Pas uitspraak Veldhoven. Beeld projectbureau Kempenbaan

Veldhoven omzeilt stikstof-uitspraak bij infraproject

Pas uitspraak Veldhoven. Beeld projectbureau Kempenbaan

Een groot infrastructuurproject in Veldhoven kan doorgaan. De Raad van State oordeelde in het voordeel van de gemeente. Volgens B&W in de Brabantse plaats zijn er geen alternatieven voor de gekozen aanpak, zijn er dwingende redenen om het project uit te voeren en vindt er compensatie voor de schade aan de natuur plaats. De hoogste algemene bestuursrechter van het land is het daarmee eens. De stikstof-uitspraak wordt omzeild.

Op dit moment staat er dagelijks file op de Kempenbaan. Volgens de gemeente kan de wegenstructuur de hoeveelheid verkeer niet meer aan. Bovendien, zo stelt de gemeente, zal de filevorming in de toekomst verergeren als gevolg van de groei van bedrijventerrein De Run. Om de bereikbaarheid van het bedrijventerrein te verbeteren en de verkeersproblematiek in Veldhoven ‘structureel op te lossen’ wordt de Kempenbaan opnieuw ingericht. Ook komt er een nieuwe N-weg, de N69, ook wel Grenscorridor N69 of Westparallel.

“De nieuwe weg loopt vanaf de Belgische grens richting Veldhoven, tussen Dommelen en Riethoven door”, meldt het Eindhovens Dagblad. “Dat tracé was al definitief. Maar de aansluiting op de A67 en Veldhovense Kempenbaan was nog onderwerp van discussie bij de Raad van State. Een essentieel onderdeel van de weg. Zonder aansluiting geen westparallel.”

Voldoet niet

Onder meer de Stichting Oplossing N69 Bewonersoverleg Dommelen en de Brabantse Milieufederatie hebben bezwaren. Volgens hen kan de stikstofuitstoot van de wegen het beschermde natuurgebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux aantasten.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Kempenbaan BEELD Projectbureau Kempenbaan Veldhoven
Kempenbaan BEELD Projectbureau Kempenbaan Veldhoven

Op het moment dat de zaak diende, liep ook de procedure over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat was reden voor de Raad van State om de zaak een tijd aan te houden. Op 29 mei 2019 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak dat het PAS niet als toestemmingsbasis kan worden gebruikt voor allerlei projecten, waaronder de aanleg of uitbreiding van wegen. De PAS voldoet namelijk niet aan Europese regelgeving.

Buiten om

Eind 2018, nadat de Afdeling bestuursrechtspraak de zaak al had aangehouden, besloot Veldhoven te proberen de gevolgen voor de natuur opnieuw te beoordelen, maar nu buiten het PAS om. De gemeente voerde daarvoor een zogenoemde ADC-toets uit voor het project.

Het op deze toets gebaseerde bestemmingsplan blijft in stand

Daarmee wil de gemeente onderbouwen dat er geen alternatieven zijn voor de gekozen aanpak, dat er dwingende redenen zijn om het project uit te voeren, en dat er compensatie plaatsvindt voor de schade aan de natuur. Doorstaat het project die toets, dan kan het doorgaan, ondanks de uitstoot van stikstof die het veroorzaakt.

In de uitspraak van woensdag komt de Afdeling bestuursrechtspraak tot de conclusie dat Veldhoven de ADC-toets goed heeft uitgevoerd. Het op deze toets gebaseerde bestemmingsplan blijft in stand.

Funest

Volgens de Raad van State draagt de aanpassing onder meer bij aan het oplossen van leefbaarheids- en verkeersveiligheidsproblemen in Veldhoven, Valkenswaard, Waalre en Aalst. Er zijn dus ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’ voor het project. Verder neemt Veldhoven een pakket aan maatregelen om het verlies aan natuur te compenseren. Er is “geen aanleiding om te twijfelen aan de effectiviteit van de compenserende maatregelen die in het compensatieplan zijn opgenomen”, staat in de uitspraak. Ook zijn de compensatielocaties groot genoeg.

Wethouder Van den Oever van de gemeente Veldhoven laat weten enthousiast te zijn over de uitspraak: “Deze beslissing is heel belangrijk voor de bereikbaarheid van de Brainportregio en van Veldhoven in het bijzonder. Heel fijn dat we nu verder kunnen gaan werken aan een betere doorstroming van het verkeer naar ons bedrijventerrein De Run en enkele omliggende toplocaties.”

Funest

In 2020 starten de werkzaamheden aan de nieuwe aansluiting op de rijksweg A67. Daarna wordt het westelijke deel van de Kempenbaan verbeterd. Dit is naar verwachting in 2021.

De PAS-uitspraak bleek eerder al funest voor tal van bouwprojecten. De verbreding van de A27 en A12 was het eerste grote infrastructuurproject van de overheid dat in de problemen kwam.

Auteur: Jan Pieter Rottier

2 reacties op “Veldhoven omzeilt stikstof-uitspraak bij infraproject”

Pat Rick|25.07.19|11:00

@Carlo: Inderdaad is de kop te negatief: De gemeente Veldhoven heeft gewoon goed vooruit gekeken in dit langslepende dossier, want ze is vragende partij sinds enkele decenia. Deze weg is te lang tegengehouden door milieumensen, die daardoor het milieu niet hebben geholpen

Verder moet nu ook de A67 worden aangepakt, want vanaf Eersel tot Asten is de verkeersintensiteit zo hoog en de gem. snelheid zo laag dat spitsstroken nodig zijn. Kan het beste via een Spoedwet en ADC

Carlo Knüwer|25.07.19|10:36

Door het gebruik van “omzeilt” in de kop geeft u een negatieve connotatie aan de uitspraak van het hof.
Dit past mijns inziens niet op dit platform.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Veldhoven omzeilt stikstof-uitspraak bij infraproject - VerkeersNet
Pas uitspraak Veldhoven. Beeld projectbureau Kempenbaan

Veldhoven omzeilt stikstof-uitspraak bij infraproject

Pas uitspraak Veldhoven. Beeld projectbureau Kempenbaan

Een groot infrastructuurproject in Veldhoven kan doorgaan. De Raad van State oordeelde in het voordeel van de gemeente. Volgens B&W in de Brabantse plaats zijn er geen alternatieven voor de gekozen aanpak, zijn er dwingende redenen om het project uit te voeren en vindt er compensatie voor de schade aan de natuur plaats. De hoogste algemene bestuursrechter van het land is het daarmee eens. De stikstof-uitspraak wordt omzeild.

Op dit moment staat er dagelijks file op de Kempenbaan. Volgens de gemeente kan de wegenstructuur de hoeveelheid verkeer niet meer aan. Bovendien, zo stelt de gemeente, zal de filevorming in de toekomst verergeren als gevolg van de groei van bedrijventerrein De Run. Om de bereikbaarheid van het bedrijventerrein te verbeteren en de verkeersproblematiek in Veldhoven ‘structureel op te lossen’ wordt de Kempenbaan opnieuw ingericht. Ook komt er een nieuwe N-weg, de N69, ook wel Grenscorridor N69 of Westparallel.

“De nieuwe weg loopt vanaf de Belgische grens richting Veldhoven, tussen Dommelen en Riethoven door”, meldt het Eindhovens Dagblad. “Dat tracé was al definitief. Maar de aansluiting op de A67 en Veldhovense Kempenbaan was nog onderwerp van discussie bij de Raad van State. Een essentieel onderdeel van de weg. Zonder aansluiting geen westparallel.”

Voldoet niet

Onder meer de Stichting Oplossing N69 Bewonersoverleg Dommelen en de Brabantse Milieufederatie hebben bezwaren. Volgens hen kan de stikstofuitstoot van de wegen het beschermde natuurgebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux aantasten.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Kempenbaan BEELD Projectbureau Kempenbaan Veldhoven
Kempenbaan BEELD Projectbureau Kempenbaan Veldhoven

Op het moment dat de zaak diende, liep ook de procedure over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat was reden voor de Raad van State om de zaak een tijd aan te houden. Op 29 mei 2019 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak dat het PAS niet als toestemmingsbasis kan worden gebruikt voor allerlei projecten, waaronder de aanleg of uitbreiding van wegen. De PAS voldoet namelijk niet aan Europese regelgeving.

Buiten om

Eind 2018, nadat de Afdeling bestuursrechtspraak de zaak al had aangehouden, besloot Veldhoven te proberen de gevolgen voor de natuur opnieuw te beoordelen, maar nu buiten het PAS om. De gemeente voerde daarvoor een zogenoemde ADC-toets uit voor het project.

Het op deze toets gebaseerde bestemmingsplan blijft in stand

Daarmee wil de gemeente onderbouwen dat er geen alternatieven zijn voor de gekozen aanpak, dat er dwingende redenen zijn om het project uit te voeren, en dat er compensatie plaatsvindt voor de schade aan de natuur. Doorstaat het project die toets, dan kan het doorgaan, ondanks de uitstoot van stikstof die het veroorzaakt.

In de uitspraak van woensdag komt de Afdeling bestuursrechtspraak tot de conclusie dat Veldhoven de ADC-toets goed heeft uitgevoerd. Het op deze toets gebaseerde bestemmingsplan blijft in stand.

Funest

Volgens de Raad van State draagt de aanpassing onder meer bij aan het oplossen van leefbaarheids- en verkeersveiligheidsproblemen in Veldhoven, Valkenswaard, Waalre en Aalst. Er zijn dus ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’ voor het project. Verder neemt Veldhoven een pakket aan maatregelen om het verlies aan natuur te compenseren. Er is “geen aanleiding om te twijfelen aan de effectiviteit van de compenserende maatregelen die in het compensatieplan zijn opgenomen”, staat in de uitspraak. Ook zijn de compensatielocaties groot genoeg.

Wethouder Van den Oever van de gemeente Veldhoven laat weten enthousiast te zijn over de uitspraak: “Deze beslissing is heel belangrijk voor de bereikbaarheid van de Brainportregio en van Veldhoven in het bijzonder. Heel fijn dat we nu verder kunnen gaan werken aan een betere doorstroming van het verkeer naar ons bedrijventerrein De Run en enkele omliggende toplocaties.”

Funest

In 2020 starten de werkzaamheden aan de nieuwe aansluiting op de rijksweg A67. Daarna wordt het westelijke deel van de Kempenbaan verbeterd. Dit is naar verwachting in 2021.

De PAS-uitspraak bleek eerder al funest voor tal van bouwprojecten. De verbreding van de A27 en A12 was het eerste grote infrastructuurproject van de overheid dat in de problemen kwam.

Auteur: Jan Pieter Rottier

2 reacties op “Veldhoven omzeilt stikstof-uitspraak bij infraproject”

Pat Rick|25.07.19|11:00

@Carlo: Inderdaad is de kop te negatief: De gemeente Veldhoven heeft gewoon goed vooruit gekeken in dit langslepende dossier, want ze is vragende partij sinds enkele decenia. Deze weg is te lang tegengehouden door milieumensen, die daardoor het milieu niet hebben geholpen

Verder moet nu ook de A67 worden aangepakt, want vanaf Eersel tot Asten is de verkeersintensiteit zo hoog en de gem. snelheid zo laag dat spitsstroken nodig zijn. Kan het beste via een Spoedwet en ADC

Carlo Knüwer|25.07.19|10:36

Door het gebruik van “omzeilt” in de kop geeft u een negatieve connotatie aan de uitspraak van het hof.
Dit past mijns inziens niet op dit platform.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.