Utrecht Centraal van boven. FOTO NS

MIRT: Utrecht bereikbaarder, Schiphol aangepakt en sneller naar Groningen

Utrecht Centraal van boven. FOTO NS

In de regio Utrecht investeren Rijk en regio 380 miljoen euro in woningen en goede OV-verbindingen. Een van de opties die onderzocht worden is om Utrecht Lunetten samen te voegen met het nog te bouwen station Koningsweg. Bovendien hebben Rijk en regio hun voorkeur uitgesproken voor een pakket aan maatregelen rond Schiphol. Hiervoor is 237,5 miljoen euro beschikbaar.

De afspraken werden gemaakt tijdens overleggen in het kader van het Meerjarenprogramma Investering Ruimte en Transport (MIRT). De ministers Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Van Veldhoven (Wonen) hebben de Tweede Kamer hierover per brief geïnformeerd.

Oeververbinding

De oeververbinding in Rotterdam is weer een stap dichterbij, blijkt uit de brief. De Startbeslissing voor de MIRT-verkenning hiernaar is ondertekend. Het Rijk reserveerde hier in 2017 al een bedrag van 200 miljoen euro voor. Ook het project CID Binckhorst in Den Haag kan verder. De bijbehorende Bestuursovereenkomst is ondertekend. Het Rijk stelde hier in 2018 al een bedrag van 50 miljoen euro voor beschikbaar.

Tevens heeft de minister met de gedeputeerden van Zuid-Holland en Utrecht afgesproken om nader onderzoek te doen voor de verbetering van de doorstroming op de A12 tussen Gouda en De Meern. Ook dit traject is een bekend landelijk knelpunt en komt voor in de top 10 van de nationale file top 50.

Utrecht Science Park

In het Bestuurlijk Overleg MIRT Noordwest is, in het kader van het gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma U Ned, besloten om te starten met de MIRT-verkenning OV en wonen in de regio Utrecht. Partijen hebben hiervoor 380 miljoen euro gereserveerd. Doel van verkenning is Utrecht Science Park beter bereikbaar te maken, Utrecht Centraal te ontlasten, nieuwe woon- en werklocaties te ontsluiten en de bouw van meer dan 9.000 extra woningen mogelijk te maken.

Een aantal oplossingsrichtingen wordt verkend. Onder meer door station Utrecht Lunetten samen te voegen met het nog te bouwen station Koningsweg. Zo ontstaat een groter station waar een deel van de reizigers dat nu op Utrecht Centraal in-, uit- of overstapt straks gebruik van kan maken. Dat moet Utrecht Centraal ontlasten. Bedoeling is ook dat er vanuit het nieuwe station een snelle OV-verbinding Utrecht Science Park aangelegd wordt.

Daarnaast is besloten een nadere studie uit te voeren naar de mogelijkheden van het doortrekken van de Uithoftram richting Amersfoort.

Schiphol

Partijen hebben ook hun voorkeur uitgesproken voor een pakket aan maatregelen rond Schiphol. De maatregelen zijn afgelopen maand al bekend geworden. Voor het pakket aan maatregelen is 237,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Op Schiphol Plaza komt een gedeelte waar reizigers enkel via OV-chipkaartpoortjes toegang hebben tot de treinen. Voor de busreizigers wordt een nieuw busstation met een overkapping gebouwd. Op het busstation worden trappen naar de treinperrons aangebracht en worden OV-chipkaartpoortjes geplaatst, zodat reizigers direct toegang hebben tot het treinperron vanaf het busstation. Partijen streven er naar de Realisatiefase van het project uiterlijk in 2025 te hebben afgerond.

Tunnel

Afgesproken is verder om 10 miljoen euro vrij te maken om het gebruik van de Schipholtunnel te optimaliseren. Deze maatregelen, benadrukken de betrokken partijen, ‘randvoorwaardelijk’ om snellere treinen vanuit Enschede, Groningen, Leeuwarden en Lelystad via Amsterdam Zuid naar Rotterdam/Breda te kunnen laten rijden, net als een hoogfrequente sprinter tussen Hoofddorp/Schiphol en Amsterdam Centraal.

In het overleg Noord-Nederland is gesproken over de ambitie om de spoorverbinding tussen het noorden en de Randstad te verbeteren. Bovengenoemde investering moet hier in ieder geval aan bijdragen. Daarnaast worden verschillende opties nader onderzocht. Voorbeelden hiervan zijn versnelling over het bestaande spoor dan wel een OV-verbinding via de Lelylijn.

Trein naar Groningen

Om lopende dit proces al op korte termijn reistijdswinst te kunnen boeken voor reizigers, trekt het Rijk 7,9 miljoen euro extra uit. Dit wordt onder meer besteed aan een verbetering van het spoor bij Hoogeveen, waardoor de reistijd naar Groningen enkele minuten korter wordt.

Daarnaast wordt geïnvesteerd in de bovenleidingen, waardoor op korte termijn vier treinen per uur vanuit Leeuwarden via Meppel naar Zwolle door kunnen rijden.

Brainport

In het Bestuurlijk Overleg MIRT Zuid-Nederland is besloten tot het starten van een breed MIRT-onderzoek voor de Brainport regio. Doel van het onderzoek is om aard en omvang van de verstedelijkings- en bereikbaarheidsopgaven in de regio goed in kaart te brengen.

Voor de kortere termijn zijn met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven nadere afspraken gemaakt over de uitvoering van de zogenoemde Eindhoven internationaal knoop XL. Zo wordt station Eindhoven en de omgeving aangepast om de verbinding Eindhoven-Düsseldorf en verdere groei op het spoor mogelijk te maken. Ook komt er een nieuwe fietsenstalling.

Bovendien wordt de hoogwaardige OV-verbinding van Eindhoven CS naar Eindhoven Airport gerealiseerd. De verdere uitwerking en aanbesteding hiervan zijn eind 2020 gereed. De start van de realisatie van de werkzaamheden wordt voorzien in het eerste kwartaal van 2021.

Veluwe

In het Bestuurlijk Overleg MIRT Oost-Nederland zijn afspraken gemaakt over de voorbereiding van een gericht pakket van infrastructurele maatregelen voor de korte en middellange termijn, in de regio’s Noord-Veluwe, Zwolle en de Kop van Overijssel/Drenthe. Hiermee lopen de partijen alvast vooruit op de uitkomsten van het MIRT-onderzoek A28 Amersfoort-Hoogeveen.

Tevens wordt een gezamenlijk MIRT-onderzoek gestart naar de bereikbaarheid van Zwolle. Voor ‘de groeiende bereikbaarheidsproblematiek’ op de A50 is een samenhangende aanpak afgesproken. Rijk en regio hebben afgesproken dat er een MIRT-verkenning wordt gestart, waarbij een wegverbreding naar 2×3 tussen Ewijk Bankhoef en Paalgraven als alternatief wordt meegenomen.

Daarnaast starten Rijk en regio een ‘integrale en multimodale aanpak’ op de corridor A50 Nijmegen-Eindhoven. Voor de financiering van dit totaalpakket is een reservering overeengekomen van maximaal 69 miljoen euro voor het Rijk en maximaal 34 miljoen euro voor de regio.

Minder hinder

Daarnaast zijn in alle regio’s afspraken gemaakt over het beperken van de hinder door werkzaamheden. De planning van de verschillende aanleg- en onderhoudswerkzaamheden wordt onderling afgestemd zodat er goede alternatieve routes zijn en de kwaliteit van de data wordt verbeterd zodat mensen en bedrijven de beschikking krijgen over goede informatiediensten. Rijkswaterstaat werkt daarnaast met het bedrijfsleven en de vervoerssector aan maatregelen om de drukte tijdens de spits te verminderen.

Onderwerpen: ,

Auteur: Jan Pieter Rottier

4 reacties op “MIRT: Utrecht bereikbaarder, Schiphol aangepakt en sneller naar Groningen”

Pat Rick|05.12.19|16:41

Waarom kan station Utrecht Koningsweg nu wel gerealiseerd worden, terwijl men tot minstens 2028 moet wachten op bouw van station Acht/Eindhoven Airport? En deze laatste al jaren op het verlanglijstje staat.

Utrecht heeft al veel stations erbij gekregen, naast uitbreiding van Utrecht Centraal. De Uithoflijn heeft aangetoond dat men voorlopig geen OV-projecten moet doen in Utrecht om kapitaalvernietiging te voorkomen: 200 miljoen over budget van een oorspronkelijke 324 miljoen naar 521 miljoen!

Pat Rick|05.12.19|16:17

Eindhoven – Dusseldorp zal lang duren, 2035, omdat verdubbeling bij Dulken en de lus bij Viersen procedureel niet in gang zijn gezet en gezien het derde spoor Emmerik-O’hausen dit wellicht 15 jaar gaat duren. DB rijdt liever haar IC-bussen. Eis harde garanties van de Duitsers

Ook de verbreding Ewijk-Paalgraven is een no-brainer: met 100.000 motorvoertuigen per dag is deze overvol. Een extra rijstrook kan in de middenberm en op de maasbrug kan men een van de ventwegen en vluchtstroken opofferen

Pat Rick|05.12.19|16:07

Brainport komt er maar bekaaid vanaf met een MIRT onderzoek (als de overheid eigenlijk iets niet wil komt er een onderzoek). Het is een no-brainer dat randweg E’hoven, A67 en A2-zuid moeten worden verbreed. Randweg naar 4×3 rijstroken: ruimtereservering en soms de onderlaag ligt er al. RWS heeft al toegegeven dat huidige knooppunt L’heide een foutje is, dus moet dit nu hersteld worden.

Er ligt al een HOV-busbaan van station Eindhoven naar Airport. Eigenlijk moet er station Acht/Eindhoven komen

Pat Rick|05.12.19|16:01

Utrecht moet nog de Uithoflijn in gebruik nemen (die 60% over budget is) en men wil nog meer investeren voor de bereikbaarheid van de Uithof. Het is beter om de peperdure tramlijn eerst eens te benutten voor nog meer instellingen daar te concentreren. Ook is Utrecht Centraal recent uitgebreid dus een 2de IC station is onzin

Amersfoort ligt nog centraler in Nederland en kan beter een deel van de functies van Utrecht overnemen. En Amersfoort Vathorst is al een station naast een business park daar

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

MIRT: Utrecht bereikbaarder, Schiphol aangepakt en sneller naar Groningen - VerkeersNet
Utrecht Centraal van boven. FOTO NS

MIRT: Utrecht bereikbaarder, Schiphol aangepakt en sneller naar Groningen

Utrecht Centraal van boven. FOTO NS

In de regio Utrecht investeren Rijk en regio 380 miljoen euro in woningen en goede OV-verbindingen. Een van de opties die onderzocht worden is om Utrecht Lunetten samen te voegen met het nog te bouwen station Koningsweg. Bovendien hebben Rijk en regio hun voorkeur uitgesproken voor een pakket aan maatregelen rond Schiphol. Hiervoor is 237,5 miljoen euro beschikbaar.

De afspraken werden gemaakt tijdens overleggen in het kader van het Meerjarenprogramma Investering Ruimte en Transport (MIRT). De ministers Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Van Veldhoven (Wonen) hebben de Tweede Kamer hierover per brief geïnformeerd.

Oeververbinding

De oeververbinding in Rotterdam is weer een stap dichterbij, blijkt uit de brief. De Startbeslissing voor de MIRT-verkenning hiernaar is ondertekend. Het Rijk reserveerde hier in 2017 al een bedrag van 200 miljoen euro voor. Ook het project CID Binckhorst in Den Haag kan verder. De bijbehorende Bestuursovereenkomst is ondertekend. Het Rijk stelde hier in 2018 al een bedrag van 50 miljoen euro voor beschikbaar.

Tevens heeft de minister met de gedeputeerden van Zuid-Holland en Utrecht afgesproken om nader onderzoek te doen voor de verbetering van de doorstroming op de A12 tussen Gouda en De Meern. Ook dit traject is een bekend landelijk knelpunt en komt voor in de top 10 van de nationale file top 50.

Utrecht Science Park

In het Bestuurlijk Overleg MIRT Noordwest is, in het kader van het gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma U Ned, besloten om te starten met de MIRT-verkenning OV en wonen in de regio Utrecht. Partijen hebben hiervoor 380 miljoen euro gereserveerd. Doel van verkenning is Utrecht Science Park beter bereikbaar te maken, Utrecht Centraal te ontlasten, nieuwe woon- en werklocaties te ontsluiten en de bouw van meer dan 9.000 extra woningen mogelijk te maken.

Een aantal oplossingsrichtingen wordt verkend. Onder meer door station Utrecht Lunetten samen te voegen met het nog te bouwen station Koningsweg. Zo ontstaat een groter station waar een deel van de reizigers dat nu op Utrecht Centraal in-, uit- of overstapt straks gebruik van kan maken. Dat moet Utrecht Centraal ontlasten. Bedoeling is ook dat er vanuit het nieuwe station een snelle OV-verbinding Utrecht Science Park aangelegd wordt.

Daarnaast is besloten een nadere studie uit te voeren naar de mogelijkheden van het doortrekken van de Uithoftram richting Amersfoort.

Schiphol

Partijen hebben ook hun voorkeur uitgesproken voor een pakket aan maatregelen rond Schiphol. De maatregelen zijn afgelopen maand al bekend geworden. Voor het pakket aan maatregelen is 237,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Op Schiphol Plaza komt een gedeelte waar reizigers enkel via OV-chipkaartpoortjes toegang hebben tot de treinen. Voor de busreizigers wordt een nieuw busstation met een overkapping gebouwd. Op het busstation worden trappen naar de treinperrons aangebracht en worden OV-chipkaartpoortjes geplaatst, zodat reizigers direct toegang hebben tot het treinperron vanaf het busstation. Partijen streven er naar de Realisatiefase van het project uiterlijk in 2025 te hebben afgerond.

Tunnel

Afgesproken is verder om 10 miljoen euro vrij te maken om het gebruik van de Schipholtunnel te optimaliseren. Deze maatregelen, benadrukken de betrokken partijen, ‘randvoorwaardelijk’ om snellere treinen vanuit Enschede, Groningen, Leeuwarden en Lelystad via Amsterdam Zuid naar Rotterdam/Breda te kunnen laten rijden, net als een hoogfrequente sprinter tussen Hoofddorp/Schiphol en Amsterdam Centraal.

In het overleg Noord-Nederland is gesproken over de ambitie om de spoorverbinding tussen het noorden en de Randstad te verbeteren. Bovengenoemde investering moet hier in ieder geval aan bijdragen. Daarnaast worden verschillende opties nader onderzocht. Voorbeelden hiervan zijn versnelling over het bestaande spoor dan wel een OV-verbinding via de Lelylijn.

Trein naar Groningen

Om lopende dit proces al op korte termijn reistijdswinst te kunnen boeken voor reizigers, trekt het Rijk 7,9 miljoen euro extra uit. Dit wordt onder meer besteed aan een verbetering van het spoor bij Hoogeveen, waardoor de reistijd naar Groningen enkele minuten korter wordt.

Daarnaast wordt geïnvesteerd in de bovenleidingen, waardoor op korte termijn vier treinen per uur vanuit Leeuwarden via Meppel naar Zwolle door kunnen rijden.

Brainport

In het Bestuurlijk Overleg MIRT Zuid-Nederland is besloten tot het starten van een breed MIRT-onderzoek voor de Brainport regio. Doel van het onderzoek is om aard en omvang van de verstedelijkings- en bereikbaarheidsopgaven in de regio goed in kaart te brengen.

Voor de kortere termijn zijn met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven nadere afspraken gemaakt over de uitvoering van de zogenoemde Eindhoven internationaal knoop XL. Zo wordt station Eindhoven en de omgeving aangepast om de verbinding Eindhoven-Düsseldorf en verdere groei op het spoor mogelijk te maken. Ook komt er een nieuwe fietsenstalling.

Bovendien wordt de hoogwaardige OV-verbinding van Eindhoven CS naar Eindhoven Airport gerealiseerd. De verdere uitwerking en aanbesteding hiervan zijn eind 2020 gereed. De start van de realisatie van de werkzaamheden wordt voorzien in het eerste kwartaal van 2021.

Veluwe

In het Bestuurlijk Overleg MIRT Oost-Nederland zijn afspraken gemaakt over de voorbereiding van een gericht pakket van infrastructurele maatregelen voor de korte en middellange termijn, in de regio’s Noord-Veluwe, Zwolle en de Kop van Overijssel/Drenthe. Hiermee lopen de partijen alvast vooruit op de uitkomsten van het MIRT-onderzoek A28 Amersfoort-Hoogeveen.

Tevens wordt een gezamenlijk MIRT-onderzoek gestart naar de bereikbaarheid van Zwolle. Voor ‘de groeiende bereikbaarheidsproblematiek’ op de A50 is een samenhangende aanpak afgesproken. Rijk en regio hebben afgesproken dat er een MIRT-verkenning wordt gestart, waarbij een wegverbreding naar 2×3 tussen Ewijk Bankhoef en Paalgraven als alternatief wordt meegenomen.

Daarnaast starten Rijk en regio een ‘integrale en multimodale aanpak’ op de corridor A50 Nijmegen-Eindhoven. Voor de financiering van dit totaalpakket is een reservering overeengekomen van maximaal 69 miljoen euro voor het Rijk en maximaal 34 miljoen euro voor de regio.

Minder hinder

Daarnaast zijn in alle regio’s afspraken gemaakt over het beperken van de hinder door werkzaamheden. De planning van de verschillende aanleg- en onderhoudswerkzaamheden wordt onderling afgestemd zodat er goede alternatieve routes zijn en de kwaliteit van de data wordt verbeterd zodat mensen en bedrijven de beschikking krijgen over goede informatiediensten. Rijkswaterstaat werkt daarnaast met het bedrijfsleven en de vervoerssector aan maatregelen om de drukte tijdens de spits te verminderen.

Onderwerpen: ,

Auteur: Jan Pieter Rottier

4 reacties op “MIRT: Utrecht bereikbaarder, Schiphol aangepakt en sneller naar Groningen”

Pat Rick|05.12.19|16:41

Waarom kan station Utrecht Koningsweg nu wel gerealiseerd worden, terwijl men tot minstens 2028 moet wachten op bouw van station Acht/Eindhoven Airport? En deze laatste al jaren op het verlanglijstje staat.

Utrecht heeft al veel stations erbij gekregen, naast uitbreiding van Utrecht Centraal. De Uithoflijn heeft aangetoond dat men voorlopig geen OV-projecten moet doen in Utrecht om kapitaalvernietiging te voorkomen: 200 miljoen over budget van een oorspronkelijke 324 miljoen naar 521 miljoen!

Pat Rick|05.12.19|16:17

Eindhoven – Dusseldorp zal lang duren, 2035, omdat verdubbeling bij Dulken en de lus bij Viersen procedureel niet in gang zijn gezet en gezien het derde spoor Emmerik-O’hausen dit wellicht 15 jaar gaat duren. DB rijdt liever haar IC-bussen. Eis harde garanties van de Duitsers

Ook de verbreding Ewijk-Paalgraven is een no-brainer: met 100.000 motorvoertuigen per dag is deze overvol. Een extra rijstrook kan in de middenberm en op de maasbrug kan men een van de ventwegen en vluchtstroken opofferen

Pat Rick|05.12.19|16:07

Brainport komt er maar bekaaid vanaf met een MIRT onderzoek (als de overheid eigenlijk iets niet wil komt er een onderzoek). Het is een no-brainer dat randweg E’hoven, A67 en A2-zuid moeten worden verbreed. Randweg naar 4×3 rijstroken: ruimtereservering en soms de onderlaag ligt er al. RWS heeft al toegegeven dat huidige knooppunt L’heide een foutje is, dus moet dit nu hersteld worden.

Er ligt al een HOV-busbaan van station Eindhoven naar Airport. Eigenlijk moet er station Acht/Eindhoven komen

Pat Rick|05.12.19|16:01

Utrecht moet nog de Uithoflijn in gebruik nemen (die 60% over budget is) en men wil nog meer investeren voor de bereikbaarheid van de Uithof. Het is beter om de peperdure tramlijn eerst eens te benutten voor nog meer instellingen daar te concentreren. Ook is Utrecht Centraal recent uitgebreid dus een 2de IC station is onzin

Amersfoort ligt nog centraler in Nederland en kan beter een deel van de functies van Utrecht overnemen. En Amersfoort Vathorst is al een station naast een business park daar

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.