Rotterdammers willen uitstoot halveren en zetten in op alternatief vervoer

De uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen in Rotterdam moet in tien jaar tijd halveren. Een coalitie van de gemeente Rotterdam en een honderdtal bedrijven en maatschappelijke organisaties wil dat met bijna vijftig maatregelen, verzameld in het Rotterdams klimaatakkoord, voor elkaar boksen. Enkele plannen op mobiliteitsvlak: in wijken, bij woningcomplexen en NS Stations komen multimodale hubs. En bewoners worden geholpen met het oprichten van lokale deelautocoöperaties.

De urgentie, zo blijkt uit de plannen, is hoog. Ruim 20 procent van de landelijke CO2-uitstoot komt uit Rotterdam, vooral uit het havengebied. Dat is de reden dat het stadsbestuur begin dit jaar het initiatief nam om samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties een klimaatakkoord te maken.

App

Onder leiding van vijf onafhankelijke voorzitters hebben de deelnemers aan vijf Rotterdamse klimaattafels – Haven & Industrie, Gebouwde Omgeving, Mobiliteit, Schone Energie en Consumptie – 49 zogenaamde ‘klimaatdeals’ uitgewerkt. Die moeten zorgen voor ‘een impuls voor de CO2-arme economie’.

Een greep uit de belangrijkste maatregelen op het gebied van mobiliteit. Aan het eind van 2019 wordt een autodeel-programma uitgerold met 100 elektrische auto’s. Mensen kunnen een auto reserveren via een app en na gebruik overal in Rotterdam achterlaten.

Verkeersveiligheid

Daarnaast komen er multimodale hubs in wijken, bij woningcomplexen, bij bedrijven en NS Stations geplaatst. Ook worden bewoners geholpen met het oprichten van lokale coöperaties waarbinnen zij voertuigen kunnen delen. Inzet is dat minimaal 40 procent van de voertuigen elektrisch wordt.

Bovendien krijgen twee scholen in Rotterdam voor een periode van circa vier maanden een andere verkeersomgeving. Dit moet de verkeersveiligheid verbeteren. Een andere maatregel die hiermee samenhangt, luidt: zorgen voor praktijkgerichte fietseducatie voor basisschoolleerlingen en/of buurt-kinderen. Dit moet hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid in het verkeer te vergroten, de fietscultuur in Rotterdam te versterken en het fietsen als sport te promoten.

Transitiekamer

Het gemeentelijke HR-beleid inzake woon-werkverkeer en werk-werkverkeer voor haar medewerkers wordt zoveel mogelijk ‘in lijn gebracht’ met de visie van verduurzaming en flexibilisering van de mobiliteit van gemeentelijke werknemers.

Tenslotte roepen de opstellers een zogenoemde Transitiekamer Mobiliteit in het leven. Dat is een samenwerkingsverband tussen gemeente en partners gericht op het ‘versnellen en op schaal brengen’ van de transitie naar emissieloze en gedeelde mobiliteit in Rotterdam. Deze transitiekamer bestaat uit ambtenaren met een vrije taak-opdracht de mobiliteitstransitie te faciliteren, maar ook gedetacheerden van een aantal partners in de stad.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Rotterdammers willen uitstoot halveren en zetten in op alternatief vervoer - VerkeersNet

Rotterdammers willen uitstoot halveren en zetten in op alternatief vervoer

De uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen in Rotterdam moet in tien jaar tijd halveren. Een coalitie van de gemeente Rotterdam en een honderdtal bedrijven en maatschappelijke organisaties wil dat met bijna vijftig maatregelen, verzameld in het Rotterdams klimaatakkoord, voor elkaar boksen. Enkele plannen op mobiliteitsvlak: in wijken, bij woningcomplexen en NS Stations komen multimodale hubs. En bewoners worden geholpen met het oprichten van lokale deelautocoöperaties.

De urgentie, zo blijkt uit de plannen, is hoog. Ruim 20 procent van de landelijke CO2-uitstoot komt uit Rotterdam, vooral uit het havengebied. Dat is de reden dat het stadsbestuur begin dit jaar het initiatief nam om samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties een klimaatakkoord te maken.

App

Onder leiding van vijf onafhankelijke voorzitters hebben de deelnemers aan vijf Rotterdamse klimaattafels – Haven & Industrie, Gebouwde Omgeving, Mobiliteit, Schone Energie en Consumptie – 49 zogenaamde ‘klimaatdeals’ uitgewerkt. Die moeten zorgen voor ‘een impuls voor de CO2-arme economie’.

Een greep uit de belangrijkste maatregelen op het gebied van mobiliteit. Aan het eind van 2019 wordt een autodeel-programma uitgerold met 100 elektrische auto’s. Mensen kunnen een auto reserveren via een app en na gebruik overal in Rotterdam achterlaten.

Verkeersveiligheid

Daarnaast komen er multimodale hubs in wijken, bij woningcomplexen, bij bedrijven en NS Stations geplaatst. Ook worden bewoners geholpen met het oprichten van lokale coöperaties waarbinnen zij voertuigen kunnen delen. Inzet is dat minimaal 40 procent van de voertuigen elektrisch wordt.

Bovendien krijgen twee scholen in Rotterdam voor een periode van circa vier maanden een andere verkeersomgeving. Dit moet de verkeersveiligheid verbeteren. Een andere maatregel die hiermee samenhangt, luidt: zorgen voor praktijkgerichte fietseducatie voor basisschoolleerlingen en/of buurt-kinderen. Dit moet hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid in het verkeer te vergroten, de fietscultuur in Rotterdam te versterken en het fietsen als sport te promoten.

Transitiekamer

Het gemeentelijke HR-beleid inzake woon-werkverkeer en werk-werkverkeer voor haar medewerkers wordt zoveel mogelijk ‘in lijn gebracht’ met de visie van verduurzaming en flexibilisering van de mobiliteit van gemeentelijke werknemers.

Tenslotte roepen de opstellers een zogenoemde Transitiekamer Mobiliteit in het leven. Dat is een samenwerkingsverband tussen gemeente en partners gericht op het ‘versnellen en op schaal brengen’ van de transitie naar emissieloze en gedeelde mobiliteit in Rotterdam. Deze transitiekamer bestaat uit ambtenaren met een vrije taak-opdracht de mobiliteitstransitie te faciliteren, maar ook gedetacheerden van een aantal partners in de stad.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.