijgt geen (italiaanse) toestanden met inhalende bromfietsers en SP’s omdat die harder kunnen. Ontsluitingswegen op woonerven/woonwijken bibeko 30km/h en op het daadwerkelijke woonerf/woonstraat 15km/h.

Remko Zeven|23.05.19|16:23

Een niet onaanzienlijk deel van de bevolking is nu eenmaal dom en intolerant, waarmee niet is gezegd dat de combinatie intelligentie en intolerantie de voorkeur heeft …

Remko Zeven|23.05.19|14:13

Het verkeersinzicht en de tolerantie zijn helaas weinigen gegeven om de rijsnelheid binnen de range van 5 – 55 km/u in de bebouwde kom van steden te doseren en naar beneden of naar boven aan te passen al naar gelang de omstandigheden. @Bram , @Iwan : inderdaad, verder veel onzinnigheid …

Iwan van der Valk|23.05.19|13:22

Ik wil en kan absoluut wel 30 rijden in woonstraten in woonwijken. Echter, in alle gemeenten zie je dat opeens doorgaande wegen op 30 worden gezet. Of buiten de bebouwde kom waar je opeens 60 moet gaan rijden of op snelwegen 80 of 100. Voor al deze situaties geldt dat dit m.i. afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van de snelheidslimieten. Dit zorgt ervoor dat juist op de kwetsbare plekken de snelheid te hoog blijft. Snelheidslimieten moeten zo logisch zijn dat het bord bijna overbodig is.

Bram Meijer|23.05.19|12:33

30 is voor woonerven, niet voor doorgaande wegen

Bram Meijer|23.05.19|12:32

essentiële zaken als uniformiteit en doorstroming worden niet benoemd. Een land kun je vergelijken met het menselijk lichaam, waar onze wegen dan de aderen vormen. Door overal de snelheid te verlagen, in het kader van verkeersveiligheid en milieu ontstaan er problemen in de doorstroming. Doorgaande 50 km wegen naar 30? Doorgaande 80 wegen naar 60. Langere reistijden (milieu) en de opgebouwde frustratie (verkeersonveiligheid)rekenen we dan maar even niet? Uniformiteit zorgt voor begrip.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Automobilist niet enthousiast over pleidooi voor langzamer rijden binnen bebouwde kom - VerkeersNet

Automobilist niet enthousiast over pleidooi voor langzamer rijden binnen bebouwde kom

Fietsers zijn veel enthousiaster dan automobilisten over verlaging van de maximumsnelheid binnen de bebouwde naar 30 kilometer per uur, een voorstel waar de RAI Vereniging onlangs voor pleitte. Fietsers zeggen ook in groten getale dat ze zich veiliger voelen op een 30 dan op een 50 km/uur-weg. Veel automobilisten zijn het oneens met die stelling. Fietsers zijn bovendien veel optimistischer dan automobilisten over het slagen van de verlaging. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research naar aanleiding van het pleidooi van de RAI.

RAI Vereniging wil, zo meldde de branchevereniging voor de automotive sector afgelopen maart, dat 30 kilometer per uur de nieuwe snelheidsnorm wordt voor verkeer binnen de bebouwde kom. Volgens voorzitter Steven van Eijck levert verlaging van de maximumsnelheid niet alleen winst op voor de verkeersveiligheid, maar beperkt het ook de geluidsoverlast.

Aanleiding

Deze aankondiging is, samen met de vaststelling dat de meeste verkeersongevallen voortkomen uit menselijk gedrag, aanleiding geweest voor I&O Research om een reeks peilingen te doen naar het draagvlak onder Nederlanders voor verschillende maatregelen die de verkeersveiligheid moeten verbeteren. Het onderzoek ‘is 30 het nieuwe 50?’ is het eerste van die serie.

Fietsers en automobilisten staan tegenover elkaar

Iets minder dan de helft van de ondervraagden is voor of sterk voor het verlagen van de snelheidslimiet. Ongeveer een derde is (sterk) tegen. I&O Research voerde het landelijk representatief onderzoek uit onder 2.046 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Maak je een splitsing van fietsers en automobilisten, dan blijkt dat beide groepen in veel opzichten tegenover elkaar staan. Fietsers zijn gedefinieerd als degenen die minimaal één keer per week de fiets of elektrische fiets, maar géén auto gebruiken. Voor automobilisten geldt het tegenovergestelde: mensen die minimaal één keer per met de auto gaan, maar niet met de fiets of elektrische fiets.

Optimistischer

Onder fietsers is het draagvlak voor verlaging van de maximumsnelheid in de bebouwde naar 30 kilometer per uur een stuk groter: 71 procent is (sterk) voor. Dit in tegenstelling tot automobilisten. Van hen is 39 procent (sterk) voor. 48 procent is tegen.

Ook over de beleving van de gevaren op een 50-weg verschillen beide groepen van mening. Fietsers zeggen in groten getale (71 procent) dat ze zich veiliger voelen op een weg waar 30 wordt gereden dan op een weg waar 50 km/uur de maximum snelheid is. Automobilisten zijn het in meerderheid (67 procent) oneens met de stelling.

56 procent van de automobilisten denkt dat het verlagen van de maximumsnelheid geen zin heeft

Fietsers zijn ook optimistischer over het succes van de maatregel. 68 procent verwacht dat door de verlaging van de snelheidslimiet het aantal verkeersdoden zal worden teruggedrongen. Dit geldt voor 42 procent van de automobilisten. 56 procent van de automobilisten denkt bovendien dat het verlagen van de maximumsnelheid geen zin heeft omdat weggebruikers zich er niet aan zal houden. Van de fietsers heeft ‘maar’ 31 procent die mening.

Veiligheid versus kosten

De onderzoekers legden de ondervraagden ook verschillende dilemma’s voor. De eerste: ‘doorstroming of verkeersveiligheid’. Men kon kiezen uit verschillende gradaties. Het ene uiterste en het andere uiterste kunnen beide rekenen op zo’n 15 procent van de stemmen. Kijk je iets globaler, dan blijkt dat een hoge verkeersveiligheid de voorkeur heeft boven goede doorstroming: 46 om 35 procent. Fietsers hechten over het algemeen veel meer aan verkeersveiligheid dan automobilisten: 70 tegen 37 procent.

Geënquêteerden moeten ook een keuze maken tussen verkeersveiligheid en kosten. Ook hier konden ze kiezen tussen verschillende gradaties. De uitersten hebben beiden 13 procent. Zoom je ook hier iets uit, dan kiezen de meesten voor verkeersveiligheid (49 procent). 29 procent vindt het belangrijker om eerst naar de kosten te kijken. Fietsers vinden verkeersveiligheid belangrijker dan de kosten. Automobilisten ook, maar wel in veel minder hoge mate.

Snelheid móét omlaag

Wie de automobilist warm wil maken voor het verlagen van de maximum snelheid binnen de bebouwde kom, moet dus hard werken. Maar dat is niet anders, zou de RAI zeggen. De snelheid móét omlaag, vindt de brancheorganisatie. “Ons doel is daarom niet alleen nul verkeersdoden in 2050, maar ook om het letsel van gewonden te minimaliseren”, zei voorzitter Van Eijck destijds in zijn pleidooi. “Verlagen van de maximumsnelheid in gemeenten draagt daaraan bij.”

Het terugbrengen van de snelheidslimiet levert een aanzienlijke veiligheidswinst op

De doelstelling van nul verkeersdoden in 2050 bekrachtigde de sector vorig jaar juni al. Vertegenwoordigers van de Europese autofabrikanten (ACEA), de Europese auto-onderdelen leveranciers (CLEPA) en de automobielclubs (FIA), ondertekenden toen in Den Haag een verkeersveiligheidsakkoord. Hiermee wilden ze steun uitspreken aan de gezamenlijke verkeersveiligheidsdoelstelling van de Europese Commissie.

Minder doden

Het terugbrengen van de snelheidslimiet in een gebied van 50 km/uur naar 30 km/uur levert een aanzienlijke veiligheidswinst op, stelt de SWOV. “Hoe groter de daling van de feitelijke rijsnelheid, hoe groter het veiligheidseffect.” Eigen onderzoek uit 2009 laat volgens de organisatie zien dat er tussen 1998 en 2008 door de aanleg van 30km/uur-gebieden naar schatting in totaal 51 tot 77 doden minder zijn gevallen.

De Fietsersbond is er al lange groot voorstander van om van de bebouwde kom een 30-kilometerzone te maken. “Dan heb je meer mogelijkheden om verkeer te mengen”, zei Wim Bot, medewerker public affairs bij de Fietsersbond, eerder tegen deze site. “Dan kun je zeggen: fietspaden blijven voor meest kwetsbaren en de snelle fietsers kunnen dan met een gerust hart naar de rijbaan.”

Auteur: Jan Pieter Rottier

7 reacties op “Automobilist niet enthousiast over pleidooi voor langzamer rijden binnen bebouwde kom”

Lex Boersma|01.06.19|15:23

Rare kop: “automobilisten niet enthousiast over snelheidsverlaging”. Nee ha ha, anders deden we het al. Het gaat niet om het eigenbelang van de automobilist, maar van de samenleving, de verkeersveiligheid:minder doden en gehandicapten. Zou het helpen als Bram Meijer, zeg maar iedereen, uitgelegd wordt dat in stad en dorp auto en mens elkaar altijd een keer onverwachts kunnen tegenkomen en de kans op een dodelijk ongeluk bij autosnelheid 20 km/u 2 % is en bij 50 km/u 50% ?

Joost Christiaans|28.05.19|13:42

Persoonlijk denk ik dat 40 op doorvoerwegen bibeko het beste is. Op dat moment kunnen voertuigen met een haalbare- of constructiesnelheid van om en nabij de 40 meekomen, zoals SP’s, brommers, invalidenwagens, transportfietsen, velomobielen. De doorstroming is geborgd en je krijgt geen (italiaanse) toestanden met inhalende bromfietsers en SP’s omdat die harder kunnen. Ontsluitingswegen op woonerven/woonwijken bibeko 30km/h en op het daadwerkelijke woonerf/woonstraat 15km/h.

Remko Zeven|23.05.19|16:23

Een niet onaanzienlijk deel van de bevolking is nu eenmaal dom en intolerant, waarmee niet is gezegd dat de combinatie intelligentie en intolerantie de voorkeur heeft …

Remko Zeven|23.05.19|14:13

Het verkeersinzicht en de tolerantie zijn helaas weinigen gegeven om de rijsnelheid binnen de range van 5 – 55 km/u in de bebouwde kom van steden te doseren en naar beneden of naar boven aan te passen al naar gelang de omstandigheden. @Bram , @Iwan : inderdaad, verder veel onzinnigheid …

Iwan van der Valk|23.05.19|13:22

Ik wil en kan absoluut wel 30 rijden in woonstraten in woonwijken. Echter, in alle gemeenten zie je dat opeens doorgaande wegen op 30 worden gezet. Of buiten de bebouwde kom waar je opeens 60 moet gaan rijden of op snelwegen 80 of 100. Voor al deze situaties geldt dat dit m.i. afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van de snelheidslimieten. Dit zorgt ervoor dat juist op de kwetsbare plekken de snelheid te hoog blijft. Snelheidslimieten moeten zo logisch zijn dat het bord bijna overbodig is.

Bram Meijer|23.05.19|12:33

30 is voor woonerven, niet voor doorgaande wegen

Bram Meijer|23.05.19|12:32

essentiële zaken als uniformiteit en doorstroming worden niet benoemd. Een land kun je vergelijken met het menselijk lichaam, waar onze wegen dan de aderen vormen. Door overal de snelheid te verlagen, in het kader van verkeersveiligheid en milieu ontstaan er problemen in de doorstroming. Doorgaande 50 km wegen naar 30? Doorgaande 80 wegen naar 60. Langere reistijden (milieu) en de opgebouwde frustratie (verkeersonveiligheid)rekenen we dan maar even niet? Uniformiteit zorgt voor begrip.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.