Mensen met lichamelijke beperking beoordelen Deltaplan Mobiliteit

Om de toegang tot mobiliteit voor kwetsbare groepen in de samenleving te verbeteren, start de New Mobility Foundation (NMF) samen met Nationale Vereniging de Zonnebloem een initiatief waarbij mensen met een lichamelijke beperking het recent gepresenteerde Deltaplan Mobiliteit 2030 gaan beoordelen. Volgens beide organisaties is het Nederlands vervoerssysteem onvoldoende toegankelijk voor naar schatting meer dan een miljoen mensen in onze samenleving.

De New Mobility Foundation en de Zonnebloem slaan de handen ineen om mensen met een lichamelijke beperking te betrekken bij de ontwikkeling van mobiliteitsbeleid. Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten kunnen volgens hen onvoldoende participeren in de maatschappij. Dit versterkt onder meer het sociaal isolement en heeft invloed op de (mentale) gezondheid en arbeidsparticipatie, stellen ze.

Behoefte

De New Mobility Foundation is een fonds dat zich richt op het ondersteunen van projecten die de fysieke mobiliteit van kwetsbare groepen in de samenleving zoals ouderen, gehandicapten en mensen met lagere inkomens, helpt te verbeteren. De Zonnebloem maakt al zeventig jaar bezoeken aan huis, dagjes uit en aangepaste vakanties mogelijk voor mensen met een lichamelijke beperking.

Recent presenteerde de Mobiliteitsalliantie, een samenwerking van 25 partijen uit de mobiliteitswereld, het Deltaplan Mobiliteit 2030. Centraal hierin staat de herinrichting van ons mobiliteitssysteem naar een integraal systeem waarbij niet meer de vervoersmiddelen centraal staan, maar de reiziger en vervoerder. New Mobility Foundation en de Zonnebloem laten dit plan onderwerpen aan een ‘kritische toets’ door de achterban.

Dit moet leiden tot mobiliteit dat beter aansluit op de behoefte van deze doelgroep en bijdraagt aan een meer inclusieve samenleving. Ambitie is dat bij een succesvolle samenwerking meer initiatieven worden beoordeeld en ook andere kwetsbare groepen betrokken worden bij de ontwikkeling van mobiliteitsbeleid.

De Nieuwe Normmens

“We moeten niet praten over, maar met de kwetsbaren in onze samenleving”, zegt Jan Peter Balkenende, voorzitter van New Mobility Foundation in een verklaring. “Alleen door nauwe betrokkenheid van deze doelgroep bij de ontwikkeling van mobiliteitsbeleid, kunnen we voor hen effectief obstakels in de mobiliteit wegnemen en de participatie aan onze samenleving verbeteren.”

Zonnebloemdirecteur Marc Damen vult aan: “Met deze samenwerking zetten wij een belangrijke stap naar een meer inclusief mobiliteitssysteem en een samenleving waar iedereen aan mee kan doen.”

Het initiatief roept herinneringen op aan Erik Asmussens pleidooi voor De Nieuwe Normmens. In plaats van het verkeerssysteem afstemmen op optimaal fitte, jonge mensen zouden ouderen en mensen met een beperking als norm genomen moeten worden bij het inrichten van de openbare ruimte, stelde de vorig jaar overleden oprichter en oud-directeur van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

Lees ook:

‘Goed en veilig gedrag in het verkeer moet uitgelokt worden’

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.